REKLAMA
Autor: Dominika Polakowska Opublikowano: 5 kwietnia 2019

Leki recepturowe o działaniu miejscowo znieczulającym

REKLAMA
REKLAMA

Lekiem recepturowym zgodnie z definicją określoną w Ustawie Prawo farmaceutyczne jest produkt leczniczy sporządzony w aptece na podstawie recepty lekarskiej. Mimo rozwoju zaawansowanych procesów przemysłowych nadal wykonywane są leki robione i na pewno nie mogą być uznane za przestarzałe. Wielu lekarzy nadal przepisuje je swoim pacjentom w leczeniu różnych schorzeń.

 Osobny artykuł: Leki recepturowe stosowane do ucha

Zalety leków recepturowych

 • dobranie postaci leku i dawki do indywidualnych potrzeb pacjenta,
 • zawarcie w leku substancji o małej trwałości fizycznej i chemicznej,
 • wytwarzanie leku, gdy jego produkcja przemysłowa jest nieopłacalna.

Środki miejscowo znieczulające

Działanie środków miejscowo znieczulających polega na porażeniu zakończeń bólowych i nerwów czuciowych. Umożliwia to między innymi przeprowadzenie zabiegów, których nie można wykonywać w znieczuleniu ogólnym. Poza tym zastosowaniem środki miejscowo znieczulające mogą być wykorzystywane także w innych celach, które zostaną omówione przy poszczególnych substancjach.

REKLAMA
REKLAMA

Benzokaina (Benzocainum)

Synonimy: Ethylis aminobenzoas, Aethylum aminobenzoicum, Anaesthesinum, Anaesthin, Anestezyna

Benzokaina pod względem chemicznym jest estrem kwasu p-aminobenzoesowego. Poprzez blokowanie kanałów sodowych w komórce nerwowej hamuje dokomórkowy prąd sodowy, uniemożliwiając tym samym powstanie potencjału czynnościowego. Skutkuje to brakiem stymulacji receptora bólowego i wystąpieniem działania znieczulającego.

Benzokaina jest względnie mało toksyczna, ale według Farmakopei Polskiej XI może być stosowana jedynie zewnętrznie. Wchodzi w skład różnych postaci leku takich jak: maści (do 10%), zawiesiny (do 5%), mieszanki, roztwory (1-3%), krople i czopki. Stosowane są one w celu zniesienia bólu, neutralizacji świądu, w leczeniu hemoroidów lub w schorzeniach jamy ustnej i gardła.

Przykłady recept z benzokainą

Rp.
Benzocaini 0,2
Ammonii bituminosulfonatis 1,0
Vaselini albi ad 30,00
M.f.ung.
D.S. Zewnętrznie

Rp.
Benzocaini
Bismuthi subgallici aa 0,2
Zinci oxydati 0,1
Tannini 0,15
Balsami peruviani 0,1
But. Cacao q.s.
M.f. supp. Anal. D.t.d. No 12
D.S. 2xdziennie 1 czopek

Rp.
Hydrocortisoni 0,1
Anaesthesini
Dermatoli aa 0,3
Tannini 0,5
Aquae ad 100,0
M.f. susp.
D.S. 1 x dziennie doodbytniczo

Tak jak wyżej wspomniano anestezyna powinna być stosowana jedynie miejscowo i tylko przez określony czas. Mimo małej toksyczności może powodować działania niepożądane takie jak: kontaktowe zapalenie skóry, pokrzywka, palenie, kłucie, obrzęk naczynioruchowy.

Sprawdź także: Leki recepturowe stosowane w łuszczycy

Lidokaina (Lidocaini hydrochloridum)

Synonimy: Lidocainum hydrochloricum, Lignocainum hydrochloricum, Xylocainum

Lidokaina należąca do podstawowych leków znieczulających miejscowo ma budowę amidową. Mechanizmem działania zbliżona jest do benzokainy. Hamuje szybki przepływ jonów sodowych w trakcie trwania potencjału czynnościowego, nie dopuszczając tym samym do depolaryzacji komórki pod wpływem bodźca, co skutkuje nieodczuwaniem bólu i miejscowym znieczuleniem.
Zewnętrznie stosowana jest w postaci roztworów w stężeniach 1,0% – 3,0%, maści lub czopków najczęściej w stężeniu 2,0%. Ma zastosowanie m.in. w krótkotrwałym miejscowym leczeniu bólu związanym z nieropnymi zakażeniami jamy ustnej i gardła. Zmniejsza także dolegliwości u pacjentów z guzkami krwawniczymi odbytu oraz łagodzi świąd odbytu.

Przykłady recept z lidokainą

Rp.
4% Sol. Lidocaini hydrochloridi 100,00
D.S. Zewnętrznie

Rp.
Hydrocortisoni 0,1
Lignocaini hydrochloridi 0,04
Papaverini hydrochloridi 0,02
Zinci oxidi 0,4
Balsami peruviani 0,04
Cacao olei q.s.
M.f. supp. anal. D.t.d. N ̊12
D.S. Doodbytniczo

Leki recepturowe z lidokainą należy stosować ostrożnie u osób z chorobami serca i zaburzeniami pracy układu krążenia. Nie należy używać ich na skórę objętą stanem zapalnym lub uszkodzoną, co mogłoby skutkować wystąpieniem ogólnych działań niepożądanych. Po podaniu miejscowym mogą spowodować zmiany skórne, pokrzywkę, obrzęk, świąd, wysypkę oraz łagodny ból.

W recepturze stosowane są także środki miejscowo znieczulające o działaniu drażniącym. Należą do nich mentol i kamfora. Na skutek podrażnienia zakończeń czuciowych, podnoszą próg percepcji bólu.

Mentol

Pod względem chemicznym jest alkoholem z grupy terpenów o charakterystycznym miętowym zapachu. Wchodzi w skład olejku miętowego (Oleum Menthae). Siłą działania miejscowo znieczulającego i łagodzącego świąd skóry nie dorównuje wyżej wymienionym substancjom.

Poprzez drażnienie zakończeń czuciowych przewodzących zimno wykazuje słabszy efekt zmniejszający wrażliwość włókien przewodzących ból. Stosowany jest w postaci maści, kropli lub roztworów alkoholowych do płukania gardła.

 Osobny artykuł: Uspokajające leki recepturowe

Przykłady recept z mentolem

Rp.
Acidi benzoici
Mentholi aa 0,3
Gallae tinc. 15,0
Ethanoli 95 ̊ 30,0
M.f. gtt.
D.S. 15 kropli na ½ szklanki wody do płukania gardła

Rp.
Mentholi 0,05
Methylis salicylatis 3,0
Lanolini anhydrici
Vaselini flavi aa 20,0
M.f.ung.
D.S. Zewnętrznie

Kamfora

Tak jak mentol należy do grupy terpenów, jest pochodną kemfenu otrzymywaną dawniej z liści i kory drzewa kamforowego, obecnie także syntetycznie. Drażni zakończenia czuciowe w skórze, co wykorzystywane jest w schorzeniach reumatycznych jako lek rozgrzewający do nacierań i w nerwobólach.

Przykłady recept z kamforą

Rp.
Camphorae 3,0
Lanolini anhydrici
Vaselini flavi aa ad 25,0
M.f.ung.
D. S. Zewnętrznie

Rp.
Amonii hydroxydi. sol. 10,0
Camphorati olei ad 50,0
M.f. linimentum
D.S. Do nacierań

Czytaj również:

Bibliografia:

1. Podstawy receptury aptecznej. Materiały do ćwiczeń dla studentów farmacji, pod redakcją M.Gajewskiej i M. Sznitowskiej, Fundacja Pro Pharmacia Futura, Warszawa 2018.
2. Kompedium farmakologii, pod redakcją naukową M. Janiec, PZWL, 2016.
3. Receptariusz apteczny, F. Półtoranos, MedPharmPolska, Wrocław 2013.
4. Farmakopea Polska XI, URPLiB, Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, 2017.
5. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20011261381/T/D20011381L.pdf.
6. https://www.drugs.com/mtm/lidocaine-topical.html.
7. https://www.drugs.com/dosage/benzocaine-topical.html.
8. https://www.drugs.com/search.php?searchterm=menthol.
9. https://www.drugs.com/search.php?searchterm=camphor+topical&a=1.
10. https://www.mp.pl/pacjent/leki/subst.html?id=512.

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

REKLAMA

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu receptura.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz