REKLAMA
Autor: Justyna Koziej Opublikowano: 20 sierpnia 2019

Corrigentia – substancje stosowane w recepturze poprawiające smak i zapach leków

REKLAMA
REKLAMA

Wiele substancji leczniczych używanych w recepturze charakteryzuje się nieprzyjemnym smakiem. Są one rozpoznawane w organizmie za pomocą kubków smakowych zlokalizowanych na języku, najczęściej jako gorzkie. Jak wtedy nakłonić pacjenta zwłaszcza dziecko do spożycia leku? Z pomocą spieszą wtedy substancje określane jako corrigentia…

Gorzki lek to problem…

Wyczuwanie gorzkiego smaku stanowi naturalny mechanizm ostrzegawczy. Od dawna wiadomo, że wiele trucizn zawartych w roślinach ma nieprzyjemny, gorzki smak.  Jest on wyczuwany w niewielkim stężeniu, wystarczy zaledwie 0,3 mg chininy w jednym litrze wody aby ,,pobudzić’’ odpowiednie kubki smakowe.

Substancje stosowane w recepturze w płynnych lub stałych postaciach leków do użytku wewnętrznego również w większości mają niezachęcający smak. Jeśli sprawa dotyczy składników proszków dzielonych, problem zostaje rozwiązany sam, gdyż substancje są zamykane w kapsułkach skrobiowych, które są połykane i rozkładane dopiero w żołądku. Gorzej sytuacja ma się w przypadku roztworów, mieszanek, zawiesin, emulsji i kropli stosowanych wewnętrznie. Problem pogłębia się zwłaszcza u małych pacjentów, w przypadku których niekorzystny smak zniechęca do przyjęcia leku. Z pomocą przychodzą substancje pomocnicze, poprawiające smak i zapach leków.

REKLAMA
REKLAMA

Osobny artykuł: Czym jest pH roztworu?

Corrigentia rozwiązaniem problemu

Corrigens ( w l.m. corrigentia) to łacińska nazwa substancji poprawiających smak i wygląd leku bądź nadających smak substancjom bezsmakowym. Taki składnik nie może wykazywać własnego działania leczniczego oraz  wchodzić w interakcje z innymi substancjami z  recepty. Najczęściej stosowane są, tak jak wspomniano wyżej w płynnych postaciach leku recepturowego.

Do popularnych polepszaczy smaku należy bardzo dobrze znany syrop prosty. Jest to roztwór wodny zawierający 64% sacharozy, cały czas używany w recepturze aptecznej. Wysokie stężenie cukru maskuje nieprzyjemny smak, dodatkowo zwiększona gęstość roztworu utrzymuje rozproszenie substancji gorzkiej ograniczając jej kontakt z kubkami smakowymi. Kolejnymi atutami syropu prostego są: brak wchodzenia w interakcje ze składnikami leku recepturowego oraz jego łatwe otrzymywanie.

W recepturze znane są inne syropy, które zawierają w składzie syrop prosty. Wśród nich można wymienić np. pomarańczowy, owocowy. Używane są także inne substancje słodzące: mannitol, sorbitol, glicerol. Istnieją także sztuczne substancje słodzące: aspartam, sacharyna i jej sól sodowa.

Wśród substancji poprawiających smak znajdują się także te, które wykazują właściwości aromatyzujące, niwelujące również zapach leku. Zaliczyć  do nich można głównie olejki eteryczne (różany, koprowy, anyżowy, cytrynowy, miętowy) czy wody aromatyzowane. Używane są również zagęszczone soki owocowe – malinowy lub wiśniowy oraz nalewki z surowców olejkowych.

Do innych sposobów maskujących przykry smak należą:

 • użycie nierozpuszczalnej formy leku,
 • zastosowanie emulgowania,
 • dodanie małych ilości substancji znieczulających zakończenia nerwów smakowych jak fenolan sodu, mentol,
 • dodanie substancji musujących, które podczas wydzielania dwutlenku węgla znieczulają kubki smakowe.

W kroplach do użytku wewnętrznego nie używa się corrigentia, ponieważ najczęściej odmierzane są na łyżeczkę cukru, który maskuje gorzki smak leku.

Osobny artykuł: Kontrola jałowości leków

Przykłady recept z użyciem substancji polepszających smak:

Rp.
Natrii bromidi 2,0
Phenobarbitali natrici 0,05
Natrii benzoatis 0,5
Foeniculi aquae
Aquae aa ad 50,0
M.f. mixt.
D.S. 3 razy dziennie po ½ łyżeczki

 

Rp.
Sol. Erlenmayeri 5,0
Crataegi tinc. 15,0
Phenobarbitali natrici
Codeini phosphatis aa  0,2
Menthae pi.aq. ad 150,0
M.f.mix.
S. łyżkę na noc

 

Rp.
Ephedrini hydrochloridi 0,2
Spir. Ammonii anisati 2,0
Natrii benzoatis 2,0
Aquae 160,0
Sir.simplicis ad 200,0
M.f.mixt.
S. wiadomo

 

Rp.
Calcii lactatis 2,0
Aquae Calcis
Foeniculi aquae aa 20,0
Menthae pip. Aquae 10,0
Saccharini Tabl. I
Aquae ad 100,0
M.f.mixt.
S. trzy razy dziennie łyżkę

 

Rp.
Papaverini hydrochloridi 0,02
Foeniculi aquae ad 150,0
M.f.mixt.
S. 3 razy dz. łyżeczkę

 

Rp.
Belladonnae tinct. 2,0
Valerianae tinct.
Menthae pip. Tinct. aa 5,0
M.f.guttae
D.S. 3 razy dziennie po 30 kropli

Sprawdź także: Wagi stosowane w aptecznej recepturze

Bibliografia:

 1. Jachowicz R., Receptura apteczna, 2015, PZWL, Warszawa.
 2. Praca zbiorowa pod redakcją Kazimiery Henryki Bodek, Artura Redlińskiego, Przewodnik po recepturze aptecznej dla studentów Wydziału Farmaceutycznego, 2018, Uniwersytet Medyczny w Łodzi,  Łódź.
 3. Sznitowska M., Farmacja stosowana technologia postaci leku, 2017, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.
 4. https://receptura.pl/substancje-pomocnicze, (dostęp 29.07.2019).

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

REKLAMA

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu receptura.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz