REKLAMA
Autor: Karina Kordalewska Opublikowano: 5 kwietnia 2019

Fakty i mity na temat rakotwórczego działania proderminy

REKLAMA
REKLAMA

Co już wiemy o proderminie?

Prodermina (łac. Pix Carbonis, Pix Lithanthracis) znana również pod nazwą dziegieć mineralny (węglowy) jest ciemną, gęstą cieczą (smołą pogazową). Otrzymuje się ją na drodze suchej destylacji z węgla kamiennego, podczas którego uzyskuje się również oleje smołowe oraz pak węglowy wykorzystywany m.in. w produkcji asfaltu, pokryciach dachowych czy farb. Stosowana w stanach chorobowych skóry, tj. łuszczyca, świerzbiączka, łojotok i łojotokowe zapalenie skóry, wypryski, liszaje czy łupież.

Na rynku farmaceutycznym możemy głównie można dostrzec preparaty w postaci maści, past, mazideł olejowych czy roztworów chloroformowych, zawierające niskie stężenie proderminy (1-5%), co zapewnia działanie rozmiękczające tkanki skóry (keratoplastyczne), antyseptyczne, przeciwświądowe, przeciwzapalne, przeciwwysiękowe czy złuszczające. W wyższych stężeniach (10-20%) smoła pogazowa charakteryzuje się działaniem keratolitycznym i redukującym (odbiera tlen z tkanek i wydzielin tkankowych, hamując procesy oddychania tkankowego, a w konsekwencji czynności mitotyczne naskórka) [1].

FAKT 1 – Prodermina należy do jednej z najskuteczniejszych metod leczenia miejscowego łuszczycy

Dziegieć węglowy stosowany jest już od 1925 r. w leczeniu łuszczycy (łac. psoriasis vulgaris) i wciąż pozostaje jedną z najstarszych, najbezpieczniejszych i najbardziej efektywnych metod. [3] FDA zarejestrowało preparaty proderminy w pierwszej kategorii leków OTC (bezpieczne i skuteczne) w leczeniu miejscowym łuszczycy, łupieżu i łojotokowym zapaleniu skóry.

REKLAMA
REKLAMA

Osobny artykuł: Leki recepturowe stosowane w łuszczycy

MIT 1 – Mechanizm działania oraz skład proderminy jest dokładnie znany

Mimo tak długiej obecności preparatu w lecznictwie oraz dostępności szerokiej gamy produktów zawierających proderminę wciąż nie jest dokładnie opracowany mechanizm jej działania, co może skutkować nieznanymi nam dotąd odległymi działaniami niepożądanymi. Dotychczas zidentyfikowano tylko 400 z 10 000 składników smoły pogazowej [2].

FAKT 2 – Badania na zwierzętach laboratoryjnych wskazują działanie onkogenne proderminy

Trzeba jednak zauważyć, że podczas badań na myszach z wykorzystaniem różnych frakcji smoły pogazowej oraz paku węglowego obserwowano rozwój nowotworu skóry. Badania na komórkach ssaków wykazały również działanie mutagenne smoły powęglowej [3].

MIT 2 – Pierwsze doniesienia o możliwym kancerogennym działaniu proderminy u człowieka pojawiły się niedawno

Już w 1948 r. udokumentowano pojedynczy przypadek 62-letniego mężczyzny cierpiącego na świąd odbytu, u którego po 7 letniej terapii miejscowej proderminą w stężeniu 3% biopsja wykazała zmiany świadczące o wystąpieniu raka płaskonabłonkowego skóry [3].

FAKT 3 – Smoła pogazowa należy do I grupy kancerogenów wg IARC

Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (IARC) uznała smołę pogazową samą w sobie jako mieszaninę wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) oraz niektóre WWA, jak na przykład benzo-alfa-piren, jako czynniki rakotwórcze u ludzi [5].

MIT 3 – Działanie onkogenne proderminy nie zależy od czasu i częstości ekspozycji

Większość przeprowadzonych badań potwierdza, że najbardziej narażone są osoby, które przechodzą długotrwałą ekspozycję, nawet w małych dawkach. Dodatkowo ekspozycja ta nie musi być stała, ale przynajmniej powtarzalna. Wyniki wielu badań wskazują, że jednym z najważniejszych warunków rozwinięcia się nowotworu złośliwego jest konieczność długotrwałego narażenia na czynniki onkogenne [5].

FAKT 4 – Smoła pogazowa może przyczynić się do rozwoju różnego typu nowotworów

Narażenie na działanie smoły powęglowej lub paku węglowego wiąże się ze zwiększonym ryzykiem raka skóry. Inne rodzaje nowotworów, w tym raka płuc, pęcherza moczowego, nerek i przewodu pokarmowego zostały głównie powiązane z zawodową ekspozycją na dane substancje [7].

MIT 4 – Prodermina działa mutagennie tylko przez kontakt ze skórą

Smoła pogazowa uważana jest obecnie za mieszaninę substancji o potencjale mutagennym po ekspozycji na skórę. Dowiedziono jednak, że także pary WWA są w stanie przenikać przez naskórek, być może nawet szybciej, powodując potencjalne zagrożenie mieszaniny także w formie gazowej. Długoterminowe (od 1942 do 2002 r.) badanie przeprowadzone przez Voelter-Mahlknecht i wsp. wykazało wśród pracowników rafinerii (618 mężczyzn) zmiany skórne także na wewnętrznej stronie nozdrzy, co może świadczyć o mutagennym wpływie proderminy na skutek inhalacji jej par.

FAKT 5 – Główną grupą narażenia są pracownicy rafinerii, sektorów budownictwa, przemysłu metalurgicznego, przy pokryciach dachowych i nawierzchni dróg

Osoby z tych grup doświadczają długoterminowej ekspozycji na onkogenne substancje wchodzące w skład smoły pogazowej, ale też głównie paku węglowego, co zwiększa ryzyko pojawienia się zmian skórnych (głównie na głowie, rękach czy nosie) [4]. Badania przeprowadzone we Francji, Norwegii i Szwecji wskazały również na wyższą śmiertelność lub zapadalność na raka płuc oraz pęcherza moczowego wśród pracowników zatrudnionych przy nakładaniu asfaltu zawierającego w składzie smołę pogazową [3].

MIT 5 – Pacjenci stosujący preparaty z proderminą wykazują największe ryzyko rozwoju nowotworu

Aktualne badania sugerują, że u pacjentów z łuszczycą, stosujący preparaty z proderminą, nie występuje znacznie ryzyko wystąpienia nowotworu. Badanie kohortowe wśród pacjentów z łuszczycą czy egzemą (n=13 200) po długotrwałej miejscowej terapii proderminą (średnio 6 m-cy) nie zwiększyło ryzyka rozwoju raka skóry czy innych rodzajów nowotworów [6].

Bibliografia:

1. http://luskiewnik.strefa.pl/pix/p19.htm.
2. Sekhon S., Jeon C., Nakamura M., Afifi L., Yan D., Wu J., Liao W., Bhutani T. Review of the Mechanism of Action of Coal Tar in Psoriasis. Journal of Dermatological Treatment. 2017. 29(3), 230-232.
3. https://monographs.iarc.fr/wp-content/uploads/2018/06/mono100F-17.pdf.
4. Hodgson G. Epithelioma following the local treatment of pruritus ani with liquor picis carbonis. British Jounral of Dermatology. 1948. 60(9), 282.
5. Moustafa G.A., Xanthopoulou E. R., Linos A. Skin disease after occupational dermal exposure to cal tar: a review of the scientific literature. 2015. International Journal of Dermatology. 54(8), 868-879.
6. Roelofzen J.H., Aben K.K.H., Oldenhof U.T.H., Coenraads P.J., Alkemade H.A., van der Kerkhof P.C.M., van der Valk P.G.M., Kiemney L.A.L.M. No Increased Risk of Cacner after Coal Tar Treatment in Patients with Psoriasis or Eczema. Journal of Investigative Dermatology. 2010. 130(4), 953-961.
7. https://www.cancer.gov/about-cancer/causes-prevention/risk/substances/coal-tar.

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

REKLAMA

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu receptura.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz