14-07-2023 14:39:20

Od lipca nowy ryczałt za lek recepturowy!

1 lipca zmieniła się wysokość opłaty ryczałtowej, którą pracownicy aptek pobierają od pacjentów za lek recepturowy. Z kwoty 17,50 zł wzrosła ona do 18 złotych. Aktualizacja ryczałtu następuje co roku 1 stycznia. Dlaczego więc w 2023 roku mamy do czynienia również z podwyżką w połowie roku?
Synergizm w recepturze aptecznej (fot. Shutterstock)

Czym jest cena ryczałtowa w recepturze?

Odpłatność ryczałtowa to opłata, za którą wydawany jest pacjentowi lek recepturowy (w ilości określonej w odpowiednim rozporządzeniu) przygotowany z surowców farmaceutycznych lub z leków gotowych, dla których została wydana decyzja administracyjna o objęciu refundacją. Warunkiem wydania leku za odpłatnością ryczałtową jest to, by przepisana dawka leku recepturowego była mniejsza od najmniejszej dawki leku gotowego w formie stałej stosowanej doustnie.

Aktualny wyjątek stanowią leki recepturowe, przygotowane z surowców farmaceutycznych, które uzyskały pozwolenie na dopuszczenie do obrotu na podstawie art. 33a ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2023 r. poz. 172 oraz z 2022 r. poz. 2600).

Czytaj także: Kiedy nie ma leku pro receptura?

Jak wylicza się ryczałt za lek recepturowy?

Kwestię wysokości ryczałtu za lek magistralny reguluje tzw. ustawa refundacyjna. Jej obecna wersja mówi o tym, że odpłatność ryczałtowa wynosi 0,50% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, z zaokrągleniem do pierwszego miejsca po przecinku. Przykładowo, jeśli minimalne wynagrodzenie za pracę od stycznia 2023 roku zostało ustalone na 3490 złotych, to opłata ryczałtowa za lek recepturowy w styczniu 2023 wyniosła 17,50 złotych (0,5% x 3490 złotych = 17,45 zł, zaokrąglamy do pierwszego miejsca po przecinku, więc do 17,50 złotych).

Zobacz także: Finansowanie receptury aptecznej

Dlaczego wzrosło dwa razy?

Rozporządzenie rządu z września 2022 wprowadziło dwukrotną (dwa razy w ciągu jednego roku) podwyżkę minimalnego wynagrodzenia w roku 2023. Pierwsza nastąpiła z początkiem stycznia 2023, natomiast drugą zaplanowano właśnie na połowę roku. Od lipca 2023 wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę to 3600 złotych, w związku z czym ryczałt od lipca do grudnia 2023 wyniesie 18 złotych.

mgr farm. Daria Frisch

Źródła:

  1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. (Dz.U. 2022 poz. 1952)
  2. Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (tekst jednolity, Dz.U. 2023 poz. 826)

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

logo