Rp.
Cignolini 1,0
Vaselini flavi ad 200,0
M. f. ung

Synonimy składników

Cignolinum: Cygnolina, Anthralinum, Cignolinum, Dithranol, Batidrolum
Vaselinum flavum: Wazelina żółta, Petrolatum, Paraffinum molle flavum

Przy wykonywaniu recepty, w której skład wchodzi ditranol należy zachować szczególną ostrożność. Warto stosować rękawice ochronne i jednorazowe utensylia. Przygotowanie leku zaczynamy od kontroli stężenia ditranolu (0,5%), które w tym przypadku nie budzi zastrzeżeń. Odważamy część potrzebnej wazeliny żółtej (100,0 g) bezpośrednio do tuby miksera aptecznego (200/240 ml), a następnie na wazelinę przenosimy odważony ditranol (1,0 g).

Następnie dodajemy pozostałą część wazeliny żółtej (99,0 g), dzięki czemu unikniemy rozpylenia substancji przez mieszadło miksera. Warto w tym przypadku użyć mieszadła jednorazowego ze względu na silnie barwiące właściwości ditranolu. Robot apteczny ustawiamy na czas mieszania wynoszący minimum 4 minuty ze względu na ilość maści, którą mamy do przygotowania. Gotowy preparat zaopatrujemy w pomarańczową sygnaturę.

Sprawdź także: Maści

Galeria zdjęć

logo