Gęstości witamin w recepturze aptecznej

Dokładne gęstości witamin dla danych serii możemy znaleźć na stronach producentów (fot. Redakcja receptura.pl).

W recepturze często sporządza się leki z witaminami A, E lub D. Do wykonania niezbędnych obliczeń zazwyczaj potrzebne nam są dane o gęstości witamin.

Aby poprawnie sporządzić lek recepturowy, należy obliczyć masę roztworu danej witaminy bądź ilość kropli. Z kolei, aby wycenić preparat, musimy znać użyte objętości witamin. A pomóc mogą w tym nasze kalkulatory:

Alternatywą dla kalkulatorów może być wykonanie własnych obliczeń. Niezbędne informacje prezentujemy w poniższej tabeli.

ProduktStężenieGęstość [g/ml]Ilość kropli w 1 ml
Vitaminum A Hasco45 000 j.m./ml1,1528
Vitaminum A Medana50 000 j.m./ml1,0830
Vitaminum E Hasco0,3 g/ml0,9330
Vitaminum E Medana0,3 g/ml0,9327
Devikap15000 j.m./ml1,1030
Vitaminum A +D3 Medana20000 j.m.
+ 10000 j.m./ml
1,0934

Podane w tabeli gęstości witamin są wartościami uśrednionymi dla różnych serii, obliczonymi na podstawie danych producentów.

Osobny artykuł: Witaminy – jak można je wykorzystać w recepturze?

Warto wspomnieć, że ilości witamin mogą być zapisane na recepcie w formie:

  • jednostek międzynarodowych (j.m.), np.
    Vitaminum A         100 000 j.m.
  • masy produktu (g), np.
    Vitaminum A liq.   2,0
  • masy czystej witaminy (g), np.
    Vitaminum E          0,6

 

 

Bibliografia:
1. http://www.hasco-lek.pl/pl/produkty/nasze-produkty/vitaminum-a-hasco-1-2?start=288.

2. http://www.hasco-lek.pl/pl/produkty/nasze-produkty/vitaminum-e-hasco-1-2?start=306.

3. https://polpharma.pl/produkty-polpharmy/gestosci-witamin-polpharma-produkty/#!wyniki-gestosci-dla-wybranych-produktow.

logo