Rp.
2% Sol. Acidi borici 200,0
M.f.sol.

W hurtowniach farmaceutycznych dostępny jest kwas borny w postaci zmikronizowanej lub w postaci proszku o wielkości kryształów do około 1mm. Związek ma działanie antyseptyczne, wysuszające, ściągające, ułatwia ziarninowanie skóry. Kwas wykazuje małą toksyczność jeśli jest stosowany na zdrową i nie uszkodzoną skórę. W innym przypadku działa toksycznie na układ nerwowy, wątrobę i nerki, w których się kumuluje. Wydalanie kwasu borowego z organizmu jest trudne i powolne, odbywa się jedynie z udziałem nerek.

Wykonanie roztworu zaczynamy od odważenia wody (196g), którą następnie ogrzewamy. Do ciepłego rozpuszczalnika dodajemy odważony kwas borny (4g) i mieszamy do całkowitego rozpuszczenia. W czasie ogrzewania część wody wyparuje, dlatego niezbędne będzie uzupełnienie rozpuszczalnika do przepisanej ilości. Uzyskany roztwór właściwy sączymy w celu eliminacji ewentualnych zanieczyszczeń i przelewamy do butelki (250 ml), którą opatrujemy opisaną pomarańczową sygnaturą.

Galeria zdjęć

logo