REKLAMA
Autor: Justyna Koziej Opublikowano: 5 maja 2019

Leki recepturowe stosowane do ucha

REKLAMA
REKLAMA

Skąd się bierze konieczność stosowanie leków do ucha?

Do apteki przychodzą pacjenci skarżący się na dyskomfort w obrębie ucha. Jest on  spowodowany bólem, obrzękiem, gorączką, uciskiem, swędzeniem, zatkaniem lub ograniczeniem słuchu. Objawy mogą być spowodowane infekcją dróg oddechowych, ostrego zapalenia ucha środkowego, a w przypadku małych dzieci może być spowodowane utknięciem ciała stałego w uchu. Co więcej odnotowuje się występowanie tak zwanego utajonego bólu ucha wywołanego chorobami w obrębie jamy ustnej lub układu limfatycznego, co dodatkowo może utrudniać diagnozę lub leczenie.

Pacjenta należy niezwłocznie skierować do lekarza, gdy:

– objawy utrzymują się powyżej 7 dni od rozpoczęcia leczenia,

REKLAMA
REKLAMA

– obserwuje się upośledzenie słuchu,

– podejrzewa się wystąpienie półpaśca usznego,

– dotyk w rejonie wyrostka sutkowatego przynosi ból,

– widoczne są zmiany w obrębie małżowiny usznej, głównie u osób starszych,

– pojawia się śluzowo-ropna, biaława, gęsta wydzielina z ucha,

– ból występuję u dzieci poniżej 6. roku życia i trwa ponad dobę.

Sprawdź także: Leki recepturowe stosowane w atopowym zapaleniu skóry

Na rynku dostępnych jest wiele preparatów, które stosuje się do ucha: krople, maści, kremy, spraye, zawierające substancje takie jak: salicylan choliny, chlorowodorek lidokainy, nanokoloidy srebra i miedzie, pentanol, olejki , octan hydrokortyzonu. Dostępne są również preparaty umożliwiające usunięcie nadmiaru woskowiny. W ich skład wchodzą kwaśny węglan sodu, gliceryna, emulsje wodno-tłuszczowe, dokuzan sodu. Często stosowane są także roztwory hipertonicznej wody morskiej.

 Osobny artykuł: Roztwory

Przegląd leków recepturowych

Leki stosowane do uszu przygotowane są w warunkach aseptycznych, zaliczane do grupy II a-d i nie powinny zawierać więcej niż 102 drobnoustrojów w 1g lub 1ml, bez obecności Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa oraz nie więcej niż 101 drobnoustrojów z rodziny Enterobacteriaceae i innych pałeczek Gram ujemnych w 1 g lub 1 ml.

Wśród najczęstszych leków przygotowywanych w aptece należą krople stosowane do ucha. Zawierają w swoim składzie antybiotyki lub związki srebra działające przeciwbakteryjnie, hydrokortyzon o działaniu przeciwzapalnych, rezorcynol lub kwas borowy o zastosowaniu antyseptycznym, a rozpuszczalnik to etanol w stężeniach od 30 do 70 ̊. Ponadto znane są krople z kwaśnym węglanem sodu stosowane w celu usunięcia nadmiaru zalegającej woskowiny.

Poniżej przykłady recept leków do ucha:

Rp.

Neomycini                  0,5

Hydrocortisoni         0,1

Ethanoli 30 ̊             20,0

M.f.sol.

Osobny artykuł: Kalkulator etanolu

D.S. Krople do ucha

Rp.

Oxytetracyclini hydrochl.                   0,5

Glycoli propylenici                              10,0

M.f.sol.

D.S. Krople do ucha

Rp.

Natrii hydrogenocarbonatis           1,0

Glyceroli                                             10,0

M.f.sol.

D.S. Krople do ucha

Wodorowęglan sodu stosowany jest zwykle w stężeniach 1-4%, sporządza się jednak również roztwory 10%.

Rp.

Resorcinoli                                         0,1

Ethanoli 70 ̊                                        50,0

M.f.guttae

D.S. Krople do uszu

Rp.

2% Sol. Argentini proteinici               10,0

D.S. Krople do ucha

Aby zapewnić całkowite rozpuszczenie substancji tworzącej roztwór koloidalny, należy odważoną ilość wody umieścić w parowniczce, a na jej powierzchnię rozsypać cienką warstwą proteinian srebra, pozostawiając do rozpuszczenia, mieszając.

Rp.

3% Sol. Acidi borici

3% Hydrogenii peroxydati      aa   7,0

Spir.vini 70 ̊                                        30,0

M.f.guttae

 

Sprawdź także:

Bibliografia:

 1. Jachowicz R., Receptura apteczna, 2015, PZWL, Warszawa.
 2. Krówczyński L., Ćwiczenia z receptury, 2000, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 3. Rutter P. (2018), Opieka farmaceutyczna, Edra Urban&Partner, Wrocław.
 4. https://receptura.pl/receptury/rp-3-sol-ac-borici-3-hydrogenii-peroxydati-aa-70-spir-vini-70-300-m-f-gtt/ (dostęp 22.04.2019).

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

REKLAMA

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu receptura.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz