28-12-2022 15:00:35

Od 1 stycznia 2023 r. wzrasta opłata za lek recepturowy

Od 1 stycznia 2023 r. obowiązuje nowa opłata ryczałtowa za lek recepturowy, co wynika ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę. Do tej pory, pacjenci musieli zapłacić za wykonanie leku magistralnego 15,10 zł. Po podwyżce będzie to 17,50 zł.
Od 1 stycznia 2023 roku wzrasta opłata za lek recepturowy (fot. Shutterstock).

Opłata za lek recepturowy zmienia się każdego roku, a jej wysokość wynika z minimalnego wynagrodzenia za pracę. Ustawa o refundacji leków (art. 6, ust. 7) mówi, że odpłatność ryczałtowa […] wynosi 0,50% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ogłaszanego w obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207), z zaokrągleniem do pierwszego miejsca po przecinku. W 2022 roku pacjent za wykonanie w aptece leku recepturowego musiał zapłacić 15,10 zł.

Od 1 stycznia 2023 roku minimalne wynagrodzenie za pracę ma wynosić 3 490 zł. Oznacza to, że za lek magistralny trzeba będzie zapłacić 17,50 zł. Należy zatem pamiętać o aktualizacji wysokości opłaty w programie aptecznym.

Nie będzie to jednak jedyna zmiana ceny, ponieważ od 1 lipca 2023 roku projekt Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej przewiduje kolejną podwyżkę. Wówczas opłata za lek recepturowy wzrośnie do 18 zł.

Czytaj również: Wycena leku recepturowego

Źródło: WAŻNE: Od 1 stycznia 2023 r. nowa cena leku recepturowego w aptece (mgr.farm)(Dostęp z dnia 02.01.2023r.)

logo