REKLAMA
Autor: Agata Zięba Opublikowano: 26 czerwca 2019

Uspokajające leki recepturowe

REKLAMA
REKLAMA

W dzisiejszych czasach, każdy z nas narażony jest na stres. Coraz więcej osób uskarża się na poddenerwowanie, problemy z koncentracją czy bezsenność. Z tego typu dolegliwościami bardzo szybko i skutecznie radzi sobie wiele preparatów dostępnych w aptece. Wśród całej gamy gotowych środków znajdziemy również leki recepturowe, które świetnie sprawdzą się w tej sytuacji. Z racji, że receptura apteczna staje się mocno zapomnianym aspektem działalności farmaceuty postanowiliśmy przybliżyć Państwu temat leków recepturowych, które stosowane mogą być ze względu na właściwości uspokajające.

Osobny artykuł: Leki recepturowe o działaniu miejscowo znieczulającym

Gotowe leki uspokajające

Wśród anksjolityków, dostępnych w aptekach znaleźć możemy preparaty zawierające substancje z grupy benzodiazepin, barbituranów, antagonistów receptorów serotoninergicznych (5HT1A) czy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny. Mechanizm działania tych leków związany jest głównie z nasileniem przewodnictwa hamującego kwasu
gamma-aminomasłowego (GABA) w ośrodkowym układzie nerwowym (OUN) lub zahamowaniem degradacji monoamin w szczelinie synaptycznej [1]. Niestety przyjmowanie większości leków zaliczanych do wyżej wymienionych grup wiąże się z występowaniem działań niepożądanych. Do takich efektów zaliczyć możemy: senność, potęgowanie problemów z koncentracją, apatię. Długotrwałe przyjmowanie może prowadzić do powstania zależności fizycznej, a po nagłym zaprzestaniu przyjmowania- objawów odstawiennych. Należy pamiętać, że pacjenci uzależnieni od tego typu preparatów powinni poddać się nadzorowanej detoksykacji, w trakcie której stopniowo zmniejszana będzie dawka przyjmowanych preparatów uspokajających.

REKLAMA
REKLAMA

Sprawdź także:

Receptura apteczna

W recepturze aptecznej można odnaleźć wiele połączeń, które sprawdzają się w terapii dolegliwości na tle nerwowym. W powszechnie stosowanych składach przewija się kilka znanych z działania uspakajającego substancji i surowców, do których zaliczyć możemy m.in.:

 • Mieszaninę bromku sodu, bromku amonu i bromku potasu (sól Erlenmayera) – składniki w mniejszych dawkach odpowiadają za wywołanie działania uspakajającego. Ich mechanizm działania związany jest z wypieraniem jonów chlorkowych z komórek (w szczególności neuronów). Efektem tego jest zakłócenie funkcjonowania układu nerwowego. Warto pamiętać, że połączenie bromków jest już rzadko stosowane, nawet w dawkach terapeutycznych może powodować wystąpienie działań niepożądanych [1].
 • Pochodne kwasu barbiturowego – mimo, że o substancjach z tej grupy słyszy się coraz rzadziej, w mieszankach łagodzących zszargane nerwy ciągle stosowany jest fenobarbital. Coraz rzadsze wykorzystanie pochodnych kwasu barbiturowego związane jest z ich wysokim potencjałem uzależniającym, powodowaniem licznych interakcji oraz niskim indeksem terapeutycznym [1].
 • Tinctura hyperici (nalewka z dziurawca) – większe dawki alkoholowych wyciągów z Hypericum perforatum L. wykazują działanie antydepresyjne, łagodzące nerwy. Obecnie uważa się, że za takie działanie surowca odpowiedzialna jest zawarte w nim hiperycyna i ksantony. Minusem stosowania tej nalewki jest zwiększenie wrażliwości skóry na promienie UV oraz możliwość wystąpienia interakcji w przypadku gdy pacjent przyjmuje jednocześnie inne preparaty np. antykoncepcyjne czy przeciwzakrzepowe [2], [3].
 • Tinctura valerianae (nalewka z kozłka) – wyciągi z korzenia kozłka są przetworami, którym przypisuje się typowe działanie tłumiące stany emocjonalne w OUN. Uznawane są za bezpieczne i nieuzależniające preparaty, których stosowanie nie upośledza w znacznym stopniu zdolności kognitywnych. Mówi się, że mechanizm działania uspakajającego zawdzięczany jest wpływaniu na przewodnictwo GABA-ergiczne zawartych w surowcu związków irydoidowych [4].

Przykładowe leki recepturowe o działaniu uspakajającym [5]

Rp.
Phenobarbitali natrici
Codeini phosphatis aa 0,85
Metamizoli natrici  20,00
Valerianae tinct. 40,0
Neospasmini 50,00
Aquae ad 250,00
M.f.mixt. 
D.S. 3*dziennie łyżeczkę 

 

Rp.
Sal. Erlenmayeri
Luminali Natrii aa 0,85
Neospasmini 20,00
Aq. dest. 40,0
M.f. sol. 50,00

 

Rp.
Sal. Erlenmeyeri
Tinct. Adonidis vernalis
Tinct. Convallariae maialis
Tinct. Crataegi
Tinct. Valerianae aa 10,0
Luminali natrii 0,3
Novalgini 4,0
Aqua destill. 20,0
Neospasmini ad 250,0
M.f. mixt.  
D.S. 2 x dziennie łyżka stołowa

 

Rp.
Phenobarbitali natrici 0,09
Lactosi 0,2
M.f. pulv.
D.t.d. No 20
D.S. 3 razy dziennie proszek

 

Osobny artykuł: Leki recepturowe stosowane w dermatozach z silnym świądem

Bibliografia:

[1] W. Kostowski, Z. Herman „Farmakologia – podstawy farmakoterapii”, PZWL, Warszawa 2004, wyd 3.

[2] ‘Hyperici herba czyli Ziele dziurawca’. [Online]. Dostęp: http://www.farmakognozjaonline.pl/baz_suro/baza.php?jezyk=&klasa=herba&id=36. [Data: 13-Jun-2019].

[3] J. Barnes, L. A. Anderson, and J. D. Phillipson, ‘St John’s wort (Hypericum perforatum L.): a review of its chemistry, pharmacology and clinical properties’, J. Pharm. Pharmacol., vol. 53, no. 5, pp. 583–600, 2001.

[4] ‘Valerianae radix czyli Korzeń kozłka’. [Online]. Dostęp: http://www.farmakognozjaonline.pl/baz_suro/baza.php?jezyk=&klasa=radix&id=75. [Data: 13-Jun-2019].

[5]  Jachowicz R.: Receptura apteczna, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2010.

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

REKLAMA

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu receptura.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz