REKLAMA
Autor: Patrycja Ciabach Opublikowano: 28 lipca 2019

Roztwory olejowe w recepturze

REKLAMA
REKLAMA

Roztwory w recepturze aptecznej są definiowane jako płynne postaci leku stosowane zewnętrznie lub wewnętrznie, które można otrzymać poprzez rozpuszczenie jednej lub kilku substancji leczniczych w odpowiednio dobranych rozpuszczalnikach. W przypadku roztworów olejowych rozpuszczalnikiem jest olej. Czym cechują się roztwory olejowe i w jaki sposób są wykorzystywane w dzisiejszej recepturze?

Jakie oleje wchodzą w skład roztworów olejowych?

Solutiones oleosae, czyli roztwory olejowe są opisywane jako roztwory substancji leczniczych w olejach. Mogą być stosowane na skórę, albo jako krople do oczu lub uszu. Najczęściej stosowanym rozpuszczalnikiem w roztworach olejowych jest olej rzepakowy (łac. Rapae oleum). Otrzymywany jest on z nasion kapusty rzepiku lub z nasion rzepaku. Opisywany jest jako jasnożółta, przezroczysta ciecz i zaliczany do olejów półwysychających.

Innymi olejami wykorzystywanymi w recepturze są olej lniany (łac. Oleum lini) i olej rycynowy (łac. Oleum ricini). Pierwszy pozyskiwany jest poprzez wyciskanie nasion lnu zwyczajnego. Charakteryzowany jako ciecz o żółtawej barwie i intensywnym zapachu. Z kolei olej rycynowy, który znany jest jako olej rącznikowy, pozyskiwany jest z nasion rącznika pospolitego. Ciecz gęsta i bezbarwna. Kwalifikuje się go jako olej nieschnący.

REKLAMA
REKLAMA

Kolejnym olejem wykorzystywanym w roztworach jest olej parafinowy. Olej ten jest bezbarwny i bezwonny. Olej stosowany na skórę ogranicza parowanie wody, przez co działa nawilżająco i natłuszczająco.

Osobny artykuł: Roztwory

Wymagania stawiane olejom

Właściwości olei są poddawane badaniom. Przede wszystkim badanymi parametrami są liczby nadtlenkowa, kwasowa i jodowa. Liczba nadtlenkowa jest to taka ilość  mianowanego roztworu tiosiarczanu sodu potrzebna do zmiareczkowania jodu wydzielonego z roztworu jodku potasu w wyniku działania nadtlenków zawartych w 1 gramie tłuszczu. Badana liczba jest miarą zawartości nadtlenków i jest ona traktowana jako wskaźnik stopnia zjełczenia tłuszczu (utlenienia).

Kolejną miarą jest liczba kwasowa, która określa ilość wolnych kwasów tłuszczowych. Wyraża się ją jako ilość mg wodorotlenku potasu potrzebną do zobojętnienia kwasów tłuszczowych zawartych w 1 gramie badanego tłuszczu. Inaczej mówiąc, liczba ta określa stopień hydrolizy tłuszczu.

Ostatnią liczbą określającą właściwości tłuszczów jest liczba jodowa, zwana miarą nienasycenia tłuszczu. Jest to taka liczba gramów chlorowca, w przeliczeniu na jod, który w sprzyjających warunkach przyłącza się do podwójnych wiązań w 100 gramach danego tłuszczu. Im większa liczba jodowa, tym stopień nienasycenia danego tłuszczu większy. Może służyć do identyfikacji poszczególnych tłuszczy.

Sprawdź także: Roztwory glicerolowe w recepturze

Przykłady recept roztworów olejowych

Rp.
10% Oleum camphoratum
M.f. Solutio

Olej kamforowy (Oleum Camphoratum) – roztwór kamfory w oczyszczonym oleju rzepakowym. Opisywany jest jako żółta, przezroczysta, oleista ciecz o zapachu kamfory. Posiada właściwości rozgrzewające. Wykorzystywany w łagodzeniu dolegliwości bólowych ze strony stawów i mięśni.

Rp.  
Acidi salicylici 4,0
Rapae olei ad 200,0
M.f. sol.
DS. Zewnętrznie

Oliwka salicylowa – roztwór kwasu salicylowego w oleju rzepakowym z dodatkiem rycynowego. Stosowana jest na nadmiernie zrogowaciałą skórę, np. w łuszczycy.

Trzeba pamiętać o tym, że rozpuszczalność kwasu salicylowego w oleju rzepakowym jest ograniczona (1:70-80). Łatwiej rozpuszcza się w oleju rycynowym (1:10). Dlatego część kwasu rzepakowego należy zastąpić olejem rycynowym.

Rp.
 
Atropini 0,8
Ricini olei ad 10,0
M.f. guttae opthalmicae

 

Rp.  
Homotropini 0,4
Arachidi olei ad 10,0
M.f. guttae opthalmicae
D.S. 2x dz. Po 1 kropli do prawego oka

 

Rp.  
Mentholi  0,05
Paraffini liq. 5,0
M.f. guttae rhinologicae

 

Przechowywanie roztworów olejowych

Należy pamiętać, że oleje ulegają spontanicznemu naturalnemu procesowi jakim jest jełczenie, któremu sprzyja podwyższona temperatura otoczenia i obecność światła. Dlatego też, przy przechowywaniu olejów bezwzględnie należy pamiętać o szczelnym zamknięciu opakowania oraz o ochronie przed światłem i wyższymi temperaturami.

Czytaj również:

Bibliografia:

 1. http://cib.umed.lodz.pl/pliki/Preparatyka-galenowa-2015.pdf?fbclid=IwAR0tuXs9vbJ_QjBdLsk_lQKXUMMiwQ9s8BY1VlMdwjEmg-5or7_67InrM8A.
 2. Receptura apteczna, red. dr hab. n. farm. Jachowicz R., Warszawa 2008.
 3. Podstawy receptury aptecznej: materiały do ćwiczeń dla studentów farmacji – pod redakcją Moniki Gajewskiej i Małgorzaty Sznitowskiej, wyd.: FUNDACJA PRO PHARMACIA FUTURA, 2017.

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

REKLAMA

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu receptura.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz