20-05-2020 13:38:55

Mixtura Nervina – skład, wykonanie, zastosowanie

W aptekarskiej recepturze na przestrzeni lat związki bromu w większości zostały wyparte przez inne substancje. Do dziś jednak można spotkać się z recepturą na wykonanie leku o nazwie Mixtura Nervina. Co zawiera i w jaki sposób oddziałuje on na organizm?
Mixtura Nervina jest mieszaniną bromków, które mają działanie uspokajające (fot. Shutterstock).

Charakterystyka bromków

Związki bromków to substancje mające działanie uspokajające. Z kolei w większych dawkach związki bromu wykazują działanie nasenne. Mechanizm ich działania polega na wypieraniu jonów chlorkowych z komórek nerwowych, a tym samym zaburzeniu czynności ośrodkowego układu nerwowego. Obecnie znajdują one swoje zastosowanie również w weterynarii jako leki przeciwpadaczkowe dla psów. Warto pamiętać, że roztwór bromku sodu charakteryzuje się nieprzyjemnym smakiem.

Osobny artykuł: Rp. Nicethamidi soluti 6,0, Adonis vernalis trae 1,0, Kalii bromidi, Aquae aa 4,0, M.f. guttae

Mixtura Nervina skład

Mixtura Nervina według tradycyjnego składu to mieszanina bromku potasu, sodu i amonu w proporcji 2:1:1.

Rp.
Natrii bromidum
Ammonii bromidum aa 4,0
Kalii bromidum 8,0
Aqua ad 200,0

Mixtura Nervina wykonanie

Przed przygotowaniem Mixtura Nervina niezbędne jest sprawdzenie, czy przepisana dawka nie jest przekroczona, biorąc pod uwagę zalecane dawkowanie. Według Farmakopei maksymalna dawka dobowa bromków wynosi 1,0 gram, włączając w to maksymalną zawartość 0,5 g bromku amonowego. Pamiętajmy, że tylko w przypadku gdy lekarz zaznaczy na recepcie, iż preparat ma zostać wykonany bez korekty dawek, farmaceuta musi wykonać lek według tradycyjnego składu i sposobu dawkowania.

Na przygotowanie 200,0 gramów Mixtura Nervina potrzebujemy 8 gramów KBr, 4 gramy Nh4Br oraz 4 gramy NaBr, oraz 184 gram wody.

Kiedy wyliczyliśmy potrzebne nam ilości, możemy przystąpić do odważenia poszczególnych składników na wadze proszkowej, które następnie umieszczamy w zlewce i uzupełniamy wodą oczyszczoną do wyznaczonej masy. W kolejnym kroku szklaną bagietką mieszamy nasz preparat do całkowitego rozpuszczenia.

Pamiętając, że związki bromu są wrażliwe na działanie światła, mieszaninę przelewamy do butelki z ciemnego szkła. Wcześniej opatrując butelkę białą sygnaturą, oznaczającą preparat ad usum internum. W przypadku recept z fenobarbitalem sodu należy trzymać się kolejności mieszania poszczególnych składników mieszaniny. Pamiętajmy, że fenobarbital szybciej rozpuszcza się w czystej wodzie niż w roztworze bromków.

Osobny artykuł: „Chronić od światła” – jakich leków dotyczy?

Mixtura Nervina zastosowanie

Mixtura Nervina jest mieszaniną bromków, które mają działanie uspokajające. Znajduje więc swoje zastosowanie w terapiach leczenia m.in stanów lękowych.

Sprawdź także: Uspokajające leki recepturowe

Mixtura Nervina interakcje

Literatura fachowa wskazuje, że bromki mogą wchodzić z interakcje z takimi substancjami, jak: fenobarbital sodowy, aminofilina, fosforan kodeiny czy chlorowodorek papaweryny. Przy stężeniu bromku amonu wynoszącym co najmniej 2% wystąpi niezgodność, gdy stężenie fenobarbitalu sodu przekroczy 0,5%.

Z kolei w przypadku bromku o stężeniu 5% dopuszczalny próg stężenia luminalu sodu wynosi 0,3%. Dla bromku amonu o stężeniu 3% interakcja z aminofiliną wystąpi przy stężeniu tej substancji wynoszącemu co najmniej 0,5%. Jeśli jednak stężenie bromków jest równe lub niższe niż 1%, niezgodność ta wystąpi przy minimum 2% stężeniu aminofiliny.

W przypadku soli alkaloidów wytrącają się nierozpuszczalne bromowodorki alkaloidów. Dla fosforanu kodeiny niezgodność ta wystąpi, gdy stężenie tej substancji jest większe niż 0,25%, a bromków większe lub równe 5%. Z kolei bromowodorek papaweryny wytrąci się przy stężeniu bromków równym lub większym niż 2% i większym lub równym niż 0,1% roztwór chlorowodorku papaweryny.

Czytaj również: Rp. Mixt. nervinae, Neospasmini aa 250,0, M.f. mixt.

Szkodliwość bromków

Warto wiedzieć, że stosowanie bromków nawet w dawkach terapeutycznych może nieść za sobą działania niepożądane. Zaliczamy do nich: podrażnienia przewodu pokarmowego, uczulenia czy odczyny skórne. Z kolei długotrwałe stosowanie bromków może prowadzić do ich akumulacji w organizmie, czyli bromizmu.

Stan ten obejmuje zaburzenia ze strony układu nerwowego, takie jak omamy, psychozę, niepokój czy majaczenie. W bardzo dużych dawkach może dojść do silnego skurczu głośni i krtani. Z powodu dużej szkodliwości bromków w wielu krajach zostały one wycofane z użytku klinicznego.

Literatura:

  1. Kostowski, Z. Herman „Farmakologia – podstawy farmakoterapii”, PZWL, Warszawa 2004, wyd 3.
  2. Krówczyński L., Jachowicz R. (2000) Ćwiczenia z receptury. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
  3. PRZEWODNIK DO ĆWICZEŃ Z RECEPTURY APTECZNEJ DLA STUDENTÓW III ROKU KIERUNKU FARMACJI, UMP, HANNA BARTYLAK I WSPÓŁ.
  4. Gajewska M., Szulc J., Płaczek M., Sznitowska M. (2012) Podstawy receptury aptecznej. Gdański Uniwersytet Medyczny.
  5. CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO Libromide 325 mg tabletki dla psów 14.05.2020.
  6. https://receptura.pl/receptury/rp-mixt-nervinae250-neospasmini-aam-f-sol/.
  7. http://www.dobrylekarz.info/opis-choroby/zatrucie-bromem.htm.
  8. https://receptura.pl/uspokajajace-leki-recepturowe/.
logo