07-07-2020 12:59:58

#05 Rozdrabnianie surowców do receptury aptecznej – podcast

Rozdrabnianie to proces prowadzący do rozdzielenia materiału znajdującego się w fazie stałej na drobniejsze części. Proces ten ułatwia rozpuszczanie związków i przyspiesza zachodzenie reakcji chemicznych. Odpowiednio rozdrobnione substancje chemiczne stanowią główny półprodukt pozwalający na wytworzenie stałych postaci leku. Więcej informacji znajdziesz w podcaście.

Osobny artykuł: Rozdrabnianie surowców do receptury aptecznej

logo