21-12-2023 07:29:51

Wycena leków recepturowych od 1 stycznia 2024 roku

Od 1 stycznia 2024 zmianie ulega sposób wyceny leków recepturowych. To pokłosie wejścia w życie Dużej Nowelizacji Ustawy Refundacyjnej. Zgodnie z nią będzie ona zależna od wysokości limitów finansowania za jednostkę surowca farmaceutycznego, które publikować będzie prezes Narodowego Funduszu Zdrowia. Ile za lek recepturowy zapłaci pacjent? W jaki sposób tę kwotę należy wyliczyć?
Wycena leku recepturowego od 1 stycznia 2024 (fot. Shutterstock).

Art. 6 ust 8b ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw definiuje zasadę nabywania leku recepturowego przez pacjenta: Świadczeniobiorca nabywając lek recepturowy sporządzony z surowców nabytych przez aptekę po cenie nabycia wyższej niż limit finansowania, oprócz odpłatności ryczałtowej, o której mowa w ust. 5, dopłaca różnicę w wysokości różnicy między ceną nabycia surowców farmaceutycznych służących do sporządzenia leku recepturowego, a wysokością limitu finansowania danych surowców farmaceutycznych.

Oznacza to, że oprócz kwoty ryczałtowej (od 1 stycznia 2024 r.- 21,20 zł, od 1 lipca 2024- 21,50 zł), jak to było do tej pory, pacjent będzie musiał również pokryć koszt różnicy między wartością limitu finansowania dla danego surowca farmaceutycznego a jego ceną nabycia przez aptekę. Co ważne, na dotychczasowych zasadach, tzn. w pełni będą finansowane przez NFZ: 

  • opakowania wykorzystanego do przygotowania leku recepturowego; 
  • leki gotowe, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne przy sporządzaniu leków recepturowych; 
  • surowce farmaceutyczne nieuwzględnione w wykazie limitów finansowania opublikowanym przez prezesa NFZ; 

Aktualny wykaz limitów dla surowców farmaceutycznych opublikowany przez prezesa NFZ, który obowiązuje od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku znajduje się TUTAJ

Jak wygląda wycena leków recepturowych od 1 stycznia 2024 roku? 

Obowiązujące od 1 stycznia 2024 roku zasady wyceny leków recepturowych przedstawimy na przykładowych receptach:

Przykład 1: 

Rp. 

Cignolini 0,25

Acidi salicylici 1,0

Vaselini albi ad 100,00

M.f. ung

D.S. 2 razy dziennie zewnętrznie

Opłata ryczałtowa za 100 g maści od 1 stycznia będzie wynosić 21,20 zł (Ilość leku za opłatę ryczałtową). Do tej kwoty, należy doliczyć jeszcze różnicę między wysokością limitu finansowania surowców, a ich ceną nabycia przez aptekę. 

Limit finansowania dla 1 g surowca farmaceutycznego Cignolinum (syn. Dithranol) wynosi 370 zł netto. Apteka natomiast zakupiła 1 g surowca farmaceutycznego Dithranol z hurtowni farmaceutycznej za kwotę 470 zł netto. Pacjent musi zapłacić różnicę między tymi dwoma wartościami. 

Do sporządzenia leku użyto 0,25 g dithranolu, którego wartość wyniosła: 0,25g x 470 zł netto= 117,50 zł netto. Do tej kwoty należy doliczyć jeszcze 8% podatku VAT, co daje nam wartość 126,90 zł za 0,25 g tego surowca. 

Limit finansowania dla 0,25 g ditranolu wynosi natomiast: 0,25g x 370 zł netto=92,5 zł netto. Do tej kwoty należy doliczyć 8% podatku VAT, co daje nam wartość 99,90 zł. 

Pacjent zatem za sam dithranol będzie musiał dopłacić: 126,90 zł- 99,90 zł= 27,00 zł. 

Podobne wyliczenia należy wykonać dla kwasu salicylowego oraz wazeliny białej: 

  • Kwas salicylowy: limit finansowania za 1 g- 1,42 zł netto; cena zakupu surowca przez aptekę- 2,10 zł netto; 

Do wykonania leku recepturowego użyto 1 g tego surowca. 

2,10 zł +8% VAT=2,27 zł
1,42 zł + 8% VAT=1,53 zł

2,27 zł- 1,53 zł= zł – 0,74 zł tyle będzie musiał dopłacić pacjent za kwas salicylowy; 

  • Wazelina biała:  limit finansowania za 1 g- 0,12 zł netto; cena zakupu surowca przez aptekę- 0,1 zł netto; 

Ze względu na to, że limit finansowania surowca jest wyższy niż jego cena zakupu, to w takim przypadku pacjent nic nie musi dopłacać. 

  • pojemnik na maść, tak jak wszystkie opakowania leków recepturowych, jest refundowany w pełni przez NFZ; 

Pacjent za taki lek od 1 stycznia 2024 roku zapłaci zatem: 21,20 zł (opłata ryczałtowa) + 27,00 zł (cignolina) + 0,74 zł (kwas salicylowy)= 48,94 zł 

 

Przykład 2:

Rp. 

Spironol 0,005

Glucosi q.s.

M.f. pulvis 

D.t.d. No 40

 

Za 40 proszków, pacjent będzie musiał zapłacić podwójną kwotę ryczałtową (od 01.01.2024 będzie to 21,20 zł x 2= 42,40 zł). 

Do sporządzenia proszków zostanie użyty spironol z gotowego produktu leczniczego w postaci tabletek, który zostanie w pełni zrefundowany przez NFZ ze względu na to, że dawka tej substancji w pojedynczym proszku jest mniejsza niż zarejestrowana najmniejsza dawka leku gotowego. 

Do sporządzenia leku recepturowego konieczne będzie także użycie glukozy w ilości zapewniającej dopełnienie 1 proszka do 0,1 g, tj. 0,1 g-0,005g= 0,095g x 40= 3,8g 

Wysokość limitu finansowania 1 g glukozy wynosi: 0,055 zł netto. Apteka natomiast zakupiła 1 g glukozy za 0,4 zł netto. 

0,4 zł netto x 3,8g= 1,52 zł zł netto

1,52 zł netto + 8% VAT= 1,64 zł

0,055zł netto x 3,8 g= 0,21 zł netto

0,21 zł netto + 8% VAT= 0,23 zł

Pacjent za glukozę będzie musiał zatem dopłacić: 1,64 zł- 0,23 zł= 1,41 zł 

Opłatki skrobiowe jak każde opakowanie leku recepturowego zostanie w pełni zrefundowane przez NFZ.

 

Powyższy lek będzie pacjenta kosztować: 42,40 zł (opłata ryczałtowa) + 1,41 zł (glukoza)= 43,81 zł 

O wyzwaniach, jakie czekają apteki w związku z tą zmianą, a także o tym co one oznaczają dla pacjentów w jednym z programów Kwadrans z Farmacją rozmawiał mgr farm. Łukasz Waligórski z redaktorem naczelnym portalu Receptura.pl, mgr farm. Arkadiuszem Przybylskim. 

Rozmowy można posłuchać pod LINKIEM

 

Opracował mgr farm. Maciej Birecki

logo