REKLAMA
Autor: Justyna Koziej Opublikowano: 25 marca 2019

Leki recepturowe stosowane w pieluszkowym zapaleniu skóry

REKLAMA
REKLAMA

Pieluszkowe zapalenie skóry (PZS) to zmiana chorobowa dotykająca najczęściej dzieci pomiędzy 7. a 12. miesiącem życia, obserwowana w miejscu przylegania pieluszki. Objawy mogą występować do końca okresu pieluszkowego. Jakie leki recepturowe są nadal stosowane w leczeniu PZS?

Osobny artykuł: Leki recepturowe stosowane w atopowym zapaleniu skóry

Co jest przyczyną pieluszkowego zapalenia skóry i jakie są zauważalne objawy?

PZS to stan zapalny skóry w miejscu jej kontaktu z pieluszką. Przyczyny są wieloczynnikowe i mają charakter złożony. Do najważniejszych możemy zaliczyć:

REKLAMA
REKLAMA
 1. Zbyt długi kontakt z wilgocią na skutek mokrej pieluchy, która odpowiedzialna jest za wystąpienie zjawiska okluzji i maceracji przez co zmienia się naturalna funkcja ochronna skóry.
 2. Przewlekłe podrażnianie przez pieluszkę skóry przyczyniające się do powstania mechanicznych stanów zapalnych przede wszystkim w obszarze wewnętrznej powierzchni ud, pośladków, pasa.
 3. Zasadowe pH moczu oraz obecność zakażeń dróg moczowych.
 4. Długotrwała antybiotykoterapia.
 5. Uczulenie – tak zwany alergiczny wyprysk pieluszkowy wywołany kontaktem alergenów zawartych w pieluszce ze skórą.
 6. Niewłaściwa pielęgnacja okolicy pieluszkowej.
 7. Występowanie chorób przebiegających z biegunką, ponieważ w takim kale obserwuje się zwiększoną ilość enzymów trawiennych.

Pierwszym objawem pieluszkowego zapalenia skóry są zauważalne zaczerwienienia oraz łuszczenie naskórka. Postępujący stan zapalny prowadzi do rozwoju obrzęku w zaczerwienionych miejscach, niekiedy powstają grudki, pęcherzyki czy nadżerki. Często opisanym wyżej zmianom towarzyszy świąd skóry lub powiększenie grudek, krostki co świadczy o dodatkowym zakażeniu drożdżakami.

Sprawdź też: Leki recepturowe o działaniu miejscowo znieczulającym

Rozpoznanie PZS

Rozpoznanie oparte jest na obserwacji zmian skórnych, które wystąpiły w miejscu przylegania pieluszki. Dodatkowo lekarz przeprowadza badania mikologiczne lub naskórkowe testy płatkowe aby zdiagnozować przyczynę.

Jakie leki recepturowe

Na rynku farmaceutycznym istnieje wiele preparatów pomagających zmniejszyć objawy lub dyskomfort podczas przebiegu zapalenia. Szczególnie zaleca się stosowanie tłustych preparatów najczęściej maści i kremów zawierających w swym składzie: lanolinę, białą wazelinę, alantoinę, dekspanteol, witaminę A,D, E i F, niewielkie ilości tlenku cynku. Wazelina i lanolina tworzą barierę ochronną lecz mogą przyczyniać się do nasilania zjawiska okluzji. Stosowanie gliceryny prowadzi do nawilżenia skóry oraz wykorzystywane są jej właściwości emulgujące. Profilaktyczne stosowanie preparatów z tlenkiem cynku jest sprawą sporną. Z jednej strony tworzy on warstwę ochronną i zabezpiecza przed działaniem wilgoci a także działa antyseptycznie i przeciwzapalnie. Jednak często wchodzi w skład pasty, która bardzo szczelnie przylega do skóry i może powodować podrażnienia. Najpopularniejszą maścią jest tak zwana maść pośladkowa bądź pieluszkowa. Sprawdzona i bezpieczna dla noworodków, niemowląt i małych dzieci, używana na odparzenia.

Rp.
Lanolini
Vaselini albi
Paraffini liq.
Aquae aa ad 100.0
M.f. ung.
D.S. Miejscowo na skórę, nałożyć cienką warstwę

Ważne by nie dodawać do niej kwasu borowego, gdyż nie jest on substancją, która może być stosowana u dzieci poniżej 3. roku życia.

Inne przykłady preparatów zwilżających i natłuszczających skórę:

Rp.
Aquae dest. 40,0
Ung. Cholesteroli ad 100,0
M.f. cremor
D.S. na skórę 2x dziennie

Rp.
Paraffini liquidi 10, 0
Aquae dest.
Eucerini aa ad 100, 0
M.f.cremor

W przypadku zaobserwowania silnych stanów zapalnych lekarz zaleca użycie glikokortykosteroidów, o działaniu przeciwzapalnym. Dostępne są maści zawierające hydrokortyzon lub prednizolon w małych stężeniach. Dodatkowo występujące zakażenie skóry drożdżakami lub bakteriami wymaga zastosowania miejscowych preparatów przeciwdrobnoustrojowych o czym decyduje lekarz prowadzący. W lekach recepturowych do takich substancji zaliczamy mocznik, kwas salicylowy czy roztwory siarczanu miedzi.

Zobacz także: Maść cholesterolowa

Bibliografia:

1. Łosik M., Pieluszkowe zapalenia skóry i inne odparzenia u niemowląt, Postępy neonatologii, 2018;24(2).
2. Wilmont A., Doboszyńska A., Pieluszkowe zapalenie skóry u dzieci, Pediatr Med Rodz 2012, 8 (3), p. 272-274.
3. https://receptura.pl/2019/03/18/atopowe-zapalenie-skory/.
4. http://www.aptekarzpolski.pl/2012/07/06-2012-zwiazki-cynku-stosowane-w-recepturze-aptecznej/.
5. https://www.mp.pl/pacjent/pediatria/choroby/skora/61801,pieluszkowe-zapalenie-skory.

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

REKLAMA

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu receptura.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz