REKLAMA
Autor: Agata Zięba Opublikowano: 15 lipca 2019

Roztwory glicerolowe w recepturze

REKLAMA
REKLAMA

Najczęściej stosowanym w technologii postaci leku rozpuszczalnikiem jest woda. Jednak nie wszystkie recepty można wykonać przy użyciu tylko tego rozpuszczalnika. Bohater dzisiejszego artykułu wykorzystywany jest głównie pod postacią roztworu wodnego, w recepturze preparatów do stosowania zewnętrznego i wewnętrznego. Stanowi jedną z najczęściej stosowanych substancji pomocniczych w recepturze. W dzisiejszym artykule chcielibyśmy przybliżyć Państwu temat właściwości i wykorzystania jednego z surowców farmakopealnych – glicerolu.

Osobny artykuł: Roztwory

Czym jest glicerol?

Pod względem chemicznym glicerolem (gliceryną) nazywany jest wodny roztwór propan-1,2,3-triolu – najtrwalszego spośród alkoholi trójwodorotlenowych. W warunkach normalnych substancja stanowi bezbarwną, syropowatą ciecz, o charakterystycznym tłustym wyglądzie. Jedną z najważniejszych, najczęściej stosowanych w recepturze właściwości glicerolu jest fakt, że miesza się z wodą w każdym stosunku. Ponadto, gliceryna bardzo dobrze rozpuszcza się w etanolu, natomiast w olejach tłustych i olejkach eterycznych jest praktycznie nierozpuszczalna.  Warto dodać, że w recepturze aptecznej najczęściej stosowany jest jej 85% roztwór wodny (Glycerolum 85 per centum) [1] [2].

REKLAMA
REKLAMA

Sprawdź także: Etanol i roztwory etanolowe w recepturze aptecznej

Działanie farmakologiczne

Stosowanie tej substancji ogranicza się do wykorzystania zewnętrznego. Cenione jest jego działanie łagodzące, nawilżające na powierzchnię skóry. Dodatkowo stanowi jeden z głównych składników czopków glicerynowych – które sprawdzają się jako hiperosmotyczne środki przeczyszczające [3].

Glicerol przyjmowany per os, może doprowadzić do natychmiastowego spadku ciśnienia wewnątrzgałkowego. Właściwość ta wydaje się być użyteczna w terapii podwyższonego ciśnienia wewnątrz gałki ocznej [3].  Ciekawą informacją, na temat tej substancji może być fakt, że przez kilka lat znajdowała się na liście preparatów zakazanych przez Światową Organizację Antydopingową (WADA). Powodem dla którego umieszczono opisywany związek chemiczny na tej liście miało być jego działanie diuretyczne i zwiększające objętość osocza. Ostatecznie jednak, w 2018 roku zadecydowano o usunięciu glicerolu z wykazu substancji zakazanych w sporcie.

Warto pamiętać, że stosowanie glicerolu nie jest pozbawione działań niepożądanych. W sytuacji przedawkowania, mogą wystąpić u pacjenta wzmożone pragnienie i biegunka. W przypadku stosowania czopków glicerynowych istnieje prawdopodobieństwo podrażnienia końcowego odcinka jelita grubego. Jednym z działań niepożądanych substancji jest powodowanie tachykardii, jednak zdarza się to niezwykle rzadko [3].

Osobny artykuł: Roztwory glicerolowe w recepturze

Zastosowanie rozpuszczalnika w farmacji

Glicerol wykorzystywany jest najczęściej pod postacią roztworu leczniczego, czyli płynnej postaci leku przeznaczonej do stosowania wewnętrznego lub zewnętrznego, którą otrzymuje się poprzez rozpuszczenie jednej lub kilku substancji w odpowiednim rozpuszczalniku lub mieszaninie rozpuszczalników. W monografii farmakopealnej znaleźć możemy informacje na temat dwóch roztworów glicerolu. Jeden z nich zawiera 98-101% (m/m) substancji, drugi natomiast 85%. Roztwór o wyższym stężeniu jest stosowany rzadko, ze względu na wysoką higroskopijność [2].

Glicerol może być stosowany jako:

 • rozpuszczalnik,
 • środek utrzymujący wilgoć,
 • substancja słodząca,
 • środek zwiększający lepkość,
 • środek przeciwdziałający zamarzaniu krwinek czerwonych,
 • składnik do produkcji otoczek tabletek i kapsułek,
 • składnik do produkcji podłoża do czopków.

Leki recepturowe wykorzystujące glicerol [4]

 

Rp.  
Natrii hydrogenocarbonatis
0,7
Glyceroli                                                4,5
Aquae                                                 ad 15,0
M.f. sol.
D.S. Krople do ucha
 

 

Rp.  
Iodi puri 0,2
Kalii iodidi                           2,0
Glyceroli                                             20,0
M.f. sol.
D.S. Do pędzlowania
 

 

Rp.  
Hydrocortisoni 0,5
Detreomycini    1,0
Talci veneti
Zinci oxidi  
Glyceroli aa 7,5
Ethanoli 30° ad 50,0
M.f. susp  

 

Rp.  
Tumenoli 2,0
Zinci oxidi
Talci Aa 8,0
Glyceroli 10,0
Aquae Ad 50,0
D.S. Zewnętrznie  

Czytaj także:

Bibliografia:

[1] PubChem, ‘Glycerol’. [Online]. Dostępne: https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/753. [Otworzono: 28-Jun-2019].

[2] Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne: Farmakopea Polska VIII. Warszawa: Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, 2008.
[3]  W. Kostowski, Z. Herman „Farmakologia – podstawy farmakoterapii”, PZWL, Warszawa 2004, wyd 3.
[4] Jachowicz R.: Receptura apteczna, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2010.

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

REKLAMA

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu receptura.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz