23-09-2020 14:19:55

Gotowy lek, który może być użyty jako surowiec do receptury – jak go wycenić?

Wojewódzkie oddziały NFZ kwartalnie przeprowadzają kontrole w aptekach w celu sprawdzenia m.in. poprawności wyceny leków recepturowych. Nadzory te często wykazują wiele nieprawidłowości, co w wypadku cofnięcia refundacji może być bardzo kosztowne.  Jedną z trudności pracownika apteki może być oszacowanie kosztu leku gotowego, który został użyty do receptury.
Od 1 stycznia 2023 roku wzrasta opłata za lek recepturowy (fot. Shutterstock).

Z czego wynika cena leku recepturowego?

Ostateczna cena leku sporządzanego w aptece jest składową wartości użytych surowców farmaceutycznych, wartości opakowań, kosztu wykonania leku (taksa laborum) oraz naliczonej marży w wysokości 25%. Większość leków recepturowych refunduje Narodowy Fundusz Zdrowia.

Od 3 stycznia 2020 r. kwota ryczałtu za lek robiony wynosi 13 zł. Jednak w niektórych przypadkach może się okazać, że lek wykonany przez farmaceutę jest pełnopłatny. Zdarza się to głównie wtedy, gdy jednym ze składników leku magistralnego jest lek gotowy.

Osobny artykuł: Ilość leku za opłatę ryczałtową

Lek recepturowy – pełnopłatny czy na ryczałt?

Warunkiem refundacji leku recepturowego jest wykorzystanie do jego wykonania surowców farmaceutycznych przeznaczonych do receptury dopuszczonych do obrotu na terytorium kraju, leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne przy sporządzaniu leków recepturowych oraz leków gotowych, dla których została wydana decyzja administracyjna o objęciu refundacją, pod warunkiem, że przepisana dawka leku recepturowego jest mniejsza od najmniejszej dawki leku gotowego w formie stałej stosowanej doustnie.

Jeżeli trudno wykazać, że dawka leku jest mniejsza od najmniejszej dawki leku gotowego lub użyty lek nie ma postaci doustnej, należy zachować ostrożność i najlepiej wycenić taką recepturę z odpłatnością 100%.

Zobacz także: Leki, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne

Wartość użytych surowców farmaceutycznych

Koszt sporządzenia leku recepturowego obejmuje wartość użytych surowców farmaceutycznych. Jeżeli surowcem do wykonania leku recepturowego jest lek gotowy wymieniony w załączniku do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 6 listopada 2012 r., za cenę surowca uważa się cenę hurtową tego leku. Pamiętajmy wtedy, że liczy się wartość użytej ilości leku, a w odniesieniu do ampułek – wartość całkowitej ilości jednostek zawartych w ampułce.

Jeżeli surowcem do wykonania leku recepturowego jest lek gotowy zamieszczony w wykazie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, za cenę surowca uważa się cenę hurtową tego leku, lecz liczy się wartość użytej jednostki dawkowania.

Do wartości użytych surowców farmaceutycznych nie wlicza się kosztów przygotowanej w aptece wody wchodzącej w skład leków recepturowych. Dla każdego leku recepturowego należy określić ilość i wartość użytych składników w określonych jednostkach miary aptecznej. W przypadku leków gotowych są to: op [opakowanie] lub g [gram]. Dla surowców farmaceutycznych – g [gram], ml [mililitr] lub szt [sztuka].

Czytaj również: Które leki apteczne można zastąpić lekami recepturowymi?

Problematyczne sytuacje

W teorii wygląda to prosto. Problem pojawia się, gdy apteka otrzymuje receptę na lek, w skład którego wchodzi lek gotowy traktowany jako surowiec farmaceutyczny, którego zwykle w danej aptece nie używa się. W takim wypadku wycena tylko faktycznie zużytej ilości produktu będzie prawdopodobnie skutkowała przeterminowaniem pozostałej ilości i zmarnowaniem surowca. Rozwiązaniem trudności może być wycena całego opakowania i oddanie niewykorzystanej pozostałości pacjentowi.

Można tak postąpić, gdy lek gotowy nie należy do leków silnie działających. Problematyczna może okazać się recepta na maść robioną z Nitrocardem zawierającym triazotan glicerolu, który należy do wykazu A. W tym przypadku niewykorzystanej ilości leku nie można wydać pacjentowi. Jednak apteka wykonująca recepturę z tym surowcem okazjonalnie jest w pełni usprawiedliwiona wyceniając całe opakowanie Nitrocardu na potrzebę jednego leku recepturowego.

Literatura:

  1. https://receptura.pl/wycena-leku-magistralnego/.
  2. https://www.aptekarzpolski.pl/wiedza/receptura-pro-memoriam/.
  3. https://rx.edu.pl/pytania/lek-gotowy-doustny-w-recepturze-masci-czopkow-itp/.
  4. https://receptura.pl/wycena-leku-recepturowego-najczesciej-popelniane-bledy/.
  5. https://www.gdziepolek.pl/artykuly/leki-recepturowe-robione-w-aptece.
  6. https://receptura.edu.pl/raportowanie-lekow-recepturowych-nfz-1-czerwca-17-zmiany/.
logo