03-12-2020 11:55:16

Fenactil – zastosowanie leku gotowego w recepturze aptecznej

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia krople doustne Fenactil należą do wykazu leków gotowych, które mogą być stosowane jako surowce farmaceutyczne przy sporządzaniu leków robionych. Oznacza to, że lek recepturowy mający w składzie wspomniany lek gotowy może być refundowany. Co warto wiedzieć o tym preparacie i jakie informacje należy przekazać pacjentowi stosującemu Fenactil?
Podczas stosowania leku Fenactil obowiązuje bezwzględny zakaz prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn (fot. Shutterstock).

Fenactil – charakterystyka produktu leczniczego

Fenactil jest lekiem neuroleptycznym z grupy pochodnych fenotiazyny występującym w postaci roztworu – kropli doustnych. 1,0 g leku Fenactil (31 kropli) zawiera 40 mg chlorowodorku chloropromazyny. W składzie preparatu oprócz substancji czynnej znajduje się także chlorobutanol półwodny, etanol 96º, glicerol, wyciąg płynny z tymianku, kwas cytrynowy jednowodny, sacharoza oraz woda oczyszczona.

Wskazaniem do stosowania leku jest leczenie zaburzeń psychicznych, takich jak: schizofrenia (także dziecięca), psychozy (szczególnie paranoidalne), stany maniakalne, hipomaniakalne, autyzm. Preparat Fenactil może być stosowany wspomagająco w krótkotrwałym leczeniu stanów lękowych, pobudzenia psychoruchowego oraz gwałtownych lub niebezpiecznych zachowań impulsywnych. Lek wykorzystuje się do leczenia nudności i wymiotów w przypadku niepowodzenia leczenia innymi preparatami, a także do terapii opornej na leczenie czkawki.

Sposób dawkowania chlorowodorku chloropromazyny ustala się indywidualnie dla każdego pacjenta. Nie należy stosować leku u dzieci w 1. roku życia z wyjątkiem sytuacji stanowiących zagrożenie dla życia.

 Osobny artykuł: Devikap (Cholecalciferolum) – lek gotowy traktowany jako surowiec do receptury

Ważne interakcje z innymi produktami leczniczymi

Stosowanie leku Fenactil z innymi produktami leczniczymi może powodować wystąpienie działań niepożądanych niebezpiecznych dla zdrowia i życia pacjenta. Należy zwracać szczególną uwagę na połączenia poniższych leków:

  • alkohol, barbiturany, środki uspokajające nasilają hamujące działanie chloropromazyny na ośrodkowy układ nerwowy, może wystąpić depresja oddechowa,
  • leki antycholinergiczne mogą zmniejszać działanie przeciwpsychotyczne chloropromazyny,
  • leki alkalizujące, związki litu oraz leki stosowane w chorobie Parkinsona mogą zmniejszać wchłanianie neuroleptyków,
  • duże dawki chloropromazyny zmniejszają działanie leków hipoglikemizujących,
  • Fenactil może zwiększać hipotensyjne działanie leków obniżających ciśnienie krwi.

Poinformuj pacjenta…

Podczas stosowania leku Fenactil obowiązuje bezwzględny zakaz prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn. Nie należy spożywać napojów alkoholowych w czasie stosowania preparatu.

Aby uniknąć objawów zespołu odstawiennego (nudności, wymioty, bóle głowy, drżenie, poty, częstoskurcz, bezsenność, niepokój ruchowy) nie należny gwałtowanie przerywać przyjmowania preparatu. Chlorowodorek chloropromazyny może powodować zabarwienie moczu od różowego do pomarańczowego. Okres ważności leku po pierwszym otwarciu opakowania wynosi 3 miesiące.

Czytaj również: Cardiamidum (Nicethamidum) – lek gotowy stosowany jako surowiec w recepturze aptecznej

Preparat Fenactil w recepturze – przykłady leków robionych

Fenactil w postaci kropli doustnych znajduje się w wykazie produktów leczniczych, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne przy sporządzaniu leków recepturowych. Poniżej przedstawiono przykłady leków recepturowych mających w składzie omawiany preparat.

Rp.
Fenactili liq. 4% 
Belladonnae tinct.aa 10,0
M.f. gtt. 
D.S. 3 x dziennie 15-40 kropli
Działanie przeciwwymiotne

 

Rp.
Sol. Sal. Erlenmayeri2,5/100,0
Phenobarbitali natrici0,1
Fenactili liquidi4,0
Valerianae tincturae5,0
Neospasmini10,0
M.f. mixt. 
D.S. 3 x dziennie łyżkę stołową
Działanie uspokajające

 

Rp.
Fenactil0,025
Papaverini hydrochloridi0,04
Pyralgini0,5
Cacao oleiq.s
M.f. supp. analia 
D.t.d. No 12 

Sprawdź także: Które leki apteczne można zastąpić lekami recepturowymi?

Literatura:

  1. urpl.gov.pl – Charakterystyka Produktu Leczniczego Fenactil.
  2. https://www.mp.pl/pacjent/leki/lek/31846,Fenactil-krople-doustne.-roztwor.
  3. Gajewska M., Sznitowska M. (2018). Podstawy receptury aptecznej. Materiały do ćwiczeń dla studentów farmacji. Fundacja Pro Pharmacia Futura.
  4. http://www.leksykon.com.pl/download/lekarz/Zasady_wystawiania_i_realizacji_recept.pdf.
logo