REKLAMA
Autor: Agata Zięba Opublikowano: 28 maja 2019

Leki recepturowe stosowane w chorobach serca

REKLAMA
REKLAMA

W dzisiejszych czasach choroby układu sercowo-naczyniowego są jedną z najczęstszych przyczyn przedwczesnej śmierci. Szacuje się, że w Europie ok 40% ogólnej liczby zgonów obserwowanych wśród osób poniżej 75 roku życia, powiązanych jest z niedomogami tego układu. Leczenie tego typu schorzeń jest wielopłaszczyznowe, a jednym z podstawowych jego elementów jest zmiana nawyków i farmakoterapia. Leczenie schorzeń układu sercowo-naczyniowego można wspomagać preparatami recepturowymi wykonywanymi w aptece. W dzisiejszym artykule, zapraszamy Państwa do świata recepturowych leków stosowanych u pacjentów borykających się z chorobami serca [1].

Osobny artykuł: Leki recepturowe stosowane w leczeniu kaszlu

Czym są choroby serca? Kogo Dotyczą?

Chorobami serca, a właściwie chorobami układu sercowo-naczyniowego nazywamy grupę schorzeń obejmujących narządy i tkanki układu krążenia, w szczególności dotykające serce, tętnice i żyły. Wraz z rozwojem cywilizacji, zaobserwowany został wyraźny wzrost zachorowalności na tego typu dolegliwości, dlatego zostały one zaklasyfikowane do innej, dodatkowej grupy – chorób cywilizacyjnych. Według szacunków WHO z powodu chorób tego układu rocznie umiera ok 17.5 mln osób, natomiast według danych zgromadzonych przez Główny Urząd Statystyczny choroby serca odpowiedzialne są rocznie za ok 46% wszystkich zgonów odnotowanych, na terenie naszego kraju [1].

REKLAMA
REKLAMA

Profilaktyka chorób układu krążenia

Opracowano listę czynników, które uważa się że potęgują ryzyko wystąpienia dolegliwości sercowo-naczyniowych. Najbardziej narażone są osoby, u których dochodzi do współwystępowania kilku z wymienionych niżej czynników.[2] Do czynników sprzyjających występowaniu chorób układu sercowo-naczyniowego zalicza się m.in. nadwagę, otyłość, stres, nieodpowiednią dietę, uzależnienie od tytoniu czy alkoholu i wiele innych. Warto podkreślić fakt, że na rozwój chorób tego układu pacjenci często pracują większą część życia, dlatego profilaktyka i odpowiednia edukacja mogą pomóc wyeliminować ten problem. By długi czas cieszyć się zdrowiem, wystarczy prowadzić umiarkowanie aktywny tryb życia, regularnie wykonywać podstawowe badania, stosować zbilansowaną dietę i utrzymywać optymalną masę ciała [3].

Surowce stosowane w lekach recepturowych do stosowania w chorobach układu sercowo-naczyniowego

Do jednych z najczęściej stosowanych w lekach recepturowych surowców zaliczyć można m.in.:

 • Nalewki z konwalii, miłka wiosennego (Tinctura Convallariae, Tinctura Adonis)

Głównym ciałem czynnym tych nalewek są glikozydy nasercowe – efektem działania tych substancji jest zwiększenie siły i spowolnienie skurczy mięśnia sercowego. Dzięki temu, narząd pracuje ekonomiczniej i efektywniej tłoczy krew do naczyń. Mimo tego, że nalewki te są bardzo skuteczne na początkowym etapie niewydolności serca, należy pamiętać że glikozydy kardenolidowe cechuje wąskie okno terapeutyczne. W praktyce oznacza to, że łatwo można je przedawkować [4][5].

 • Nalewka głogowa (Tinctura Crataegi)

Dzięki zawartości związków flawonoidowych prowadzi do łagodnego rozkurczu mięśniówki naczyń, w tym naczyń krwionośnych. Przyczynia się do delikatnego obniżenia ciśnienia tętniczego krwi [6].

Czytaj również: Wina i nalewki lecznicze – przykład historycznego aptekarstwa

 • Wyciąg z jemioły (Intractum Visci )

Mechanizm działania tej substancji nie został do końca poznany, jednak uważa się że właściwości lecznicze przetworów z jemioły związane są z jej bezpośrednim wpływem na śródbłonek lub mięśniówkę naczyń krwionośnych. Faktem, wartym podkreślenia jest to, że ciała czynne zawarte w tym wyciągu nie działają na mięsień sercowy. Obserwowanym efektem terapeutycznym, wynikającym ze stosowania wyciągu z jemioły jest działanie delikatnie hipotensyjne [7].

 • Niketamid

Substancja o zaliczana do stymulantów ośrodkowego układu nerwowego. Jej działanie związane jest również z krótkotrwałym, nieznacznym podniesieniem ciśnienia tętniczego krwi. Mechanizm działania tej substancji jest wielokierunkowy, uważa się że częściowo związany z antagonizmem receptorów GABA.

 Osobny artykuł: Leki recepturowe o działaniu miejscowo znieczulającym

Receptura apteczna w terapii chorób serca

W terapii chorób serca można stosować również leki recepturowe. Poniżej zamieszczamy przykłady recept na preparaty sprawdzające się w tej kategorii dolegliwości:

Guttae cardiacae FP VI

Rp.
Convallariae tincture titrata 50,0
Valerianae tinctura 25,0
Crataegi tinctura 25,0
M.f. guttae  

 

Guttae antihypertonicae

Rp.
Crataegi tinctura 10,0
Intractum Visci albi 10,0
Valerianae tinctura 10,0
M.f. guttae

 

Rp.
Menthovali 3,0
Cardiamidi 2,0
Adonis vernalis tinct.
Crataegi tinct. aa 5,0
M.f. Guttae  

 

Rp.
Spironolactoni 0,002
M. f. pulv.
D.t.d. No. 25

Sprawdź także:

Bibliografia:

 1. GUS, „Statystyka zgonów i umieralności z powodu chorób układu krążenia”, stat.gov.pl. [Online]. Dostępne na: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/statystyka-zgonow-i-umieralnosci-z-powodu-chorob-ukladu-krazenia,22,1.html. [Udostępniono: 25-maj-2019].
 2.  „Cardiovascular diseases (CVDs)”. [Online]. Dostępne na: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cardiovascular-diseases-(cvds). [Udostępniono: 25-maj-2019].
 3. „Heart Disease and Stroke Statistics—2013 Update”. [Online]. Dostępne na: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5408511/. [Udostępniono: 25-maj-2019].
 4. „Convallariae herba czyli Ziele konwalii”. [Online]. Dostępne na: http://www.farmakognozjaonline.pl/baz_suro/baza.php?jezyk=&klasa=herba&id=32. [Udostępniono: 25-maj-2019].
 5. „Adonidis vernalis herba czyli Ziele miłka wiosennego”. [Online]. Dostępne na: http://www.farmakognozjaonline.pl/baz_suro/baza.php?jezyk=&klasa=herba&id=30. [Udostępniono: 25-maj-2019].
 6. „Crataegi fructus czyli Owoc głogu”. [Online]. Dostępne na: http://www.farmakognozjaonline.pl/baz_suro/baza.php?jezyk=&klasa=fructus&id=48. [Udostępniono: 25-maj-2019].
 7. „FARMAKOGNOZJA ON LINE”. [Online]. Dostępne na: http://www.farmakognozjaonline.pl/index.php?podstrona=artyku1. [Udostępniono: 25-maj-2019].

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

REKLAMA

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu receptura.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz