Rp.
Detreomycini 2,0
Ac. salicylici 1,5
Hydrocortisoni 1,0
3% Sol. ac. borici
Spir. vini 70 aa ad 100,0
M. f. sol.

Synonimy składników

Chloramphenicolum: Chloramfenikol, Detreomycyna, Chloromycetinum, Detreomycinum, Mediamycetyna
Acidum salicylicum: Kwas salicylowy, Acidum spiricum, Acidum o-hydroxybenzoicum
Hydrocortisonum: Hydrokortyzon
Sol. Acidi borici: Roztwór kwasu borowego, Woda borowa
Ethanolum 70: Etanol 70, Aethanolum 70, Spiritus dilutus

Synonimy pozostałych surowców stosowanych w recepturze.

Ze względu na obecność antybiotyku lek wykonujemy w warunkach aseptycznych. Zaczynamy od zrobienia 3% roztworu kwasu bornego. W tym celu do wody oczyszczonej (46,318 g) dodajemy kwas borny (1,433 g) i ogrzewamy do jego całkowitego rozpuszczenia. Następnie roztwór zostawiamy do osiągnięcia temperatury pokojowej i uzupełniamy odparowany rozpuszczalnik. W odważonym etanolu 70° (47,75 g) rozpuszczamy w pierwszej kolejności hydrokortyzon (1,0 g), a następnie chloramfenikol (2,0 g) i kwas salicylowy (1,5 g). Oba roztwory łączymy i przelewamy do butelki z ciemnego szkła (125 ml). Nakręcamy nakrętkę, zaopatrujemy w pomarańczową sygnaturę ze składem leku i innymi niezbędnymi informacjami.

Galeria zdjęć

logo