Rp.
Ephetonini 0,04
Calcii lactici 0,25
D.t.d No 40
M. f. pulvis

Po sprawdzeniu dawki efedryny, przystępujemy do wykonania leku. Jako pierwszy rozcieramy składnik silnie działający, do którego uprzednio dodano niewielką ilość składnika najmniej czynnego, mieszamy, a po pewnym czasie wprowadzamy porcjami, stale mieszając, resztę składników w celu łatwiejszego uzyskania homogennej mieszaniny – w tym przypadku mleczanu wapnia tylko do zatarcia porów, potem efedryna i powoli reszta mleczanu wapnia. Przygotowany proszek rozsypujemy do przygotowanych opłatków skrobiowych. Wprawne oko poradzi sobie bez wagi, ale ze względu na obecność efedryny warto posłużyć się wagą. Przygotowane zamknięte proszki pakujemy do białej opisanej torebki.

Osobny artykuł: Hydrokortyzon

Galeria zdjęć

logo