Rp.
Mentholi 0,05
Paraffini liq. 5,0
M.f. guttae

Odważone składniki stałe należy kolejno rozpuszczać w odpowiednim rozpuszczalniku. Jeżeli w skład leku wchodzą wyłącznie substancje płynne można odważyć je bezpośrednio do butelki. Jeżeli w składzie kropli znajduje się roztwór wodny, należy sporządzić go w pierwszej kolejności a następnie dodać inne płynne składniki. Substancje grubokrystaliczne, trudno rozpuszczalne należy uprzednio rozdrobnić w moździerzu. Do kropli doustnych nie dodajemy środków poprawiających smak. Krople przyjmuje się zmieszane z wodą lub na łyżeczce cukru.

Wykonanie kropli należy rozpocząć od przygotowania butelki z dopasowaną nakrętką i zakraplaczem. Do wytarowanej zlewki odważyć 5 gramów parafiny do której dodajemy 0,05 grama mentolu. Substancja powinna szybko ulec rozpuszczeniu. Roztwór przelewamy do butelki z ciemnego szkła. Butelkę należy zakręcić i zaopatrzyć w pomarańczową sygnaturę ze składem leku. Stosowanie parafiny jako vehiculum w kroplach do nosa nie jest wskazane. Na skutek dużej lepkości parafina ciekła hamuje ruchy migawek oraz utrudnia kontakt substancji leczniczej z błoną śluzową.

Mentholum – powoduje pobudzenie zakończeń nerwowych, powoduje wrażenie chłodu, działa słabo miejscowo znieczulająco, słabo dezynfekująco, przeciwświądowo. Wskazania to nerwobóle, pokrzywki skórne, stany zapalne błon śluzowych gardła. Stosowany jako corrigens.

Galeria zdjęć

logo