24-04-2020 14:41:22

Jakie informacje warto umieścić na etykietach leków recepturowych?

Sporządzanie leków recepturowych jest nieodłączną częścią pełnienia zawodu farmaceuty. Posługując się naszą wiedzą oraz zgodnie z zasadami dobrej praktyki aptekarskiej jesteśmy zobowiązani prawidłowo wykonać przepisany lek oraz zadbać o odpowiednie jego oznakowanie.

Zgodnie z wytycznymi Farmakopei Polskiej XI na odpowiednio opisanej etykiecie leku recepturowego powinny znaleźć się następujące informacje:

 • nazwa apteki oraz jej dokładny adres,
 • imię i nazwisko pacjenta,
 • imię i nazwisko osoby wystawiającej receptę,
 • skład leku recepturowego,
 • sposób dawkowania i forma stosowania leku,
 • data wykonania leku,
 • numer kontrolny leku,
 • czytelny podpis osoby wykonującej lek recepturowy,
 • data przydatności do użycia,
 • informacje dotyczące warunków przechowywania.

Etykiety leków recepturowych – wygląd

Wygląd etykiet leków recepturowych jest dowolny, gdyż nie ma odgórnych regulacji prawnych dotyczących tej kwestii. Ważne natomiast jest zachowanie kolorów sygnatur ze względu na drogę podania. Pomarańczowe etykiety służą do opisywania leków recepturowych do padania zewnętrznego, zaś białe używane są w przypadku oznakowania leków podawanych doustnie. Z reguły jednak szablony sygnatur są stosunkowo zbliżone do siebie, a przede wszystkim są małych rozmiarów. Dlatego trudno umieścić wszystkie niezbędne informacje na tak małej przestrzeni.

Osobny artykuł: Opakowania leków recepturowych

O czym warto pamiętać, opisując lek recepturowy?

Należy pamiętać, że to, co dla nas może wydawać się oczywiste, jak np. to, że pomarańczowa sygnatura oznacza lek recepturowy do podania zewnętrznego, niekoniecznie może być zrozumiałe dla pacjenta. Stąd po naszej stronie leży odpowiedzialność odpowiedniego i czytelnego uzupełnienia etykiety leku recepturowego. Szczególny nacisk należy położyć na sposób dawkowania i stosowania leku. Często pomijanymi informacjami na sygnaturach leków recepturowych są:

 • warunki przechowywania danego leku recepturowego,
 • data przydatności.

Podczas przechowywania leku recepturowego, jego stosowania, wielokrotnego otwierania i zmieniania miejsca mogą zachodzić w nim różne zmiany fizyko-chemiczne, przeważnie niekorzystne. Stąd bardzo ważnym aspektem jest prawidłowe przechowywanie leku recepturowego oraz zadbanie o zamieszczenie na ten temat odpowiednich informacji w zależności od formy leku oraz jego składu, np.: chronić od światła, przechowywać w chłodnym miejscu, przechowywać w lodówce. Dodatkowo niezbędnym elementem na sygnaturze jest również data przydatności do użycia. Termin ustala osoba odpowiedzialna lub farmaceuta sporządzający lub nadzorujący wykonywanie preparatu aptecznego. Wyznaczając datę przydatności do użycia, należy uwzględnić trwałość chemiczną, fizyczną i mikrobiologiczną, opierając się na danych zawartych w literaturze, wiedzy farmaceutycznej oraz doświadczeniu.

Czytaj również: Termin przydatności leków recepturowych

Mała wielka rzecz

Przy sporządzaniu leku recepturowego, zgodnie ze sztuką, musimy zadbać o to, by otrzymany lek recepturowy wykazywał zamierzone działanie oraz by był trwały w całym okresie terapii.

Aby mieć pewność w tych dwóch aspektach, konieczne jest odpowiednie i czytelne uzupełnienie sygnatury leku aptecznego. Zawsze też powinniśmy upewnić się o prawidłowości stosowania oraz przechowywania leku recepturowego przez pacjenta przy jego wydawaniu.

Literatura:

 1. Farmakopea Polska XI.
 2. http://www.aptekarzpolski.pl/2018/07/terminy-przydatnosci-do-uzycia-lekow-sporzadzanych-w-aptece/.
logo