REKLAMA

Benzocainum

REKLAMA
REKLAMA

Nazwy polskie: Benzokaina, Anestezyna, 4-aminobenzoesan etylu
Nazwy łacińskie: Benzocainum, Anaesthesinum, Anaesthin, Aethylum aminobenzoicum, Aethylium p-aminobenzoicum, Ethylis aminobenzoas

Odkrycie i zastosowanie w przeszłości

Benzokaina to ester etylowy kwasu p-aminobenzoesowego, który został zsyntetyzowany po raz pierwszy przez niemieckiego farmaceutę Eduarda Ritserta w miejscowości Eberbach w 1890 roku. Ritsert odkrył, że benzokaina może być wytwarzana z kwasu p-aminobenzoesowego (PABA). W 1902 roku benzokaina została otrzymana z 4-nitrotoluenu, który utleniono do kwasu 4-nitrobenzoesowego, a ten następne zestryfikowano i poddano redukcji grupę nitrową. Tak otrzymany związek opatentowano i wprowadzono do sprzedaży pod nazwą Anaesthesin (Anesthesine). Anestezynę stosowano głównie zewnętrznie jako lek przeciwbólowy. W Stanach Zjednoczonych Ameryki, w latach siedemdziesiątych, benzokaina stanowiła składnik tak zwanych „cukierków tłumiących apetyt”. Miały one tłumić odczuwanie smaku, a przez to ograniczyć ilość zjadanego pokarmu. W kolejnych latach skład cukierków został zmieniony i zamiast benzokainy użyto fenylopropanolaminę.

Otrzymywanie, wygląd i właściwości fizyko-chemiczne

Benzokainę otrzymuje się z kwasu p-aminobenzoesowego i etanolu przez tzw. estryfikację Fischera, lub poprzez redukcję p-nitrobenzoesanu etylu. Według Farmakopei Polskiej benzokaina to biały lub prawie biały krystaliczny proszek lub bezbarwne kryształy. Substancja ta słabo rozpuszcza się w wodzie (około 1,31g/L w 30 °C). Z kolei w etanolu 96%, rozcieńczonych kwasach a także w oleju migdałowym i oliwie z oliwek rozpuszcza się dobrze (około 1g w 30-50 ml oleju). Gęstość benzokainy wynosi 1,17 g/cm3.

REKLAMA

Zastosowanie i toksyczność

Benzokaina to jeden z pierwszych syntetycznych leków miejscowo znieczulających. Substancja ta wiąże się z kanałami sodowymi i odwracalnie stabilizuje błonę neuronalną, zmniejszając jej przepuszczalność dla jonów sodu. Dochodzi do depolaryzacji błony neuronalnej i zablokowania inicjacji i przewodzenia impulsów nerwowych. Benzokaina stosowana jest krótkotrwale w celu zniesienia bólu oraz świądu w powierzchniowych zmianach w obrębie skóry (np. po ukąszeniu owadów) oraz w łagodzeniu objawów hemoroidów. Wykorzystywana jest również jako substancja znieczulająca w dolegliwościach jamy ustnej i gardła takich jak np. ból gardła, ból zęba, opryszczka, owrzodzenia jamy ustnej, podrażnienia od protez. Jako środek poślizgowy i łagodzący odruchy gardłowe i tchawicowe benzokaina stosowana jest m.in. w badaniach z użyciem cewników dotchawiczych, a także innych zabiegach w obrębie gardła i dróg nosowych. Jest również stosowana do tłumienia odruchu wymiotnego. Ponadto wykorzystuje się ją m.in. w badaniach z użyciem cewników moczowych, sond nosowo-żołądkowych oraz endoskopowych, laryngoskopów, wzierników dopochwowych, proktoskopów. Niekiedy benzokaina podawana jest w preparatach na bazie glicerolu do usuwania nadmiaru woskowiny, a także w leczeniu chorób ucha (np. ucho pływaka, zapalenie ucha środkowego). W niektórych krajach benzokaina obecna jest w preparatach na kaszel. Według Farmakopei Polskiej XI benzokainę należy stosować tylko zewnętrznie jako środek miejscowo znieczulający w postaci: roztworu (1-3%), maści (do 10%) lub zawiesiny (do 5%).

Przykładowe recepty na preparaty z benzokainą:

Rp.
Benzocaini
Mentholi aa 0,5
Ethanoli 96° 50,0
M.f. sol.
D.S. Zewnętrznie

Rp.
Hydrocortisoni 0,1
Anaesthesini
Dermatoli aa 0,3
Tannini 0,5
Aquae ad 100,0
M.f. susp.
D.S. 1 x dziennie doodbytniczo

Rp.
Benzocaini 0,5
Vaselini albi ad 30,0
M.f. ung.
D.S. Zewnętrznie

Poza medycznym zastosowaniem, benzokaina wykorzystywana jest w celu zafałszowania kokainy a także jako środek wypełniający w tak zwanych „legalnych dopalaczach”.

Ogólnie benzokaina jest dobrze tolerowana i nietoksyczna po zastosowaniu zewnętrznym zgodnie z zaleceniami. Najczęściej  po podaniu na skórę może powodować reakcje alergiczne obejmujące: kontaktowe zapalenie skóry z świądem i zaczerwieniem. Istnieją jednak doniesienia o występowaniu methemoglobinemii objawiającej się m.in.: drgawkami, nieregularnym biciem serca, depresją oddechową, na skutek zbyt częstego aplikowania na skórę lub błony śluzowe preparatów z wysokim stężeniem benzokainy (14-20%). Objawy methemoglobinemii występują zwykle w ciągu kilku minut do kilku godzin po zastosowaniu benzokainy i mogą wystąpić po pierwszym lub kolejnym użyciu. Efekt ten występuje najczęściej u dzieci, zwłaszcza do 2 roku życia i osób starszych. Miejscowe preparaty z benzokainą nie powinny być stosowane na  rany i oparzenia. Należy również unikać  nadmiernego ich stosowania w obrębie jamy ustnej po posiłku w czasie odpoczynku, gdyż na skutek łagodzenia odruchu wymiotnego, zwiększone jest ryzyko przedostania się wydzieliny z jamy ustnej lub treści żołądkowej do dróg oddechowych.

Interakcje i niezgodności recepturowe benzokainy

Benzokainy nie należy stosować jednocześnie z sulfonamidami i oksytetracykliną ponieważ w jej obecności następuje osłabienie aktywności przeciwbakteryjnej tych związków. Nie powinno się jej także łączyć z nadtlenekiem benzoilu gdyż osłabia on działanie benzokainy.  Benzokaina tworzy mieszaniny eutektyczne z następującymi substancjami: mentol, kamfora, rezorcyna. Aby zapobiegać upłynnieniu mieszanki należy podczas sporządzania proszków rozdzielić reagujące składniki. Ponadto przy jednoczesnym stosowaniu benzokainy z substancjami o charakterze kationowym (np. rezorcynol, kamfora, glikole polioksyetylenowe) może dojść do zmiany zabarwienia gotowego preparatu. W środowisku zasadowym (np. w obecności tetraboranu sodu) benzokaina ulega hydrolizie powodując zmianę konsystencji gotowego preparatu. W przypadku wykonywania leku do pędzlowania jamy ustnej  zawierającego glicerol, boraks i benzokainę należy rozdzielić reagujące składniki. W związku z tym boraks powinno się rozpuścić na ciepło w glicerolu zaś anestezynę zawiesić w glicerolu. Przy wydawaniu leku należy poinformować pacjenta o kolejności stosowania: jamę ustną należy pędzlować zawiesiną anestezyny, a po około 2 godzinach roztworem boraksu.

mgr farm. Ewelina Rydzik-Strzemska
dr n. farm. Maciej Strzemski

REKLAMA

Możliwość komentowania jest wyłączona.

REKLAMA

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu receptura.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz