Surowce farmaceutyczne – efedryna

Efedryna to związek o działaniu sympatykomimetycznym. Działa poprzez bezpośrednie pobudzenie receptorów α i β adrenergicznych, przy czym receptory β pobudza słabiej.

Efedryna to organiczny związek chemiczny zaliczany do amin niekatecholowych. Obecnie stosowana jest jako sól kwasu solnego.
logo