21-03-2024 07:23:14

Jak prawidłowo wyceniać jałowe leki recepturowe?

Prawidłowa wycena leku recepturowego często przysparza sporo trudności aptekarzom. Częste kontrole Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie prawidłowej realizacji tych recept, wprowadzają dodatkowy stres. Poniższy artykuł to podsumowanie wiedzy o tym, jak prawidłowo wyceniać jałowe leki recepturowe.
Wycena jałowego leku recepturowego

Które leki sporządzamy jałowo?

Na początek, krótkie przypomnienie, które leki recepturowe należy sporządzić, a tym samym wycenić jako leki jałowe, z wyższą taksą laborum.

Opierając się na Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne przy sporządzaniu leków recepturowych, jałowo sporządzamy:

  • krople do oczu, uszu, nosa,
  • maści do oczu, uszu, nosa,
  • proszki dzielone, czopki, globulki, pręciki, płynne leki do użytku zewnętrznego lub wewnętrznego, maści, kremy, mazidła, pasty żele – o ile lekarz wyraźnie zaznaczy, że lek ma być sporządzony w warunkach jałowych lub wymaga tego Farmakopea Polska
  • wymienione wyżej postaci, o ile zawierają w swoim składzie antybiotyk.

Aby możliwe było wykonanie leku w warunkach aseptycznych, niezbędne jest posiadanie odpowiedniego sprzętu w izbie recepturowej – w tym loży z nawiewem laminarnym. Jeśli apteka nie jest wyposażona w taki sprzęt – nie powinna wykonywać wyżej wymienionych postaci leków oraz naliczać wyższej taksy laborum. Pracownik wykonujący takie leki, musi posiadać odzież ochronną. Apteka powinna również posiadać procedurę sporządzania leków jałowych.

Wysokość taksy laborum dla leków jałowych

Od 2 marca 2024r. w aptekach zmieniła się wysokość taksy laborum – zarówno dla leków niejałowych jak i jałowych.

Zgodnie z nowelizacją Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne przy sporządzaniu leków recepturowych, po kilkunastu latach bez podnoszenia stawki, aptekarze doczekali się znaczącej podwyżki taksy laborum.

Aktualnie wynosi ona 31,81zł dla leku niejałowego (poprzednio 12,33zł) oraz 63,63zł dla leku sporządzonego w warunkach aseptycznych (poprzednio 24,66zł).

  Czytaj także: Od 2 marca wyższa taksa laborum

Wycena jałowego leku recepturowego

Wyceniając lek jałowy, należy wykonywać to zgodnie z obowiązującym prawem – tj. ustawą o refundacji leków. Zgodnie z nią, na cenę leku recepturowego składa się ryczałt oraz ewentualna dopłata pacjenta, jeśli apteka kupuje surowce drożej niż stanowi limit finansowania poszczególnych surowców farmaceutycznych.

Obecnie, cena jednego ryczałtu za lek recepturowy wynosi 21,20zł a od lipca 2024, wynosić będzie 21,50zł.

Wykaz limitów finansowania za jednostkę surowca farmaceutycznego, dostępny jest na stronach Narodowego Funduszu Zdrowia. Obecny, będzie obowiązywał do 30 czerwca 2024r.

Jeśli surowiec użyty do produkcji leku, nie jest obecny na wykazie, NFZ refunduje pełną kwotę jego zakupu. Podobnie w przypadku opakowań na lek jałowy lub leków gotowych, które mogą być traktowane jako surowce do produkcji leków recepturowych.

Odpowiednie opakowanie

Bardzo istotne jest, aby lek sporządzony w warunkach aseptycznych, został umieszczony w jałowym opakowaniu. Zdarzają się bowiem błędy w wycenie, kiedy apteka wycenia niejałowe butelki czy opakowania do maści, dla leków zawierających w swoim składzie antybiotyk. Każdy lek wykonany i wyceniony w warunkach aseptycznych, powinien być przechowywany w jałowym opakowaniu.

Czy do wyceny leku jałowego można doliczyć koszt jednorazowego asortymentu, niezbędnego do sporządzenia leku?

Aby prawidłowo sporządzić lek w warunkach aseptycznych, niezbędne jest użycie odpowiednio przygotowanych utensyliów oraz często – sprzętu jednorazowego. Przykładem niech będą filtry strzykawkowe z membraną 0,2 µm, wykorzystywane do filtracji roztworów kropli ocznych. Często koszt takiego sprzętu jest znaczący. Niestety, oprócz opakowania bezpośredniego na lek, apteka nie może doliczyć kosztów sprzętu jednorazowego. Taksa laborum powinna pokryć koszty, jakie ponosi apteka – w tym związane z odpowiednim sprzętem, odzieżą ochronną czy konserwacją loży laminarnej.

Autor: mgr farm. Anna Janaszkiewicz

 

Źródła:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20120001259/O/D20121259.pdf

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20240000203/O/D20240203.pdf

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/wykaz-limitow-finansowania-za-jednostke-surowca-farmaceutycznego-sluzacego-do-sporzadzenia-leku-recepturowego,8511.html

https://mgr.farm/aktualnosci/jak-wycenic-lek-recepturowy-od-1-stycznia/

logo