Rp.
Mixt. nervinae
Neospasmini aa 250,0
M.f. mixt.

Synonimy składników

Natrii bromidum: Bromek amonu, Natrium bromatum, Natrium sedativum
Ammonium bromatum: Bromek amonu, Ammonii bromidum
Kalium bromatum: Brmek potasu, Kalium sedativum, Kalium bromaticum

Osobny artykuł: Synonimy surowców stosowanych w recepturze.

Sole bromu działają słabo uspokajająco, a w większych dawkach nasennie. Wypierają jony chlorkowe w szczególności z komórek nerwowych, prowadząc do zakłócenia czynności ośrodkowego układu nerwowego. Długotrwałe podawanie oraz przedawkowanie prowadzi do powstania groźnego zespołu toksycznego charakteryzującego się objawami ze strony układu nerwowego (niepokój, omamy) oraz ogólnymi (wysypka skórna), dlatego w pierwszej kolejności konieczne jest przeliczenie dobowej dawki jaką przyjmie pacjent.

Dla preparatów zawierających więcej niż jedną sól bromową maksymalna dawka dobowa to 1,0 g bromków -w tym bromku amonowego może być maksymalnie 0,5 g. Dawkowanie w przypadku sporządzanego leku to 3 razy na dobę po 5 ml (15ml mikstury na dobę). Na przygotowanie 250,0 gr. mixt. nervina potrzeba 10,0 gram KBr, 5 gram NaBr, 5 gram Nh4Br oraz 230,0 gram wody. Po połączeniu mixtury nervina z neospasminą otrzymamy 500 gram mikstury zawierającej:

500 gramów mikstury będzie zawierało:
10 g bromku potasu
5 g bromku sodu
5 g bromku amonu

15 gramów mikstury będzie zatem zawierało:
0,3 g bromku potasu
0,15g bromku sodu
0,15g bromku amonu

Według deklaracji producenta 150 g Neospasminy = 119 ml. Gęstość produktu wynosi d=1,26 g/ml. Cała mieszanka ma zatem gęstość 1,13 g/ml.

15 ml mikstury będzie zatem zawierało:
0,34g bromku potasu
0,17g bromku sodu
0,17g bromku amonu
Z wyliczeń wynika, że dawka dobowa nie została przekroczona.

Kolejny etap to odważenie poszczególnych soli bromkowych, które należy umieścić w zlewce i uzupełnić wodą oczyszczoną do 250g.

Osobny artykuł: Roztwory wodne w recepturze aptecznej

Powstały układ mieszamy szklaną bagietką do momentu całkowitego rozpuszczenia składników. Do przygotowanej i wytarowanej butelki z ciemnego szkła o pojemności 500ml odważamy 250,0g neospasminy, następnie dodajemy przygotowaną wcześniej mixturę nervina i mieszamy. Gotowy preparat opatrujemy białą sygnaturą, dodatkowo dopisujemy zmieszać przed użyciem oraz „chronić od światła” (bromek amonu wrażliwy jest na działania światła).

Osobny artykuł: Rozpuszczanie jako przykład procesu fizykochemicznego

Galeria zdjęć

logo