Kalkulator masła kakaowego dla czopków i globulek

Aby obliczyć ilość potrzebnego oleju kakaowego na podstawie współczynników wyparcia niezbędne jest doświadczalne określenie pojemności form. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że kalibracja pojemników musi być wykonany taką samą techniką, jaką później będzie wykonywany lek. Doświadczalnie wyznaczona pojemność formy może być różna w zależności od sposobu rozpuszczania masła. Będzie również uzależniona od czasu i szybkości mieszania podłoża w mikserze, a także postaci masła - wiórek lub peletek.

Substancja 1

Substancja 2

Substancja 3

Substancja 4

Substancja 5

Substancja 6

Substancja 7

logo