REKLAMA
Autor: Redakcja receptura.pl Opublikowano: 20 lutego 2020

Chlorowodorek kokainy – dawkowanie surowca

REKLAMA
REKLAMA

Nazwa polska: chlorowodorek kokainy

Nazwy łacińskie: Cocainum hydrochloricum, Cocainum muriaticum

Odkrycie i zastosowanie w przeszłości

Wykorzystanie właściwości kokainy w celach leczniczych i obrzędach religijnych ma bardzo długą historię. Indianie Ameryki Południowej stosowali preparaty z krasnodrzewu peruwiańskiego (Erythroxylon coca) od ponad 5000 lat i określali tę roślinę mianem „boskiej”. Do Europy liście krasnodrzewu trafiły w XVIII wieku, a w 1860 roku Albert Niemann wyizolował z nich czysty alkaloid. Kokaina, pod postacią chlorowodorku, została po raz pierwszy zastosowana jako środek znieczulający w 1884 r. przez C. Kollera w celu znieczulenia operowanego oka. Związek ten stał się w ten sposób jednym z pierwszych, skutecznych środków znieczulenia miejscowego. Początkowo stosowano kokainę również wewnętrznie. Podjęto nawet próby używania jej w leczeniu morfinizmu, jednak bardzo szybko okazało się, że jest ona równie groźnym narkotykiem co morfina, a jej stosowanie prowadzi do śmierci. Kokaina była również stosowana w celach spożywczych. W 1886 roku aptekarz John Stith Pemberton stworzył recepturę słynnego napoju Coca-Cola. Produkt ten zawierał obok ekstraktu z orzeszków kola ekstrakt z liści krasnodrzewu, a przeciętne opakowanie napoju zawierało ok. 60 mg kokainy.

REKLAMA
REKLAMA

Czytaj także: Zasadowy galusan bizmutu

Wygląd i właściwości fizykochemiczne

Kokaina (benzoilometyloekgonina) jest alkaloidem tropanowym – pochodną alkoholoaminy ekgoniny. Stosowany w lecznictwie chlorowodorek (m.cz. 339,82) ma postać białego lub prawie białego, krystalicznego proszku o właściwościach higroskopijnych. Chlorowodorek kokainy topi się w temp. 197°C i w tej temperaturze zachodzi również jego rozkład. Związek ten bardzo łatwo rozpuszcza się w wodzie, łatwo w etanolu i bardzo trudno w eterze etylowym. Skręcalność właściwa roztworu chlorowodorku kokainy o stężeniu 25 mg/ml wynosi od -70° do -73°.

Zobacz też: Chlorowodorek prokainy

Mechanizm działania

Kokaina wiąże się  odwracalnie i dezaktywuje kanały sodowe przez co hamuje pobudzenie zakończeń nerwowych i blokuje przewodzenie w nerwach obwodowych. Skutkuje to jej działaniem miejscowo znieczulającym. Ponadto związek ten hamuje doneuronalny wychwyt noradrenaliny w autonomicznym układzie nerwowym co przyczynia się m.in. do zwężenia naczyń krwionośnych i wzrostu ciśnienia krwi, zmniejszenia aktywności gruczołów śluzowych, rozkurczu mięśni gładkich przewodu pokarmowego i oskrzeli, rozszerzenia źrenic oraz zaburzeń pracy serca. Stosowanie kokainy powoduje również pobudzenie ośrodkowego układu nerwowego poprzez zahamowanie wychwytu zwrotnego dopaminy i serotoniny oraz zwiększenie przekaźnictwa noradrenergicznego. W efekcie występuje pobudzenie psychoruchowe, euforia i zniesienie uczucia zmęczenia (skutki szczególnie cenione przez indiańskich szamanów oraz osoby stosujące kokainę w celach „rekreacyjnych”), a w większych dawkach depresja ośrodka oddechowego. Wpływ kokainy na poziom dopaminy jest ściśle związany z właściwościami uzależniającymi tego alkaloidu.

Metabolizm i toksyczność

Kokaina metabolizowana jest w wątrobie do benzoiloekgoniny i estru metylowego ekgoniny, które są następnie wydalane z moczem. W obecności alkoholu kokaina metabolizowana jest ponadto do kokaetylenu, związku dużo bardziej toksycznego niż sama kokaina. Do działań niepożądanych związanych ze stosowaniem chlorowodorku kokainy należy zaliczyć: możliwość uzależnienia prowadzącego do zaburzeń snu, depresji i wyczerpania psychicznego, a w ciężkich przypadkach śmierci oraz występowanie uszkodzeń błon śluzowych w postaci tzw. wrzodów kokainowych. Przeciwwskazaniami do stosowania chlorowodorku kokainy są choroby psychiczne, nadciśnienie tętnicze, zaburzenia pracy serca i nadczynność tarczycy.

Osobny artykuł: Dostępność farmaceutyczna substancji czynnej

Zastosowanie w lecznictwie

Chlorowodorek kokainy zaaplikowany do worka spojówkowego działa znieczulająco na spojówkę, rogówkę, tęczówkę, hamuje wydzielanie płynu łzowego, odruch zamykania oczu, rozszerza źrenicę i słabo poraża akomodację. Stosowana na błony śluzowe nosa upośledza zmysł węchu, w jamie ustnej znosi odczuwanie smaków, a w żołądku odczuwanie głodu. Z uwagi na te właściwości stosowany jest w lecznictwie  jako środek do znieczuleń miejscowych, w roztworach o stężeniu od 1 do 10%. Jednorazowo nie powinno się aplikować roztworu zawierającego ponad 50 mg tego związku. W okulistyce stosuje się roztwory o stężeniu od 1 do 4% natomiast w laryngologii od 5 do 10%.

Osobny artykuł: Leki recepturowe stosowane w chorobach jamy ustnej

Zastosowanie w recepturze aptecznej

Chlorowodorek kokainy może być stosowany do przygotowania leków ocznych takich jak krople i maści. W trakcie ich przygotowywania należy pamiętać o zachowaniu warunków jałowości. Wykonując krople, jako roztwór uzupełniający stosuje się 1,9% kwas borowy. Gotowe krople wyjaławia się termicznie w 100°C przez 30 min., bądź przez sączenie wyjaławiające. Należy pamiętać, by nie łączyć chlorowodorku kokainy z substancjami alkalizującymi ponieważ może to spowodować utworzenie wolnej zasady kokainy i wytrącenie alkaloidu. Ponadto należy unikać łączenia chlorowodorku kokainy z roztworami koloidalnymi srebra, ze względu na reakcję wysolenia. Ze względu na właściwości zakwaszające związek ten powoduje hydrolizę penicyliny.

Sprawdź także:

Rp.

3% Sol. Cocaini muriatici 5,0

D.S. Krople do oczu

Aby wykonać powyższą receptę należy odważyć 0,15 g chlorowodorku kokainy, a następne rozpuścić go w 2,25 g jałowej wody. Kolejno uzyskany roztwór należy uzupełnić do 5 g 1,9% roztworem kwasu bornego (masa wody stanowi więcej niż 20%, ale mniej niż 90% całkowitej masy kropli, dlatego, aby krople były izotoniczne substancję należy rozpuścić w obliczonej masie wody i uzupełnić do całkowitej masy roztworem kwasu borowego o stęż 1,9%). Tak uzyskany roztwór należy przesączyć klarująco do jałowej buteleczki, i wyjaławiać 30 minut w 100°C. Ewentualnie można zastosować sączenie wyjaławiające. Gotowe krople zakręcić jałową nakrętką z zakraplaczem i prawidłowo opisać.

Osobny artykuł: Krople do oczu – charakterystyka postaci leku

 

Piśmiennictwo:

 1. Krówczyński L., Jachowicz R. (2000) Ćwiczenia z receptury. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 2. Janiec W. (2015) Kompendium farmakologii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
 3. Strzelecka H., Kowalski J. (2000) Encyklopedia Zielarstwa i Ziołolecznictwa. Wydawnictwo Naukowe PWN.
 4. Supniewski J. (1966) Farmakologia. Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
 5. Samczewska G. (2012) Receptura aseptyczna. Uniwersytet Medyczny w Łodzi.
 6. Gajewska M., Szulc J., Płaczek M., Sznitowska M. (2012) Podstawy receptury aptecznej. Gdański Uniwersytet Medyczny.
 7. https://www.drugbank.ca/drugs/DB00907 (dostęp na dzień 13.01.2020).
 8. https://czelej.com.pl/images/file/fragmenty%20ksiazek/Okulistyka%20Vaughan%20Asbury/okulistyka%20roz%203.pdf (dostęp na dzień 13.01.2020).

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

REKLAMA

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu receptura.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz