Ryczałt

Ilość leku recepturowego, którego dotyczy odpłatność ryczałtowa

POSTAĆ LEKU 1 RYCZAŁT 2 RYCZAŁTY
 Proszki dzielone  20 sztuk  40 sztuk
 Proszki niedzielone proste i złożone  80 gramów  160 gramów
 Czopki, globulki, pręciki  12 sztuk  24 sztuki
 Roztwory, mikstury, zawiesiny, emulsje do użytku wewnętrznego  250 gramów  500 gramów
 Płynne leki do stosowania zewnętrznego*  500 gramów  1000 gramów
 Maści, kremy, mazidła, żele, pasty**  100 gramów  200 gramów
 Krople do użytku wewnętrznego lub zewnętrznego  40 gramów  80 gramów
 Mieszanki ziołowe  100 gramów  200 gramów
 Pigułki  30 sztuk  60 sztuk
Kleiny  500 gramów  1000 gramów
 Krople do oczu, uszu i nosa oraz maści do oczu, uszu i nosa, sporządzanych w warunkach aseptycznych  10 gramów  20 gramów

*jeżeli zawierają spirytus, ilość spirytusu w przeliczeniu na spirytus 95% nie może przekroczyć 100 gramów

**w przypadku recept na maści, kremy, mazidła, pasty albo żele do stosowania na skórę, można przepisać dziesięciokrotną ilość leku recepturowego, ustaloną na podstawie przepisów określających leki, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne stosowane przy sporządzeniu leków recepturowych.

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2012r. w sprawie leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne przy sporządzaniu leków recepturowych.
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2014r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *