Powstała monografia środka dezynfekującego

Monografia została opracowana dla rekomendowanego przez WHO składu preparatu do dezynfekcji skóry (fot. Shutterstock).

Do Farmakopei Polskiej wydanie XI wprowadzona została monografia narodowa Solutio antiseptica spirituosa ad usum dermicum (etanolowy roztwór antyseptyczny do stosowania na skórę). Wymagania w niej zawarte obowiązują od dnia ogłoszenia tej Informacji.

Zobacz również:

Tryb pilny wprowadzenia tej monografii spowodowany jest szczególną sytuacją epidemiologiczną związaną z zakażeniami koronawirusem. Monografia została opracowana dla rekomendowanego przez WHO składu preparatu do dezynfekcji skóry.

Monografia FP dla etanolowego roztworu antyseptycznego do stosowania na skórę umożliwi m.in. sporządzanie w aptece tego preparatu jako „lek apteczny”. Zatem zgodnie z definicją w ustawie – Prawo farmaceutyczne produkt leczniczy sporządzony w aptece zgodnie z recepturą farmakopealną jest przeznaczony do wydania w tej aptece.

Źródło: URPL

logo