REKLAMA
Autor: Redakcja receptura.pl Opublikowano: 4 czerwca 2019

Kapsułkarka w aptecznej recepturze

REKLAMA
REKLAMA

INNOWACJE W APTECZNEJ RECEPTURZE

Leki przygotowywane bezpośrednio w aptece przez farmaceutę stanowią dziś tylko niedużą część całego aptecznego asortymentu. Wykonywanie ich nierzadko oparte jest na wieloletnich tradycjach i zawodowym doświadczeniu, co w pewnych przypadkach owocuje czasochłonnym przygotowywaniem danej receptury. Do postaci leku, które przy tradycyjnym podejściu wymagają większego zaangażowania i poświęcenia czasu na ich przygotowanie z pewnością należą proszki dzielone. Szczególnie problematyczne wydaje się ich dzielenie do kapsułek, które wymaga większego zaangażowania ze strony farmaceuty. Z pomocą przyjść może jednak nowoczesne rozwiązanie dla aptek w postaci ręcznej kapsułkarki, która umożliwia jednorazowo napełnienie nawet 100 kapsułek.

 Osobny artykuł: Kontrola jałowości leków

KAPSUŁKARKA RĘCZNA – ZASADA DZIAŁANIA

Kapsułkarka ręczna to innowacyjne narzędzie w rękach farmaceuty. Zaletą jej zastosowania jest możliwość szybszego i prostszego rozdozowania proszków do kapsułek (w tym przypadku żelatynowych, ale o tym później). Urządzenie niweluje konieczność ręcznego ważenia każdej kolejnej dawki pojedynczego proszku, zapewniając jednocześnie wysoki poziom bezpieczeństwa i odpowiednią czystość gotowego preparatu. Zgodnie z założeniami rozdozowanie proszku do 20 kapsułek zajmuje niewiele ponad 2 minuty.

REKLAMA
REKLAMA

Co do zasady działania kapsułkarka składa się z kilku części, z których każda odgrywa istotną rolę w procesie przygotowywania leku. Na spodzie urządzenia znajduje się ramka, na której opiera się płyta dolna, a nad nią 3 kolejno ułożone płyty perforowane. Ostatnia z nich opatrzona jest pokrywką i służy do zdejmowania wieczek kapsułek. Dna kapsułek przytrzymywane są natomiast w najniższej płycie perforowanej, która dzięki umieszczeniu jej na prowadnicach może być w niewielkim stopniu przesuwana.

Poszczególne etapy przygotowania proszków dzielonych przy użyciu kapsułkarki ręcznej:

 1. Przygotowanie masy proszkowej poprzez roztarcie składników w moździerzu i dokładne ich wymieszanie.
 2. Dobranie odpowiedniej do masy pojedynczego proszka wielkości kapsułki.
 3. Umieszczenie kapsułek w otworach najniżej położonej płyty perforowanej i nałożenie na nie dwóch kolejnych płyt.
 4. Zamknięcie pokrywki na górnej płycie, a następnie przestawienie prowadnic (przy pomocy śrub bądź dźwigni) tak, aby dolne części kapsułek zostały unieruchomione w urządzeniu.
 5. Zdjęcie górnej płyty z pokrywką – wieczka kapsułek pozostają w niej zablokowane i czekają do momentu zakończenia rozsypania proszków.
 6. Naniesienie na środkową płytę, będącą na jednym poziomie z otworami kapsułek masy proszkowej i rozprowadzenie jej równomiernie do każdej kapsułki.
 7. Zamknięcie kapsułek wieczkami z górnej płyty urządzenia.
 8. Wyjęcie kapsułek z urządzenia po otwarciu pokrywki górnej płyty kapsułkarki.

Sam proces przygotowywania leku, choć w teorii wydawać może się skomplikowany – w praktyce okazuje się bardzo prosty i szybki do wykonania. Zawdzięczamy to również kapsułkom, które w odróżnieniu od tradycyjnych skrobiowych są w tym przypadku kapsułkami żelatynowymi.

Sprawdź także: Krople do oczu

KAPSUŁKI ŻELATYNOWE

Kapsułki żelatynowe to kapsułki twarde, dostępne w kilku rozmiarach – od 000 do 5. W zależności od użytego rozmiaru kapsułki różnią się między sobą objętością, a tym samym możliwą do napełnienia masą proszku. Dla przykładu kapsułce 00 odpowiada objętość 0,95ml, a orientacyjna zawartość proszku mieści się w granicach 1,09 – 0,55g.

Kapsułki żelatynowe to kapsułki wytrzymałe i trwałe mechanicznie, które w znacznym stopniu chronią proszek przed dostępem powietrza, światła i wilgoci. Skutecznie maskują nieprzyjemny smak preparatu, a dodatkowo nie wchodzą w reakcje z lekiem. Jedną z ich negatywnych cech jest podatność na zakażenia mikrobiologiczne, dlatego należy uczulać pacjentów nt. odpowiedniego ich przechowywania.

Przy wyborze właściwej kapsułki należy zawsze kierować się tym, aby jej wielkość była maksymalnie zbliżona do masy/objętości pojedynczej dawki gotowego proszku.

Osobny artykuł: Niezgodności recepturowe

KAPSUŁKARKA – JUŻ POPULARNA?

Biorąc pod uwagę zalety kapsułkarek i korzyści, jakie płyną z ich stosowania wydawać by się mogło, iż jest to urządzenie dość popularne w dzisiejszych aptekach. Rzeczywistość jest jednak inna – kapsułkarki nadal pozostają jeszcze w sferze planów większości aptek w naszym kraju. Powód? Zapewne jak zawsze banalny, choć niezwykle istotny – cena. Ofert kapsułkarek na rynku nie ma zbyt wielu, a wśród tych dostępnych zarysowuje się cena na pograniczu 1400-1500 zł. Do tego trzeba doliczyć koszt zakupu kapsułek (choć ten wydaje się dość niski w kontekście ceny samej kapsułkarki).

Opakowanie zawierające 500 sztuk kapsułek żelatynowych nabyć można już za około 50 zł. Pomijając duże i doskonale prosperujące apteki, z rozbudowaną recepturą kwoty te mogą być dla wielu indywidualnych jednostek niemożliwe do zrealizowania. Ma na to wpływ także częstość wykonywania recept na proszki dzielone – przy 1-2 preparatach miesięcznie koszt kapsułkarki może zwracać się dość długo. Pozostaje nam tylko życzyć sobie, aby w niedalekiej przyszłości kapsułkarki stanowiły nieodzowną część wyposażenia każdej polskiej apteki.

Czytaj również: Roztwory

Literatura:

 1. Kapsułkarka ręczna w recepturze aptecznej, Edyta Banaczkowska-Duda, Agnieszka Chodkowska, Aptekarz Polski on-line, marzec 2018.
 2. Przewodnik po recepturze aptecznej dla studentów Wydziału Farmaceutycznego, pod redakcją Kazimiery Henryki Bodek i Artura Redlińskiego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Katedra Farmacji Stosowanej, 2018.
 3. Kapsułki, wykłady z Technologii Postaci Leku, Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, 2017/2018.

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

REKLAMA

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu receptura.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz