Ilość leku za opłatę ryczałtową

Od 1 stycznia 2023 roku wzrasta opłata za lek recepturowy (fot. Shutterstock).

POSTAĆ LEKU1 RYCZAŁT2 RYCZAŁTY
 Proszki dzielone 20 sztuk 40 sztuk
 Proszki niedzielone proste i złożone 80 gramów 160 gramów
 Czopki, globulki, pręciki 12 sztuk 24 sztuki
 Roztwory, mikstury, zawiesiny, emulsje do użytku wewnętrznego 250 gramów 500 gramów
 Płynne leki do stosowania zewnętrznego* 500 gramów 1000 gramów
 Maści, kremy, mazidła, żele, pasty** 100 gramów 200 gramów
 Krople do użytku wewnętrznego lub zewnętrznego 40 gramów 80 gramów
 Mieszanki ziołowe 100 gramów 200 gramów
 Pigułki 30 sztuk 60 sztuk
 Kleiny 500 gramów 1000 gramów
 Krople do oczu, uszu i nosa oraz maści do oczu, uszu i nosa, sporządzanych w warunkach aseptycznych 10 gramów 20 gramów

*jeżeli zawierają spirytus, ilość spirytusu w przeliczeniu na spirytus 95% nie może przekroczyć 100 gramów

**w przypadku recept na maści, kremy, mazidła, pasty albo żele do stosowania na skórę, można przepisać dziesięciokrotną ilość leku recepturowego, ustaloną na podstawie przepisów określających leki, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne stosowane przy sporządzeniu leków recepturowych.

Osobny artykuł: Wycena leku magistralnego

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2012r. w sprawie leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne przy sporządzaniu leków recepturowych.
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2014r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich.
logo