REKLAMA

Skróty łacińskie stosowane w recepturze i ich znaczenie w języku polskim

REKLAMA
REKLAMA

Skróty łacińskie stosowane w recepturze, ich rozwinięcie i znaczenie w języku polskim

Aby wyszukać skrót, jego rozwinięcie lub znaczenie w języku polskim skorzystaj z opcji „szukaj”.

SkrótRozwinięcie w języku łacińskimZnaczenie w języku polskim
aapo (np. po jednej części)
aaana partes aequalespo równych częściach
adaddo
ad m. med.ad manus medicido rąk lekarza
ad us. ext.ad usum externumdo użytku zewnętrznego
ad us. int.ad usum internumdo użytku wewnętrznego
ad us. prop.ad usum propriumdo użytku własnego
add.adde, addeturdodaj
aeq.aequalisrówny
Aq.Aquawoda
Aq. dest.Aqua destillatawoda destylowana
Aq. bidest.Aqua bidestillatawoda dwukrotnie destylowana
Aq. pro inj.Aqua pro injectionewoda do wstrzyknięć
Aq. pur.Aqua purificatawoda oczyszczona
caps.capsulakapsułka
comp., cpt., cmp.composituszłożony
cort.cortexkora
corrigcorrigensśrodek poprawiający smak i zapach
d.da, denturdaj
d.t.d.dentur tales dosesdaj takich dawek
d.s.da signawydaj, oznacz
dec., dect.decoctumodwar
dil.dilutus dilutiorozcieńczony, rozcieńczenie
div.in part. aeqdivide in partes aequalespodziel na równe części
dos.dosis, dosesdawka, dawki
ex tempex temporedoraźnie, bezpośrednio przed użyciem
eff.effervescensmusujący
extr.extractumwyciąg
extr. fl.extractum fluidumwyciąg płynny
extr. sicc.extractum siccumwyciąg suchy
excip.excipienssubstancja pomocnicza
f.fiat, fiant, facniech powstanie, zrób
fluid, fld.fluiduspłynny
fl., flor.flos, floreskwiat, kwiaty
fol.folium, folialiść, liście
fr., fruct.fructusowoc
glob.globulusgałka, globulka
glob.vag.globuli vaginalesgałki dopochwowe
gtt., gutt.gutta, guttaekropla, krople
hb.herbaziele
ininw
inf.infusumnapar
ini.injectiowstrzyknięcie
i.m.iniectio intramusculariswstrzyknięcie domięśniowe
i.v.iniectio intravenosawstrzyknięcie dożylne
ini. subc., s.c.iniectio subcutaneawstrzyknięcie podskórne
lag.lagenanaczynie, opakowanie
lag. orig.lagena originalisopakowanie oryginalne
lin.linimentummazidło
liq.liquiduspłynny, ciekły
mac.macera, maceratiomaceruj, macerat
M. d. s.misce, da signaturamzmieszaj, oznacz
m.f.misce, fiatzmieszaj, zrób
m.f. pulv.misce, fiat pulviszmieszaj, zrób proszek
m.f.s.misce, fiat solutiozmieszaj, zrób roztwór
mixt.mixturamikstura, mieszanka
No, Nrnumero, numerusw ilości, liczba
ol.oleumolej
p. aeq.partes aequalesrówne części
praec., ppt.praecipitatusstrącony
p.o.per osdoustnie
p.r.per rectumdoodbytniczo
p. v.per vaginamdopochwowe
pulv.pulvisproszek
q.s.quantum satisilość potrzebna, ile wystarczy
rad.quantum sufficit radixkorzeń
Rp.recipeweź (nagłówek recepty)
rhiz.rhizomakłącze
s.signa, signeturoznacz
sol.solutioroztwór
solv.solverozpuść
sem.semennasienie
splt., simpl., splxsimplexprosty, zwykły, niezłożony
sir.sirupussyrop, ulepek
spir.spiritusspirytus
spec.speciesziółka
succ.succussok
supp., suppos.suppositoriumczopek
susp.suspensiozawiesina
Tab.Tabulettatabletka
Tabl., Tbl.Tabulettaetabletki
Tinct., Tra, Tct.Tincturanalewka
U., Ung., Ungt.Unguentummaść

Możliwość komentowania jest wyłączona.

REKLAMA

Jestem farmaceutą

Aby w pełni korzystać z serwisów grupy farmacja.net musisz się zalogować za pomocą swojego konta w RejestrFarmaceutów.pl

Nie jestem farmaceutą

Aby w pełni korzystać z serwisów grupy farmacja.net musisz się zalogować. Jeżeli nie jesteś farmaceutą, zaloguj się za pomocą swojego konta farmacja.net

Zarejestruj się
jako farmaceuta

Wszystkie pola są wymagane.

Zarejestruj się
nie będąc farmaceutą

Wszystkie pola są wymagane.