01-03-2024 11:10:01

Od 2 marca wzrasta taksa laborum

Od 2 marca zaczną obowiązywać nowe, wyższe stawki taksy laborum. W porównaniu do dotychczas obowiązujących, wzrosną one aż 2,5- krotnie. Wraz ze wzrostem wartości taksy laborum, zwiększy się również maksymalna marża, jaką można doliczyć do kosztu leku recepturowego.
Od 2 marca wzrasta taksa laborum (fot. shutterstock.com)

Taksa laborum to wynagrodzenie, jakie apteka otrzymuje za wykonanie leku recepturowego. Jest ono zróżnicowane, w zależności od tego, czy lek został sporządzony w warunkach jałowych, czy niejałowych. Od 2 marca br. zaczną obowiązywać nowe stawki taksy laborum. Ma to związek z wejściem w życie opublikowanego 16 lutego br. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 lutego zmieniającego rozporządzenie w sprawie leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne przy sporządzaniu leków recepturowych.

Taksa laborum- nowe stawki od 2 marca!

Nowa stawka taksa laborum dla leków niejałowych wyniesie 31,81 zł. Dla leków jałowych jej wartość będzie dwa razy wyższa. Oznacza to, że będzie wynosić 63,63 zł. Dotychczas wartości taksy laborum wynosiły odpowiednio 12,33 zł dla leków niejałowych oraz 24,66 zł dla leków jałowych. Oznacza to, że od 2 marca wzrost stawek taksy laborum jest aż 2,5-krotny. Jednak należy przy tym wspomnieć, że nie został zaakceptowany projekt, zakładający korelację zmiany stawek taksy laborum wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę. Obecna stawka jest stała, a do jej ewentualnej zmiany niezbędne będzie nowelizacja rozporządzenia, które ją określa. 

Nowe przepisy doprecyzowały również to, że nowe stawki taksy laborum to stawki brutto. Oznacza to, że ich wartość uwzględnia także podatek VAT. To zmiana w porównaniu do przepisów obowiązujących do 1 marca, ponieważ one nie określały tego aspektu w sposób jednoznaczny. 

Czytaj także: Wycena leków recepturowych od 1 stycznia 2024 roku

Wyższa marża na leki recepturowe

Wraz ze wzrostem stawek taksy laborum zwiększyła się również maksymalna marża, jaką apteka może doliczyć do sporządzanego leku recepturowego. Zgodnie z zapisem Dużej Nowelizacji Ustawy Refundacyjnej wysokość takiej marży wynosi 25% od ceny hurtowej składników użytych do sporządzenia leku. Jednak to nie jedyne ograniczenie. Od 1 listopada 2023 roku obowiązuje również przepis, który mówi, że marża na lek recepturowy nie może być wyższa od wartości taksy laborum za wykonanie jałowego leku recepturowego. Do tej pory była to kwota 24,66 zł, a od 1 marca będzie to wartość 63,66 zł.

© Receptura.pl

logo