Rp.
Hydr. sulf. rubri 0,25
Neomycini 0,7
Hydrocortisoni 0,4
Sulf. ppt 0,7
Ac. salicylici 0,3
Vaselini albi 5,5
Lekobaza ad 25,0
M. f. ung.

Synonimy składników

Hydrargyrum sulfuratum rubrum: Czerwony siarczek rtęci, cinabar, cynober, cinnabaris
Neomycinum: Neomycyna, Flavomycinum, Mycifradinum, Bucomicin
Hydrocortisonum: Hydrokortyzon
Sulfuricum praecipitatum: Siarka strącona, Sulfur praecipitatum, Lac Sulfuris
Acidum salicylicum: Kwas salicylowy, Acidum spiricum, Acidum o-hydroxybenzoicum
Vaselinum: Wazelina, Petrolatum

Sporządzając maść zawierającą antybiotyk musimy starannie przygotować lożę z nawiewem laminarnym, wyjałowić utensylia i opakowania. Konieczna jest odzież ochronna oraz rękawiczki, które uchronią lek przed przypadkowym przeniesieniem drobnoustrojów. Ważnym aspektem, o którym musimy pamiętać przygotowując leki z czerwonym siarczkiem rtęci są jego silne właściwości barwiące, dlatego najwygodniej użyć jednorazowego mieszadła lub specjalnie przeznaczonego do substancji barwiących. Jeśli do wykonania leku z cinabarem potrzebny będzie moździerz – należy użyć naczynia zarezerwowanego wyłącznie dla surowców z wykazu A. Osiągnięcie całkowitej jałowości leku jest w praktyce nieosiągalne. Siarka topi się przy temperaturze ok. 100 °C, co utrudnia jej późniejszą przeróbkę. Ogrzewanie hydrokortyzonu może natomiast doprowadzić do jego rozkładu. Dodatkowo niemożliwe jest wyjałowienie Lekobazy, ze względu na obecność wody.

Rozpoczynamy od przygotowania odpowiedniej wielkości jałowego pojemnika na maść, do którego odważamy lekobazę i wazelinę białą. Składniki podłoża możemy wymieszać na wolnych obrotach, co ułatwi dalszą homogenizację. Następnie odważamy czerwony siarczek rtęci, siarkę oraz hydrokortyzon. Surowce mieszamy na wolnych obrotach, co zminimalizuje ryzyko rozwarstwienia Lekobazy. Kwas salicylowy może wymagać wcześniejszego rozdrobnienia w moździerzu. Należy zaznaczyć, że obecnie niektórzy producenci oferują zmikronizowane surowce. Dodajemy rozdrobniony kwas salicylowy oraz neomycynę do pojemnika i mieszamy około 2-3 minut na wolnych obrotach. Ostatni etap to zaopatrzenie leku w pomarańczową sygnaturę oraz sporządzenie protokołu.

Zobacz inne leki zawierające: czerwony siarczek rtęci, neomycynę, hydrokortyzon, siarkę, kwas salicylowy, wazelinę.

Galeria zdjęć

logo