Surowce recepturowe – ichtiol

Zarówno ichtiol ciemny jak i jasny składają się z: siarki (10%), siarczanów amonowych (5-7%), zasad azotowych oraz wodorowęglanów.

Ichtiol jest produktem pochodzenia naturalnego uzyskiwanym w wyniku suchej destylacji (480°C) łupków bitumicznych. Więcej ciekawostek w filmie!
logo