REKLAMA
Autor: Redakcja receptura.pl Opublikowano: 8 maja 2019

Surowce recepturowe – neomycyna

REKLAMA

Nazwa polska: Siarczan neomycyny
Nazwy łacińskie: Neomycini sulfas, Flavomycinum, Mycifradinum, Bycomycinum

Odkrycie neomycyny

Czteroczłonowe antybiotyki o charakterze zasadowym, nazywane neomycynami wyizolowano w 1949 roku z promieniowców Streptomyces fradiae. Odkrycia tego dokonali: amerykański mikrobiolog Selman Waksman i jego student Hubert Lechevalier na Uniwersytecie Rutgers. Okazało się, że neomycyna nie jest związkiem jednorodnym, tylko kompleksem co najmniej 3 związków biologicznie czynnych, które nazwano neomycyną: A (neamina), B (framycytyna) oraz C. Najbardziej aktywnym składnikiem kompleksu neomycyny jest framycytyna. Nieznacznie mniejszą aktywnością charakteryzuje się neomycyna C o odmiennej konfiguracji przy piątym węglu w ostatnim pierścieniu. Neomycyna A jest nieaktywnym produktem degradacji wyżej wymienionych izomerów. W zależności od procesu produkcji i producenta ilość poszczególnych składników w mieszaninie może się różnić.

Wygląd i właściwości fizyko-chemiczne:

Neomycyna należy do grupy antybiotyków aminoglikozydowych pochodzenia naturalnego, które posiadają dwa lub więcej aminocukrów połączonych wiązaniami glikozydowymi. Według Farmakopei Polskiej siarczan neomycyny to mieszanina siarczanów substancji wytwarzanych podczas wzrostu pewnych wyselekcjonowanych szczepów Streptomyces fradiae, której głównym składnikiem jest neomycyna B. To biały lub żółtawobiały, higroskopijny proszek, trudno rozpuszczalny w etanolu 96% i bardzo łatwo rozpuszczalny w wodzie (ok. 5g/100ml).

REKLAMA

Siarczan neomycyny w stanie stałym, przechowywany w chłodnym, zaciemnionym i suchym miejscu jest trwały. Podobnie roztwory wodne nie tracą swojej aktywności przechowywane w temperaturze pokojowej w szerokim zakresie wartości pH (od 2 do 9). Roztwory o pH 6-7 pozostają aktywne nawet podczas godzinnego ogrzewania w temp. 100°C. Największą aktywność przeciwbakteryjną obserwuje się w roztworach o pH 7,6-8,0, jednak roztwory alkaliczne tego antybiotyku cechują się mniejszą trwałością. Najtrwalsze są roztwory lekko kwaśne, natomiast w środowisku silnie kwasowym (pH poniżej 2) neomycyna ulega hydrolizie.

Zastosowanie w lecznictwie oraz toksyczność

W lecznictwie stosowane są preparaty zwierające głównie (około 95 %) neomycynę B w postaci siarczanu. Jest to antybiotyk o szerokim spektrum działania wobec bakterii Gram-ujemnych (Salmonella spp., Shigella spp., Pasteurella spp., Escherichia coli, Enterobacter aerogenes, Bordetella pertussis, Klebsiella pneumoniae, Proteus vulgaris, Haemophilus influenzae Vibrio cholerae, Neisseria meningitidis) oraz niektórych bakterii G-dodatnich (Corynebacterium diptheriae, Bacillus anthracis, Staphylococcus aureus, Streptococcus faecalis, Mycobacterium tuberculosis, Listeria monocytogenes).

Mechanizm działania

Mechanizm działania bakteriobójczego neomycyny związany jest z hamowaniem syntezy białek bakteryjnych w wyniku nieodwracalnego łączenia się z podjednostką 30 S rybosomu. Dochodzi wówczas do zaburzenia przyłączania aminoacylo-tRNA i niewłaściwego odczytu z mRNA, co skutkuje powstawaniem białek o nieprawidłowej sekwencji aminokwasów. Dodatkowo pod wpływem antybiotyku ulega uszkodzeniu błona cytoplazmatyczna. Neomycyna w niewielkim stopniu wchłania się z przewodu pokarmowego (około 3%) i wydalana jest z moczem. Z kolei niewchłonięta część leku (około 97%) wydalana jest z kałem w postaci niezmienionej.

Zastosowanie

Po miejscowym zastosowaniu na nieuszkodzoną skórę wchłanianie antybiotyku jest niewielkie. Neomycyna stosowana jest doustnie w encefalopatii wątrobowej oraz w celu wyjałowienia przewodu pokarmowego przed operacją w obrębie jelit. Po jej zastosowaniu rozwój bakterii jelitowych zostaje zahamowany w ciągu 48-72 h. Miejscowo aplikowana jest w postaci maści oraz aerozoli w ropnych zmianach skórnych wywołanych m.in. przez gronkowce (np. czyraczność, liszajec gronkowcowy), w owrzodzeniach podudzi oraz w niewielkich zakażeniach w obrębie odmrożeń i oparzeń. Neomycyna stosowana jest również w połączeniu z innymi substancjami (np. hydrokortyzonem, eskuliną, cynchokainą) w postaci gotowych czopków doodbytniczych. Ponadto neomycynę wykorzystuje się w okulistyce w leczeniu zapalenia brzegów powiek i spojówek oraz owrzodzeniu rogówki.

Działania niepożądane

Antybiotyk ten nie jest stosowany parenteralnie ze względu na dużą toksyczność. Wyjątkowo, pozajelitowo, neomycyna wykorzystywana jest w niewielkich ilościach jako środek konserwujący w niektórych szczepionkach (najczęściej w ilości 25μg na dawkę). Podczas przyjmowania dużych dawek leku może dojść do martwicy kanalików nerkowych (nefrotoksyczność). Oprócz uszkodzenia nerek neomycyna powoduje ototoksyczność słuchową i przedsionkową objawiającą się m.in. zaburzeniami słuchu (szum, uczucie zatkanych uszu, utrata słuchu) oraz koordynacji ruchowej (zaburzenia równowagi, zawroty głowy, nudności).

Do innych działań niepożądanych zaliczmy ponadto: nadkażenia grzybicze skóry i błon śluzowych, zaburzenia morfologii krwi, blokadę nerwowo-mięśniowa, zmiany skórne, zaburzenia żołądkowo- jelitowe. Na toksyczne działanie neomycyny najbardziej narażone są osoby z zaburzeniami czynności nerek, osoby starsze oraz wcześniaki i noworodki. Neomycyny nie należy stosować długotrwale ze względu na możliwość powstawania opornych szczepów bakteryjnych (m.in. Staphylococcus spp., Pseudomonas spp.). Ponadto jej długotrwałe stosowanie lub stosowanie w wysokich dawkach (powyżej 12 g na dobę) przyczynia się do powstawania zespołu złego wchłaniania m.in. takich składników pokarmowych jak: glukoza, tłuszcze, karoten, cholesterol i jony metali. Ze względu na toksyczność oraz nabywanie oporności bakterii stosowanie neomycyny powinno być ograniczone.

Dawkowanie

Według Farmakopei Polskiej XI siarczan neomycyny stosuje się doustnie oraz zewnętrznie w następujących dawkach i stężeniach:

 • Doustnie:
  • dawka zwykle stosowana:
   • jednorazowa: 0,25g;
   • dobowa: 1,0g-4,0g;
  • dawka maksymalna:
   • jednorazowa:1,5g;
   • dobowa: 6,0g (8,4g przed zabiegiem chirurgicznym)
 • Zewnętrznie:
  • aerozol (0,5%),
  • maść (3%),
  • maść oczna (0,5%)

Neomycyna w recepturze aptecznej

W recepturze neomycyna wykorzystywana jest m.in. do przygotowywania kropli oraz maści do oczu. Najczęściej przygotowuje się krople o stężeniu 0,5%. Stężenie siarczanu neomycyny w kroplach o takim stężeniu pozwala osiągnąć optymalne pH (około 6) i dzięki temu nie jest konieczne stosowanie roztworu buforowego. Aby zapewnić izotoniczoność kropli, antybiotyk należy rozpuścić w 1,9% roztworze kwasu borowego. Gotowe krople konserwuje się boranem fenylortęciowym i alkoholem β-fenyloetylowym. Dzięki temu po pierwszym użyciu termin ważności kropli wynosi 10 dni. Krople z siarczanem neomycyny zgodnie z Farmakopeą Polską V należy wyjaławiać termicznie (30 minut w 100°C) lub stosować sączenie wyjaławiające.

Maści oczne z siarczanem neomycyny można sporządzać z wykorzystaniem podłoży bezwodnych (np. Unguentum Oculentum simplex). Maści takie przechowywane w temperaturze pokojowej są aktywne nawet przez dwa lata. Mniejszą trwałością charakteryzują się maści przygotowywane na podłożach uwodnionych.

Ponadto neomycynę wykorzystuje się w recepturze do przygotowywania m.in.: czopków, globulek, maści dermatologicznych i kropli do nosa. Należy pamiętać, że leki recepturowe zawierające neomycynę, podobnie jak inne leki zawierające antybiotyki, należy wykonywać z zachowaniem należytej czystości mikrobiologicznej.

Niezgodności recepturowe neomycyny

Podczas wykonywania leków z neomycyną należy pamiętać, że obecność jonów fosforanowych, chlorkowych, magnezowych, glinowych oraz żelazowych powoduje powstanie osadu antybiotyku. Z tej samej przyczyny należy unikać łączenia neomycyny z glukozą. Zmniejszenie aktywności przeciwbakteryjnej neomycyny obserwuje się po dodaniu skrobi kukurydzanej, Tweenu, metylocelulozy, karboksymetylocelulozy i żelatyny. Zanik działania zaobserwowano również po połączeniu neomycyny z tragakantą, gumą arabską, ichtiolem, związkami o charakterze garbników, erytromycyną, doksycykliną. Stwierdzono również, że do wykonywania maści z neomycyną nie należy stosować uwodnionej lanoliny. Ponadto, jak wspomniano powyżej, antybiotyk ten jest wrażliwy na bardzo duże stężenia jonów wodorowych oraz jonów wodorotlenowych. Dodatek substancji silnie zakwaszających jak i alkalizujących skutkuje jego inaktywacją.

mgr farm. Ewelina Rydzik-Strzemska
dr n. farm. Maciej Strzemski

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

REKLAMA

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu receptura.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz