Rp. Hydrocortisoni 1,0
2% sol. Ac. borici 25,0
Eucerini ad 100,0
M. f. ung.

Synonimy składników

Hydrocortisonum: Hydrokortyzon
Sol. Acidi borici: Roztwór kwasu borowego, Woda borowa

Synonimy pozostałych surowców stosowanych w recepturze.

Przygotowanie leku rozpoczynamy od zrobienia 2% roztworu kwasu bornego. W tym celu do wody oczyszczonej (24,5 g) dodajemy kwas borny (0,5 g) i ogrzewamy do całkowitego rozpuszczenia, następnie studzimy i uzupełniamy odparowany rozpuszczalnik. Bezpośrednio do tuby miksera aptecznego (100/140 ml) odważamy eucerynę (74,0 g) i dodajemy do niej zmikronizowany hydrokortyzon (1,0 g). Mieszamy do osiągnięcia homogennego układu. Następnie dodajemy partiami 2% roztwór kwasu bornego, do momentu utworzenia jednolitej maści. Tak przygotowany preparat zaopatrujemy w pomarańczową sygnaturę ze składem leku.

logo