REKLAMA
Autor: Patrycja Ciabach Opublikowano: 5 lipca 2019

Oleje roślinne stosowane w recepturze

REKLAMA
REKLAMA

Czym są oleje roślinne?

Oleje roślinne to mieszaniny  glicerydów kwasów tłuszczowych pozyskiwane z materiału roślinnego. Występują w stanie ciekłym lub stałym. Mogą zawierać domieszki innych substancji lipidowych, takich jak woski czy wolne kwasy tłuszczowe. Najczęściej pozyskiwane są one z nasion lub owoców roślin w wyniku tłoczenia bądź ekstrakcji. Przy przechowywaniu olejów należy pamiętać o szczelnym zamknięciu opakowania oraz o ochronie przed światłem i wyższymi temperaturami. W recepturze najczęściej wykorzystujemy: olej rycynowy, olej rzepakowy, olej lniany i olej kakaowy.

Osobny artykuł: Wina i nalewki lecznicze – przykład historycznego aptekarstwa

Olej rycynowy (Oleum Ricini, Oleum Palmae Christi)

Zwany jest również olejem rącznikowym. Jego źródłem są nasiona rącznika pospolitego (Ricinus communis). Pozyskiwany jest przez wyciskanie oleju na zimno i późniejsze wygotowywanie z wodą.

REKLAMA
REKLAMA

Olej ten jest bardzo gęstą, przezroczystą, higroskopijną cieczą charakteryzującą się dużą lepkością. Barwa preparatu jest określana jako prawie bezbarwna lub jasnożółta. Olej rycynowy należy do olejów nieschnących.

Jego głównym składnikiem jest gliceryd kwasu rycynowego. Dzięki obecnym w nim grupom hydroksylowym olej bardzo dobrze rozpuszcza się w alkoholu etylowym. Dzięki temu może być on wykorzystywany jako składnik roztworów alkoholowych. Uważany jest za świetny składnik odżywek stosowanych do regeneracji włosów lub paznokci.

Zastosowanie:

 • lek przeczyszczający,
 • składnik kosmetyków do włosów,
 • w recepturze najczęściej jako rozpuszczalnik i składnik podłoży maściowych wykorzystywany do sporządzania mazideł i emulsji.

Jednym z najpopularniejszych leków recepturowych zawierających olej rycynowy jest oliwka salicylowa. Kwas salicylowy rozpuszcza się lepiej w oleju rycynowym niż rzepakowym, dlatego przy wyższych stężeniach kwasu dodatek oleju rycynowego jest konieczny.

Sprawdź również: Woda w recepturze aptecznej

Olej rzepakowy (Rapae oleum)

Olej otrzymuje się z nasion rzepaku (Brassica napus), choć może być pozyskiwany również z nasion kapusty rzepiku (Brassica camperis). Znajduje on szerokie zastosowanie przede wszystkim w przemyśle spożywczym.

Olej rzepakowy to jasnożółta, przezroczysta ciecz o swoim zapachu i smaku. Jest otrzymywany poprzez mechaniczne tłoczenie lub ekstrakcję, a następnie podlega oczyszczaniu. Miesza się z eterem naftowym i jest praktycznie nierozpuszczalny w wodzie i etanolu (96%). Zalicza się do olejów półwysychających.

Zastosowanie:

 • wykorzystywany do sporządzania roztworów olejowych, emulsji, mazideł, maści i mydeł.

Leki recepturowe zawierające olej rzepakowy to olej kamforowy oraz maść zmiękczająca.

Osobny artykuł: Kalkulator etanolu

Olej lniany (Oleum lini)

Pozyskiwany przez wyciskanie na zimno nasion lnu zwyczajnego (Linum usitassimum). Jest to ciecz o żółtawym zabarwieniu i intensywnym gorzkim zapachu. Zawiera duże ilości nienasyconych kwasów tłuszczowych, przez co zaliczany jest on do czynników aktywnych zwanych witaminą F wspomagającą regenerację skóry.

Zastosowanie:

 • w zmianach zaskórnikowych, trądziku, łojotoku i podrażnieniach skóry,
 • w recepturze wykorzystywany do produkcji mydła.

Olej lniany wykorzystuje się do wykonania mazidła wapiennego o słabym działaniu przeciwzapalnym i stosowanego w leczeniu oparzeń oraz odmrożeń.

 Osobny artykuł: Mydło potasowe

Olej kakaowy (Cacao oleum)

Inna nazwa tego oleju to masło kakaowe (Butyrum Cacao). Pozyskiwany jest z nasion kakaowca właściwego (Theobroma cacao).

Jest to ciało stałe (w temperaturze pokojowej) o charakterystycznym słodkim zapachu i plastyczności. Zalicza się do tłuszczów naturalnych. Olej kakaowy to mieszanina triglicerydów: oleopalmitynostearynowego, oleodipalmitynowego, oleodistearynowego oraz wolnych kwasów tłuszczowych.

Masło kakaowe jest bardzo często wykorzystuje się jako podłoże przy wykonywaniu czopków, niestety poza zaletami (topnienie w temperaturze ciała, dobra tolerancja przez organizm) posiada także sporo wad (nie wykazuje kontrakcji, posiada małą liczbę wodną, łatwo ulega jełczeniu). Pracę z tym surowcem utrudnia również fakt, że podczas podgrzewania może ulec przegrzaniu i wówczas jego zastyganie będzie trwało bardzo długo.

Zastosowanie:

Bibliografia:

 1. http://www.aptekarzpolski.pl/2009/06/oleje-roslinne-w-recepturze/?fbclid=IwAR0tuXs9vbJ_QjBdLsk_lQKXUMMiwQ9s8BY1VlMdwjEmg-5or7_67InrM8A.
 2. Receptura apteczna, red. dr hab. n. farm. Jachowicz R., Warszawa 2008.

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

REKLAMA

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu receptura.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz