REKLAMA
Autor: Justyna Koziej Opublikowano: 21 maja 2019

Leki recepturowe stosowane w chorobach jamy ustnej

REKLAMA
REKLAMA

Zalety leków recepturowych

Leki recepturowe są sporządzane w aptece. Pomimo rozwoju przemysłu farmaceutycznego nadal wielu lekarzy przepisuje je na receptach. Zaletami są:

 • możliwość dostosowania dawki do indywidualnego pacjenta,
 • sporządzenie preparatu o małej trwałości fizycznej bądź chemiczni,
 • wykonanie leku, którego produkcja przemysłowa jest nieopłacalna.

Osobny artykuł: Leki recepturowe stosowane do ucha

Surowce stosowane w recepturowych lekach do jamy ustnej

Leki stosowane w chorobach jamy ustnej należą do dużej grupy. Spowodowane jest to różnorodnością schorzeń jaka może wystąpić w tej części ciała. Wymienić można tutaj: próchnicę, choroby przyzębia, afty, owrzodzenia, stany zapalne, kandydozy, liszaje, leukoplakie, halitozę, pęcherzyce, rumienie, zapalenie kącika ust, zespół pieczenia jamy ustnej czy ziarnicę.

REKLAMA
REKLAMA

Adekwatnie do liczby schorzeń występuje różnorodność substancji leczniczych używanych w recepturze omawianych leków:

 • Środki miejscowo znieczulające np. benzokaina, substancja blokuje kanały sodowe w komórce nerwowej, hamując dokomórkowy prąd sodu w konsekwencji uniemożliwia powstanie potencjały czynnościowego. Powoduje tym samym zablokowanie odczuwania bólu. Wchodzi w skład maści, zawiesin do pędzlowania, roztworów.
 • Mentol – działa silnie znieczulająco oraz łagodząco na podrażnienia. Zmniejsza również odczuwanie bólu. Stosowany jest do płukania gardła w postaci roztworów, a także maści i past.
 • Hydrokortyzon –  glikokortykosteroid o działaniu przeciwzapalnym. Stosowany często z  w antybiotykami w zawiesinach do pędzlowania jamy ustnej.
 • Antybiotyki –  np. nystatyna, siarczan neomycyny, chlorowodorek tetracykliny, stosowane łącznie lub osobno w postaci roztworów do płukania lub zawiesin w schorzeniach jamy ustnej o charakterze bakteryjnym.
 • Witaminy – służące uzupełnieniu niedoborów, które są częstym powodem schorzeń błon śluzowych.
 • Środki odkażające takie jak kwas benzoesowy, etanol, formalina.
 • Związki fluoru stosowane w leczeniu próchnicy.
 • Tlenek cynku, nadtlenek wodoru, tymol, garbniki wykazujące działanie ściągające.

Ważne by receptury z antybiotykami przygotowywać w loży z zapewnieniem odpowiednich warunków aseptycznych, warunkujących aseptyczność.

Sprawdź także: Leki recepturowe stosowane w łuszczycy

Przykłady recept do stosowania w jamie ustnej

Rp.
Hydrogenii peroxydi 3% 90,0
Liq.Aluminii subacetici  15,0
Menthae pip. Aquae 5,0
M.f.sol.

D.S. 1 łyżka na szklankę wody do płukania

 Osobny artykuł: Kalkulator etanolu

Rp.
Thymoli      0,5
Mentholi   1,0
Ethanoli 95 ̊   50,0
M.f.guttae

D.S. Do płukania gardła

 

Rp.
Acidi salicylici      2,5
Mentholi     1,0
Ethanoli 95 ̊  25,0
M.f.guttae 

D.S. 10 kropli na ¼ szklanki wody do płukania

 

Rp.

Formaldehydi 40%                             5,0

Spir. Menthae pip.                             0,5

Ethanoli 95 ̊                                        25,0

M.f.guttae

D. S. 10 kropli na szklankę wody do płukania jamy ustnej

 

Rp.

Hydrocortisoni                                   0,05

Benzocaini                                          0,5

Cyanocobalamini                               1000 µg

Nystatini                                             1 000 000 j.

Glyceroli                                             ad 50,0

M.f.Susp

D. S. Do pędzlowania jamy ustnej

 

Rp.

Detreomycini                                     0,5

Encortoni                                            0,05

Benzocaini                                          1,0

Glyceroli                                             30,0

M.f.suspencsio

D.S. Zawiesina do pędzlowania jamy ustnej

 

Rp.

Nystatini                                             2500 000j.

Glyceroli                                             5,0

Aquae dest.                                        Ad 50,0

M.f.susp.

D.S. Do pędzlowania jamy ustnej

 

Rp.
Chlorocyclini hydrochl. 2,0
Hydrocortisoni 0,2
Trae Tormentillae
Trae Gallae
Trae Menthae pip. aa 20,0

M.D.S. Pędzlowanie dziąseł

 

Rp.

Oxyterracini                                       0,25

Nystatini                                             200 000 j.

Hydrocortisoni                                   0,03

Glycerini                                             15,0

Aq.dest.                                  ad        30,0

M.D.S Pędzlowanie

 

Rp.

Nystatini                                             2 000 000  j.m.

Neomycini                                          1,2

Bensocaini                                          1,2

Hydrocortisoni                                   0,5

Glicerini                                             20,0

M.f.susp.

 

Rp.

0,2% sol. Natrii fluoridi                      100,0

D.S. do płukania jamy ustnej

 

Rp.

Vit. B6 ex amp. No 1

Nystatini                                             3000 000 j.m.

Tetracaini hydrochloride                   0,1

Glycerini                                             ad 30,0

M.f. suspension

D.S. Pędzlowanie jamy ustnej przy aftach nadżerkach.

Czytaj również:

Bibliografia:

 1. Jachowicz R., Receptura apteczna, 2015, PZWL, Warszawa.
 2. Krówczyński L., Ćwiczenia z receptury, 2000, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 3. Paradowska A. Odżywianie a zmiany w zakresie jamy ustnej. Żywienie w chorobach przewodu pokarmowego i zaburzeniach metabolicznych, 2010, Cornetis, Wrocław.
 4. https://receptura.pl/receptury/rp-nystatyni-2-000-000-j-m-neomycini-12-anesthesini-12-hydrocortisoni-05-glicerini-200-m-f-susp/.

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

REKLAMA

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu receptura.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz