REKLAMA
Autor: Rafał Sochacki Opublikowano: 3 września 2019

Leki recepturowe stosowane w dermatozach z silnym świądem

REKLAMA
REKLAMA

Zjawisko, które opisano w poniższym artykule może mieć wiele różnych przyczyn. Świądem nazwiemy nieprzyjemne uczucie dotyczące skóry, które wywołuje potrzebę pocierania lub drapania. Nieleczony zaburza nasze codzienne funkcjonowanie, pojawiają się problemy z koncentracją, snem, czy zapamiętywaniem. Jest to dość częsta dolegliwość, która zwykle okazuje się całkowicie niegroźna.

Osobny artykuł: Leki recepturowe stosowane do oczu

Jakie mogą być przyczyny świądu skóry?

 • oparzenia słoneczne,
 • nadmierna suchość skóry,
 • łuszczyca,
 • źle dobrane kosmetyki,
 • alergie pokarmowe,
 • efekt uboczny niektórych leków,
 • ukąszenia owadów,
 • środki chemiczne,
 • infekcje wirusowe, bakteryjne lub grzybicze,
 • wiele chorób ogólnoustrojowych (np.: przewlekła niewydolność nerek, cukrzyca, choroby tarczycy, nowotwory narządów wewnętrznych).

Kiedy należy udać się z problemem do lekarza?

W większość przypadków jesteśmy w stanie określić przyczynę świądu skóry tj. nowy kosmetyk, odzież, wysiłek fizyczny. W tych sytuacjach nie ma potrzeby korzystać z porady lekarskiej. Po odstawieniu bodźca świąd samoistnie zniknie. Wskazaniem do wizyty u dermatologa będzie m.in. brak konkretnej przyczyny występowania świądu, utrzymywanie się objawów ponad tydzień i brak odpowiedzi na leczenie, silne postaci świądu, towarzystwo dodatkowych przypadłości w postaci wysokiej temperatury, utraty masy ciała oraz zaburzeń w oddawaniu moczu lub stolca.

REKLAMA
REKLAMA

Podczas wizyty u lekarza zostanie przeprowadzony dokładny wywiad lekarski, który obejmuje: czas trwania objawów, charakter świądu, aktualna dieta, uczulenia, przyjmowane leki i stosowane wcześniej metody leczenia. Niekiedy w celu wykluczenia chorób ogólnoustrojowych należy wykonać badania laboratoryjne krwi, alergiczne testy skórne, czy badania mikrobiologiczne.

Osobny artykuł: Leki recepturowe stosowane w chorobach jamy ustnej

Ogólnodostępne metody leczenia

 • Nawilżanie skóry za pomocą balsamów i kremów
 • Przyjmowanie antyhistaminowych leków OTC
 • Maści i żele zawierające mentol i hydrokortyzon
 • Wykonywanie chłodnych kompresów w miejscach objętych problemem
 • Unikanie substancji mogących wywoływać podrażnienia

Przeciwświądowe leki recepturowe

Dermatolodzy często podczas leczenia sięgają po sprawdzone leki recepturowe. Najczęściej będą to maści lub roztwory do stosowania zewnętrznego. Oto kilka z nich:

Rp.
Anesthesini 5,0-10,0
Mentholi 2,0-5,0
3%sol Acidi Borici
Euceryni anhydr.
Vaselini albi aa ad 100,0
M. f. Ung

 

Maść do stosowania zewnętrznego, kilka razy dziennie. Powyższy lek recepturowy będzie posiadał działanie miejscowo znieczulające, przeciwświądowe, przy jednoczesnym działaniu antyseptycznym i łagodnym przeciwzapalny.

Rp.
Anesthesini 5,0
Mentholi 1,0
Glycerini 30,0
Spir. Vini 70% ad 100,0
M. f. Sol

 

Roztwór do stosowania zewnętrznego, najczęściej na owłosioną skórę głowy. Należy stosować kilka razy dziennie, w zależności od potrzeby.

Rp.
Mentholi
Thymoli
Phenoli aa 0,5 
Spir. Vini 70% ad 100,0
M. f. Sol

 

Roztwór do stosowania zewnętrznego od działaniu przeciwświądowym oraz przeciwdrobnoustrojowym.

Rp.
Resorcini 3,0
Trae. Capsici 5,0
Spir. Vini 70% ad 100,0
M. f. Sol

 

Roztwór do stosowania zewnętrznego o działaniu przeciwświądowym i antyseptycznym, dodatkowo zmniejszający wydzielanie łoju przez gruczoły łojowe, działający zmiękczająco na naskórek.

Rp.
Mentholi 1,0
Anesthesini 5,0
Pyoctyanini 0,5
Zinci oxydati
Talci veneti aa 20,0
Glyceroli 10,0
Aq. purificatae ad 100,0
M.f. lin.

 

Mazidło do stosowania 2 razy dziennie, najczęściej w przebiegu ospy wietrznej.

Sprawdź także:

Bibliografia:

 • „Podręczny receptariusz”, W.Barwiński, wyd. „CEFARM”.
 • https://www.mp.pl/pacjent/dermatologia/objawy/175312,swiad?autolink=1.
 • „Dermatologia”, D.Nowicka, wyd. „WGÓRNICKI”.

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

REKLAMA

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu receptura.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz