REKLAMA
Autor: Redakcja receptura.pl Opublikowano: 24 lutego 2020

Jak dbać o apteczne wagi?

REKLAMA
REKLAMA

Przygotowywanie leków recepturowych to szereg czynności, począwszy od sprawdzenia poprawności recepty, przez kontrolę prawidłowości przepisanych na niej składników, a skończywszy na dokładnym wykonaniu preparatu. Zwykle nie zdajemy sobie sprawy, jak istotny w tym procesie jest etap ważenia. Wszak to od niego zależy prawidłowa ilość substancji czynnej, a tym samym bezpieczeństwo stosowania danego leku. Jak zatem prowadzić proces ważenia i jak przygotować wagę do pracy w pokoju recepturowym?

Osobny artykuł: Wagi stosowane w aptecznej recepturze

Umiejscowienie wagi i parametry wpływające na jej pracę

Obecnie w aptekach stosowane są już powszechnie wagi elektroniczne – analityczne. Stosowanie wag szalkowych to już przeszłość. Wagi analityczne gwarantują zarówno większą dokładność pomiaru jak i zdecydowanie przyśpieszają cały proces sporządzania leku recepturowego. Można by przyjąć, że waga do ważenia potrzebuje jedynie miejsca na blacie i prądu. Nic bardziej mylnego! Nawet wybór konkretnego miejsca na blacie stołu ma w tym przypadku duże znaczenie.

REKLAMA
REKLAMA

Waga analityczna umiejscowiona powinna być na stabilnym podłożu, które nie może się uginać ani przenosić drgań. Z tego względu zaleca się ulokowanie wagi na stole, podpartym na nóżkach na podłodze lub przymocowanym do ściany blacie. Powierzchnia blatu/stołu powinna być antymagnetyczna (co oznacza unikanie powierzchni stalowych), a bezpośrednio pod wagą nie należy umieszczać żadnych zbędnych podkładek. Destabilizuje to działanie wagi i prowadzić może do fałszywych wyników ważenia. Na stole wagę najlepiej umiejscowić bezpośrednio nad nóżkami – zabezpieczy to ją przed niepotrzebnymi drganiami, które są bardziej wyczuwalne na środku stołu, który nie jest podparty nóżkami.

Pomieszczenie, w którym odbywa się ważenie powinno być wolne od przeciągów i nie być ciągiem komunikacyjnym. Stół w takim pomieszczeniu powinien być ustawiony w rogu pokoju, z dala od okien i grzejników. Wszak promieniowanie słoneczne czy też fale powietrza unoszonego przez grzejnik są również bezpośrednio związane z prawidłowością ważenia.

Temperatura w pomieszczeniu wagowym nie powinna przekraczać 30℃, zaś za optymalną przyjmuje się około 20℃. W kontrolowanych warunkach pracy w aptece temperatura jest zwykle w zakresie optymalnym. Także wilgotność powietrza może mieć wpływ na poprawność pomiarów. Wytyczne zawarte w różnych instrukcjach dotyczących zasad prawidłowego ważenia mówią o optymalnej względnej wilgotności na poziomie 45-60%. Warto wiedzieć, że wartości poniżej 20% i powyżej 80% stanowią sygnał do zaprzestania ważenia z racji znaczącego wpływu na otrzymywane wyniki.

W pokoju recepturowym, będącym najczęściej również pokojem wagowym w warunkach aptecznych zaleca się stosowanie świetlówek zamiast tradycyjnych żarówek – zmniejsza to stopień promieniowania cieplnego, które jest zdecydowanie wyższe w przypadku klasycznych żarówek.

Czytaj również: Aseptyka i jałowość leków

Czystość wagi też ma znaczenie

Poprawne funkcjonowanie wagi zapewnia utrzymywanie jej w należytym porządku. Co więcej – regularne czyszczenie wagi zwiększa bezpieczeństwo pracy i zabezpiecza przed zanieczyszczeniami krzyżowymi. Prawidłowo oczyszczona waga to także gwarancja dłuższej jej żywotności. Jak zatem prawidłowo powinien przebiegać proces czyszczenia wagi analitycznej? Teoria mówi, że powinno się go przeprowadzać po każdym użyciu. Ważne, aby bezwzględnie uczynić to po odważaniu substancji bardzo silnie działających („trucizn”), co pozwoli uniknąć zanieczyszczenia nimi kolejnych sporządzanych leków.

Proces czyszczenia wagi aptecznej obejmuje:

 1. Wyłączenie wyświetlacza (odłączenie od prądu jest zalecane, jednak nie jest konieczne).
 2. Sprzątnięcie otoczenia wokół wagi (blat stołu).
 3. Zdjęcie demontowalnych części wagi, jak: szybki osłony p/wiatrowej, szalki, wsporniki szalki.
 4. Przetarcie suchą chusteczką (lub niestrzępiącą się ściereczką) wagi z pyłów. Ważne – nie wolno dmuchać na wagę w celu jej oczyszczenia – może to doprowadzić do wniknięcia zanieczyszczeń w głąb wagi i pogorszenia jej działania.
 5. Przetarcie wilgotną szmatką wagi i usunięcie ewentualnych lepkich zanieczyszczeń.
 6. Wyczyszczenie szalki i szybek osłony.
 7. Ponowne zmontowanie wagi.
 8. Kontrola poprawności jej wypoziomowania i prawidłowości ważenia.

Po włączeniu do sieci waga powinna się stabilizować przez okres co najmniej pół godziny (choć instrukcje niektórych wag mówią nawet o 3-6 godzinach). Czyszczenia wagi należy dokonywać od jej środka ku zewnętrznym krawędziom – aby uniknąć przedostania się zanieczyszczeń do wnętrza wagi.

Przeczytaj również: Czym jest pH roztworu?

Jak ważyć, aby otrzymywać zgodne ze stanem faktycznym wyniki?

 1. Przede wszystkim należy na początku sprawdzić czystość wagi i poprawność jej działania.
 2. Ogromną rolę odgrywa też dobór właściwej wagi do ilości odważanych substancji. Nie należy odważać na danej wadze więcej, aniżeli wynosi górna granica określona przez producenta.
 3. Odważane substancje należy umieszczać w naczyniach lub na przeznaczonych do tego podkładkach – unikać ważenia bezpośrednio na szalce!
 4. Wykonując dany lek starajmy się używać przez cały proces jego sporządzania tej samej wagi.
 5. Ważone próbki powinny mieć temperaturę zbliżoną do temperatury otoczenia.
 6. Po zakończeniu ważenia zabezpiecz wagę przed kurzem i wilgocią, przykrywając ją odpowiednimi pokrywami – przedłuży to jej żywotność i zabezpieczy przed niepożądanym zanieczyszczeniem.
 7. Pamiętaj, aby używać wag posiadających ważną legalizację. Zgodnie z aktualnym prawem używana w aptece waga powinna przechodzić legalizację co 25 miesięcy. Wyjątek stanowią nowe wagi, dla których pierwszy okres przydatności legalizacyjnej wynosi 35 miesięcy od końca roku, w którym została wyprodukowana.

Zobacz także: Kontrola jałowości leków

Literatura:

 1. Prawidłowe ważenie przy pomocy wag laboratoryjnych, na podstawie instrukcji Dobrej Praktyki Ważenia firmy Mettler-Toledo AG, 2008.
 2. Instrukcja do ćwiczeń z chemii analitycznej ilościowej klasycznej, dla studentów oddziału Analityki Medycznej, Tomasz Błaskiewicz, Wrocła 2018.
 3. Pismo Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego we Wrocławiu z dnia 17 lutego 2016 w sprawie informacji dla użytkowników przyrządów pomiarowych, dotyczącej legalizacji wag stosowanych na podstawie ustawy prawo o miarach.
 4. Dokument referencyjny „Czysta waga w 8 krokach” firmy Mettler-Toledo AG, 2018.

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

REKLAMA

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu receptura.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz