08-09-2021 09:00:03

Czy taxa laborum za wykonanie leku robionego jest godnym wynagrodzeniem dla apteki?

Projekt nowelizacji ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zawiera zmiany dotyczące odpłatności ryczałtowej, marży hurtowej i recepturowej. Nowelizacja zawiera również zapisy dotyczące nocnych dyżurów w aptekach, jednak nieuwzględniona została zmiana stawki taxa laborum.
Jakich zmian w składzie leku można dokonywać bez konsultacji z lekarzem? (fot. Shutterstock).

Wysokość stawki taxa laborum

Ustawa refundacyjna określa lek recepturowy jako preparat sporządzony w aptece na podstawie recepty lekarskiej. Na cenę takiego leku składa się wartość poszczególnych surowców użytych do wykonania leku, opakowanie oraz taxa laborum, czyli koszt wykonania leku.

Taxa laborum stanowi wycenę pracy farmaceuty, jego fachowości, wiedzy i czasu potrzebnego do wykonania preparatu. Kwotę tę określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne. Taxa laborum zależy od sposobu wykonania preparatu. Dla leków sporządzonych w warunkach aseptycznych jest to 24,66 zł, a dla pozostałych leków – 12,33 zł.

Kwota ta nie uległa zmianie od prawie 10 lat. Jednak na przestrzeni czasu ciągła inflacja powodowała ogromną podwyższkę cen, a wycena pracy, fachowości i wiedzy farmaceuty pozostaje bez zmian. Mgr farm. Wojciech Chmielak, prezes Zachodniopomorskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej mówi: „Nasza praca, fachowość jest wyceniana poniżej realiów i brak tego w ustawie refundacyjnej odbieram jako bardzo mocny błąd, którego nie rozumiem”.

Osobny artykuł: Wycena leku recepturowego – najczęściej popełniane błędy

Ograniczenie marży recepturowej

Nowelizacja proponuje też zmianę art. 7 ust. 1 Ustawy o refundacji leków. Zakłada ona wprowadzenie urzędowej marży hurtowej – nie wyższej niż 5% urzędowej ceny zbytu dla produktu wyznaczającego limit. Natomiast dla leków wymagających przechowywania w temperaturze 2-8°C marża będzie wynosić 7,5%.

Zgodnie z nowymi rozwiązaniami obowiązywać ma jednolita marża recepturowa. Wynosiłaby ona nie więcej niż koszt sporządzenia leku recepturowego przygotowywanego w warunkach aseptycznych. Zmiana dotyczy art. 7 ust. 8 Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków. Rozwiązanie to ma umożliwić pacjentom nabywanie  leków o stosunkowo wysokiej urzędowej cenie zbytu w niższych cenach. Aktualnie marża ta odpowiada 25% ceny surowców użytych do wykonania leku. Według mgr Wojciecha Chmielaka taki zapis może doprowadzić do ograniczenia dostępności do drogich leków stosowanych np. w dermatologii, w której wykorzystuje się specjalistyczne substancje czynne. – Ryzyko zakupu takich substancji, ich ewentualnego uszkodzenia czy zniszczenia, przenosi się na aptekę. Co za tym idzie może mocno wpłynąć na straty apteki. Taki zapis może się przyczynić do tego, że apteki nie będą chciały inwestować w surowce jeśli nie będą miały możliwości skompensowania ich zakupu zarobkiem – mówi mgr Chmielak.

Czytaj także: Małe, czy duże opakowania surowców na recepturze?

Bibliografia:

  1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne przy sporządzaniu leków recepturowych.
  2. Projekt nowelizacji Ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych z dnia 12. maja 2011 r.
  3. https://mgr.farm/aktualnosci/praca-farmaceutow-jest-wyceniana-ponizej-realiow-konieczna-zmiana-taxa-laborum/.
logo