REKLAMA
Autor: Redakcja receptura.pl Opublikowano: 20 marca 2020

Leki recepturowe stosowane w schorzeniach laryngologicznych

REKLAMA
REKLAMA

Choć wydawać by się mogło, że półki w aptekach uginają się pod ciężarem dostępnych środków na problemy laryngologiczne to specjaliści często sięgają również po leki recepturowe.

Osobny artykuł: Leki recepturowe stosowane do ucha

Leki recepturowe stosowane do ucha

Wśród najczęściej przygotowywanych leków recepturowych wymienia się krople do ucha (łac. Guttae otologicae), które w zależności od składu mogą być wykonywane w warunkach aseptycznych. Krople te wprowadza się do ucha zewnętrznego, które oddzielone jest od ucha wewnętrznego błoną, w celu uzyskania działa miejscowego. Często stosowanymi rozpuszczalnikami są rozpuszczalniki wodno-organiczne zawierające etanol, glikol lub glicerol ze względu na lepszą zdolność rozpuszczania woszczyny niżeli sama woda. Dzięki temu lek recepturowy w większym stopniu dociera do błony i wywiera lepsze działanie miejscowe. Najczęściej zawierają w swoim składzie antybiotyki, rezorcynol bądź kwas borowy o działaniu antyseptycznym czy przeciwzapalny hydrokortyzon. Krople z wodorowęglanem sodu na bazie glicerolu skutecznie rozpuszczają również zalegającą woskowinę.

REKLAMA
REKLAMA

Przykłady recept leków stosowanych do uszu:

Rp.
Resorcinoli     0,4
Acidi borici    0,6
Ethanoli 95° 20,0
S. Krople do ucha
Rp.
Hydrocortisoni   0,05
Spir. Vini 70°   ad 10,0
M.f.gtt.
Rp.
Neomycini sulfatis  0,5
Hydrocortisoni     0,1
Ethanoli 30°     ad 20,0
M.f.guttae

 

Sprawdź także: Leki recepturowe stosowane w łuszczycy

Leki recepturowe stosowane do nosa

W recepturze aptecznej pojawiają się również krople do nosa (łac. Guttae rhinologicae) o działaniu miejscowym. Najczęściej zawierają w swoim składzie substancje o działaniu przeciwzapalnym, przeciwbakteryjnym, obkurczającym czy regenerującym śluzówkę nosa. Najbardziej odpowiednim rozpuszczalnikiem kropli do nosa jest woda i/lub izotoniczny roztwór chlorku sodu. Spotyka się również krople do nosa na bazie parafiny ciekłej (najczęściej w połączeniu z mentolem), jednak nie jest ona wskazana ze względu na hamowanie ruchu rzęsek nabłonka. Można natomiast sporządzić krople do nosa w postaci emulsji – przez emulgowanie roztworów wodnych poszczególnych substancji w parafinie ciekłej za pomocą emulgatora – lanoliny.

Przykłady leków recepturowych do nosa:

Rp.
Hydrocortisoni
Ephedrini    aa 0,05
Neomycini  0,1
Aquae pur. ad 10,0

 

Rp.
Ephedrini hydrochloridi 0,05
0,9% Sol. Natri chloridi ad 10,0
M.f.gtt. 3 x 1 kropla do nosa

 

Rp.
Linomag liq.      10,0
Vit. A     
Vit. E    aa 2,0
Ol. Menthae pip. 2
M.f.gtt. 2 x dz do nosa

Leki recepturowe stosowane w chorobach jamy ustnej i gardła

Leki recepturowe stosowane w chorobach jamy ustnej najczęściej mają postać kropli do płukania gardła i jamy ustnej (łac. Guttae gargarismae). Są to stężone roztwory środków farmaceutycznych, które stosuje się po rozcieńczeniu wodą. Równie często sporządza się również zawiesiny do pędzlowania jamy ustnej. Obie postaci leków recepturowych w swoim składzie zawierają środki przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze, dezynfekujące, ściągające bądź regenerujące. Najczęstszymi wskazaniami do stosowania danych leków są stany zapalne w obrębie jamy ustnej, tj. afty, nadżerki, stany zapalne dziąseł, ale również bardziej rozległe choroby przyzębia, kandydozy, halitoza czy zapalenie gardła.

 • Krople/roztwory do płukania jamy ustnej gardła

Przykłady kropel i roztworów do płukania:

Rp.
Iodi      0,3
Kalii iodati 1,0
Glicerini
Aqua destialate aa 10,0
M.f.gtt.
D. S. 30 kropli na szklankę wody

 

Rp.
Vit. A liq.   40,0
Vit. E liq. 40,0
Ol. Menthae gutt. No 10
Glycerini            ad 500,0
M.f.solutio
D.S. 1 łyżka stołowa na ¼ szklanki wody do płukania gardła
Rp.
Acidi salicylici   2,5
Mentholi      1,5
Ethanoli 95° 25,0
M.f.gtt. 10 kropli na ¼ szklanki wody

 

 • Zawiesiny do pędzlowania jamy ustnej
Rp.
Hydrocortisoni 0,1
Nystatini   2 500 000j.
Glicerini   10,0
Aqua dest.   ad 50,0
M.f.susp.
D.S. Do pędzlowania jamy ustnej

 

Rp.
Hydrocortisoni   0,1
Benzocaini     1,5
Cynacobalamini 1000 µg
Nystatini 500 000 j. m.
Gliceroli  ad 50,0
D.S. Do pędzlowania jamy ustnej

 

Czytaj również:

 

Bibliografia:

 1. Krówczyński L., Ćwiczenia z receptury, 2000, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 2. Jachowicz R., Receptura apteczna, 2015, PZWL, Warszawa.
 3. Bartylak H., Karolewska J., Ratajczak M., Froelich A. Przewodnik do ćwiczeń z receptury aptecznej, 2016, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań.

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

REKLAMA

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu receptura.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz