25-11-2021 10:00:35

Osoba odpowiedzialna, nadzorująca i sporządzająca

Lek recepturowy musi posiadać odpowiednią jakość, która zapewni bezpieczeństwo i możliwie jak najlepszą skuteczność terapii dla pacjenta. Stąd też leki te wykonywane są w aptekach zgodnie z zasadami dobrej praktyki sporządzania preparatów farmaceutycznych, a każdy etap przygotowania leku podlega ścisłej kontroli. Kto zatem odpowiada za czynności w trakcie wykonywania receptury aptecznej?
Osoba Odpowiedzialna posiada także obowiązek ciągłego kształcenia, udziału w szkoleniach i konferencjach oraz zasięgania porad u osób z właściwą wiedzą (fot. Shutterstock).

Osoba odpowiedzialna

W aptece musi zostać wyznaczona Osoba Odpowiedzialna, której zadaniem jest opracowanie i nadzorowanie systemu zapewnienia jakości.

Obejmuje ono:

  • opisanie stosowanych procedur,
  • dokumentowanie czynności i procesów,
  • kontrolę wymagań jakościowych,
  • wyznaczanie okresu przydatności dla sporządzanych preparatów,
  • ustalenie harmonogramu szkoleń,
  • dbanie o kalibrację przyrządów pomiarowych, kontrolę i kwalifikację urządzeń.

Czytaj również: Kontrola temperatury w recepturze aptecznej

Odpowiedzialna posiada także obowiązek ciągłego kształcenia, udziału w szkoleniach i konferencjach oraz zasięgania porad u osób z właściwą wiedzą.

Osoba nadzorująca

Preparaty farmaceutyczne w aptece mogą być przygotowywane nie tylko przez magistra farmacji, ale również przez technika farmaceutycznego. W takim przypadku należy wyznaczyć osobę nadzorującą, którą może być wyłącznie farmaceuta. Głównym zadaniem magistra farmacji jest kontrola prawidłowości zapisów recepty, ocena sposobu sporządzania leków recepturowych, w tym warunków, w jakich są przygotowywane oraz zatwierdzanie jakości, z jaką powstały. Co ważne, to do obowiązków osoby nadzorującej należy zadbanie, aby leki recepturowe wykonywały osoby uprawnione.

Sprawdź także: Jak sprawdzić, czy loża laminarna jest sprawna?

Osoba sporządzająca

Osobą sporządzającą lek recepturowy może być farmaceuta lub technik farmaceutyczny. Należy nadmienić, że każda osoba przygotowująca preparaty farmaceutyczne musi posiadać odpowiednie uprawnienia. Niezbędna jest także wiedza z zakresu receptury, w tym przepisy prawne oraz wytyczne i zasady zapisane w Farmakopei Polskiej.

Wykonanie leku recepturowego zawsze odbywa się w odpowiednich warunkach z wykorzystaniem surowców o właściwej jakości, zatwierdzonych przez Osobę Odpowiedzialną. Technika sporządzenia leku recepturowego obejmuje metody oraz procedury opisane w Farmakopei. Wykonany lek musi posiadać odpowiednią jakość dla danej postaci, opakowanie oraz oznakowanie.

Bibliografia

  1. Monografia „Leki sporządzane w aptece” FP XI.

 

logo