06-02-2024 07:08:35

Leki gotowe w recepturze aptecznej

Leki recepturowe sporządzane są głównie z surowców do receptury aptecznej. Możliwe jest jednak zastosowanie leków gotowych do sporządzenia leku recepturowego. Taki lek może być również wyceniony z odpłatnością ryczałtową, po spełnieniu pewnych reguł. Poniższy artykuł, to kompendium wiedzy o wykorzystywaniu leków gotowych w recepturze aptecznej.
Leki gotowe w recepturze aptecznej (fot. shutterstock.com)

Leki gotowe w recepturze aptecznej- wykaz

Sporządzając lek recepturowy, gdzie składnikiem jest lek gotowy, możemy spotkać się z dwiema sytuacjami – lek gotowy znajduje się na wykazie leków gotowych, które mogą być traktowane jako surowce do receptury oraz kiedy wybrany przez lekarza lek gotowy, nie znajduje się w tym wykazie. Co wtedy?

Leki gotowe z wykazu

Aktualnie obowiązuje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne przy sporządzaniu leków recepturowych. Załącznik do tego rozporządzenia zawiera ponad 30 pozycji – w tym syropy, płyny doustne, płyny do stosowania zewnętrznego, preparaty witaminowe czy wyciągi ziołowe.

Jeśli na recepcie znajduje się lek z wykazu, możemy wówczas wycenić receptę na zniżkę. Ważne jest jednak, aby zastosować preparat o składzie identycznym do wykazu.

Leki gotowe nie znajdujące się na wykazie

W sytuacji gdy lekarz wypisze receptę na lek recepturowy, w skład której wchodzi lek, nie znajdujący się na wykazie leków, które można traktować jako surowce do receptury, również możliwe jest wycenienie leku na zniżkę, jednak należy pamiętać o poniższych zasadach:

  • przepisana dawka musi być mniejsza niż najmniejsza zarejestrowana dawka leku gotowego;
  • lek musi znajdować się na liście refundacyjnej;
  • przepisany lek gotowy musi być w postaci stałej stosowanej doustnie;

Dla przykładu – proszki w dawkach pediatrycznych (np. furosemidum 5 mg) mogą być wycenione na zniżkę, ponieważ leki z tą substancją czynną są refundowane oraz występują w postaci stałej do podawania doustnego. Najmniejsza zarejestrowana dawka leku gotowego wynosi natomiast 40mg.

Z kolei proszki z kwasem acetylosalicylowym, sporządzane z leku gotowego, nie mogą być wycenione na ryczałt, ponieważ leki z tą substancją nie są refundowane.

Co istotne, wyceniając lek recepturowy, w postaci innej niż doustna (np. maści czy czopki), należy również przeliczyć jednorazową dawkę i porównać ją z najmniejszą dawką zarejestrowaną w postaci doustnej. Istotne jest zwrócenie uwagi na precyzyjne dawkowanie, na przykład dla maści, aby możliwe było wyliczenie jednorazowej dawki leku gotowego.

Wysokości limitów finansowania leku recepturowego, obowiązujące od 1 stycznia 2024r.

Lek recepturowy wypisany na ryczałt od stycznia 2024r. kosztuje co najmniej 21,20zł. Co najmniej, ponieważ jeśli apteka do produkcji leku wykorzysta surowce farmaceutyczne, kupione drożej niż przedstawiony przez resort zdrowia, limit finansowania, pacjent będzie zobowiązany dopłacić różnicę pomiędzy ceną surowca a limitem finansowania. Podobny mechanizm zastosowany jest od lat dla leków gotowych, gdzie pacjent za zamienniki leku płaci mniej niż zapłaciłby za lek oryginalny, którego cena przekracza limit finansowania.

Czytaj także: Wycena leku recepturowego od 1 stycznia 2024 roku

W praktyce oznacza to, że pacjent w kilku aptekach, za zrealizowanie tej samej recepty na lek  recepturowy, zapłaci inną kwotę, a różnice w cenach mogą być znaczące. Co więcej, sporą trudność przysparza aptekom oszacowanie kwoty, jaką pacjent zapłaci za lek recepturowy, w sytuacji gdy nie posiada na stanie choćby jednego składnika leku.

Pamiętajmy, że NFZ w pełni refunduje opakowania leku recepturowego – a więc butelki, opakowania na maść, opłatki skrobiowe, formy na czopki itp.

W pełni finansowane przez NFZ są również leki gotowe, znajdujące się na wykazie leków gotowych, które mogą być traktowane jako surowce recepturowe. Narodowy Fundusz Zdrowia zwróci aptece pełną kwotę również za te surowce, które nie znajdują się na aktualnym wykazie limitów finansowania.

Obowiązujący wykaz limitów finansowania surowców farmaceutycznych zawiera 160 pozycji i obowiązuje od 1 stycznia do końca czerwca 2024r.

Autor: mgr farm. Anna Janaszkiewicz

 

Źródła:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20120001259

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/wykaz-limitow-finansowania-za-jednostke-surowca-farmaceutycznego-sluzacego-do-sporzadzenia-leku-recepturowego,8511.htm

logo