Rp. Neomycini 0,8
Sulfuris ppt. 0,7
Acidi salcilici 0,4
Detreomycini 0,6
Hydrocortisoni 0,15
Vaselini 5,0
Lekobaza ad 30,0
M.f.ung.

Synonimy składników

Neomycinum: Neomycyna, Flavomycinum, Mycifradinum, Bucomicin
Sulfur praecipitatum: Siarka strącona, Lac sulfuris
Detreomycinum: Chloramfenikol, Detreomycyna, Chloramphenicolum, Chloromycetinum
Hydrocortisonum: Hydrokortyzon
Vaselinum: Wazelina, Petrolatum

Lek ze względu na obecność antybiotyku należy wykonać w warunkach aseptycznych. Wykonanie maści zaczynamy od przygotowania i wyjałowienia utensyliów (moździerz, pistel, łopatka, łyżka) potrzebnych nam do pracy. Przedmioty szklane, ceramiczne i metalowe umieszczamy w sterylizatorze powietrznym z termoregulacją i poddajemy ogrzewaniu utrzymując odpowiednio długo i nieprzerwanie wymagany poziom temperatury (180 stopni Celsjusza/30 minut lub 170 stopni Celsjusza przez 1 godzinę). Do przygotowania leku niezbędna będzie jałowa tuba (30/42 ml) oraz jednorazowe mieszadło jałowe. Lek przygotowujemy w loży z laminarnym nawiewem powietrza. Po upewnieniu się ,że dawki substancji czynnych nie są przekroczone względem aktualnych wytycznych i Farmakopei przystępujemy do wykonania maści. Odważamy w loży wszystkie stałe substancje czynne, które następnie rozcieramy w moździerzu zaczynając od kwasu salicylowego (0,4 g), który wypełni pory moździerza, następnie dodajemy po kolei resztę stałych substancji: hydrokortyzon (0,15 g), siarkę (0,7 g), neomycynę (0,8 g), chloramfenikol (0,6 g).

Surowce dobrze rozdrabniamy i przenosimy do odważonego podłoża z wazeliny białej (5,0 g) i lekobazy (22,35 g). Robot apteczny ustawiamy na średnie obroty. Przygotowaną maść opatrujemy pomarańczową sygnaturą ze składem leku. Wydając lek należy poinstruować pacjenta o prawidłowym korzystaniu z tuby. Aby zachować czystość mikrobiologiczną preparatu lek należy wyciskać z tuby robota aptecznego. Niewskazane jest otwieranie przez pacjenta wieczka i nabieranie maści palcami wprost z pojemnika.

Surowce użyte do wykonania leku powinny być jałowe, niestety ze względu na termolabilność niektórych substancji wyjałowienie ich w warunkach aptecznych nie zawsze jest możliwe. Warto zatem składniki zamawiać w jak najmniejszych opakowaniach, co ułatwi utrzymanie właściwej czystości mikrobiologicznej. Kwas salicylowy można wyjałowić suchym, gorącym powietrzem 120 ºC przez 2 godziny. Podobnie detreomycynę w 100 ºC przez 2 godz. Wazelinę wyjaławiamy w sterylizatorze powietrznym z termoregulatorem w temperaturze 160 ºC przez 1 godzinę.

Galeria zdjęć

logo