Vademecum

Mimo dużej ilości preparatów gotowych dostępnych na rynku lekarze wciąż wypisują pacjentom leki recepturowe. Wynika to z zalet leków robionych takich jak możliwość dostosowania przez lekarza składu preparatu, dawki bądź stężenia substancji czynnej do indywidualnych potrzeb pacjenta, wieku, płci, uwzględniając nasilenie stanu chorobowego. Przykładem mogą być krople do oczu 0,5 % sol. Atropini sulfurici pro usu ophtalmico, które jako preparat gotowy dostępne są tylko w stężeniu 1%. Kolejną zaletą leków recepturowych jest możliwość wykorzystania synergizmu działania substancji leczniczych (np. Erythromycinum et Chloramphenicolum), a także i antagonizmu (np. Ephedrinum hydrochloricum et Codeinum phosphoricum) oraz działania wspomagającego – adiuvans innych składników (np. Luminalum natrium et Kalium bromatum, Tinctura Polemonii czy Sulfur sublimatum et Balsamum peruvianum).

Do zalet możemy również dołożyć zastosowanie wybranej substancji pomocniczej – vehiculum. W przypadku leków dla najmłodszych może to być np. substancja poprawiająca smak i aromat preparatu. Za lekami recepturowymi przemawia również dostępność substancji czynnych, które nie są dostępne w lekach gotowych. Za przykład można podać Pix Lithanthracis. Smoła węglowa dla wielu osób chorych na łuszczycę nadal jest podstawowym lekiem w terapii. Jako ostatnią zaletę należy też wymienić niską cenę. Obecnie w przypadku leków refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia – pacjent za jeden ryczałt uiszcza opłatę w wysokości 10,50 zł.

Osobny artykuł: Ilość leku za opłatę ryczałtową

Schemat postępowania przy wykonywaniu leku magistralnego

Farmaceuta przed sporządzeniem leku recepturowego powinien dokonać oceny recepty pod względem merytorycznym. Niezbędna jest analiza preparatu pod względem możliwych interakcji. Wiedza w tym zakresie pozwala na przyjęcie właściwego toku postępowania, bez narażania apteki na straty związane z nieprawidłowym wykonaniem leku i reklamacjami ze strony pacjenta. Niezbędna jest również kontrola dawkowania w przypadku przepisania przez lekarza składników z wykazu A,B i N.

Wątpliwości co do prawidłowego wykonania leku powinny być skonsultowane i wyjaśnione. Przed przystąpieniem do pracy należny przygotować naczynia apteczne oraz stosowne opakowanie dla wykonywanego preparatu. Surowce farmaceutyczne należy pobierać pojedynczo i kolejno odważać, co zminimalizuje ryzyko pomyłki. Obowiązuje zasada trzykrotnego odczytywania treści etykiety:

  • przy zdejmowaniu naczynia z półki,
  • przed odważeniem,
  • przy odkładaniu naczynia na półkę.

Sposób sporządzania różnych postaci leku recepturowego przedstawiono na kolejnych podstronach.

Postaci leków

logo