Rp.
Nystatini 500000 j.m.
Neomycini 0,5
Anaesthesini 0,5
Hydrocortisoni 0,025
Borax cum glicerini ad 30,0 (0,2/1)
M. f. susp.

Synonimy składników

Nystatinum: Nystatyna, Mycostatinum, Marcostatin, Fungicidinum
Neomycinum: Neomycyna, Neomycini sulfas: Flavomycinum, Mycifradinum, Bucomicin
Anaesthesinum: Benzokaina, Benzocainum, Aminobenzoesan etylu, Aethylum aminobenzoicum, Aethylium p-aminobenzoicum, Ethylis aminobenzoesas, Benzgynoestrol, Anaesthesinum, Anaesthin, Etoform
Hydrocortisonum: Hydrokortyzon
Borax: Boraks, Natrii tetraboras, Natrium tetraboricum, Natrium biboricum
Glycerolum 86%: Gliceryna, Glicerol, Glycerolum, Glycerinum

Synonimy pozostałych surowców stosowanych w recepturze.

{Nystatyna 6576jm/0,001g}

Zaczynamy od wyjałowienia wszystkich utensyliów, które będą nam potrzebne do wykonania leku. Wszystkie czynności wykonujemy w warunkach aseptycznych pod lożą z laminarnym nawiewem powietrza. Boraks (5,779 g) rozcieramy z gliceryną (23,12 g) i ogrzewamy delikatnie na łaźni wodnej, cały czas mieszając do całkowitego rozpuszczenia. Roztwór pozostawiamy do osiągnięcia temp. pokojowej. Odważamy hydrokortyzon (0,025 g), który rozcieramy w moździerzu. Następnie dodajemy nystatynę (0,076 g), neomycynę (0,5g) i benzokainę każdorazowo mieszając składniki. Następnie porcjami dodajemy przygotowany wcześniej roztwór glicerolu, za każdym razem mieszając uzyskany układ. Gotowy lek umieszczamy w jałowej butelce, którą zaopatrujemy w pomarańczową sygnaturę.

logo